Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
12
3 4 5 6 789
1011 12 13 141516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
Přihlásit


Formuláře ke stažení

Žádost studenta AR 2016/17

Přílohou je formulář žádosti studenta.

Žádost tiskněte oboustranně, zachovejte její rozsah a vždy odevzdávejte nebo zasílejte na studijní oddělení (Studijní oddělení FZS, Velká Hradební 13, 40001 Ústí nad Labem).

Příklad, kdy si student podává tuto žádost - zanechání studia, přerušení studia, o prospěchové stipendium, dodatečný zápis předmětů do IS STAG atd.


Vaše osobní číslo s D (např. D15..) se nezměnilo!!! - číslo st... používejte pouze pro přihlášení do IS STAG!!!


Přílohy:

žádost o přezkum poplatku spojeného se studiem

!!!platí nově od 7. 9. 2016!!!

 

Přílohou je nově formulář "Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem".

Žádost se podává na studijní oddělení FZS včetně kopie rozhodnutí o vyměření poplatku.

!!!Žádost musí být podána nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o poplatku spojeného se studiem.

Více o platbách najdete na adrese http://platby.ujep.cz/

Kamila Machaloušová, studijní oddělení


Přílohy:

formulář pro MPSV- Potvrzení o studiu (dává se každý rok do 30. 9.)

Přílohou máte k dispozici formulář "Potvrzení o studiu", který se odevzdává na příslušný sociální odbor každý kalendářní rok do 30. 9. (pokud není stanoveno jinak).

Tiskněte obostranně.

Formulář byl stažen z portálu MPSV a je totožný s formulářem, který mají na odboru SSP.


Kamila Machaloušová, studijního oddělení


Přílohy:

žádost o sociální stipendium

Přílohou je formulář žádosti studenta o sociální stipendium.Musí být doložen sdělením ..... (info najdete na platby.ujep.cz)

Více o sociálním stipendiu najdete na adrese http://platby.ujep.cz/

Kamila Machaloušová, studijní oddělení


Přílohy:

mimořádná žádost o ubytovací stipendium

O ubytovací stipendium si student žádá prostřednictvím aplikace STAG(přihlášení->moje studium->moje údaje)

 

Přílohou je formulář mimořádné žádosti studenta o ubytovací stipendium.

Mimořádná žádost o ubytovací stipendium se podává v případech, které vedou k získání nároku:

př. změny adresy trvalého bydliště, nástup po přerušení studia, ukončení souběžného studia, atd.

Více o ubytovacím stipendiu najdete na adrese http://platby.ujep.cz/


Přílohy:

Žádost o vyjádření Etické komise FZS UJEP

V příloze naleznete formulář "Žádost o vyjádření Etické komise FZS UJEP", kterou  je nutné dodat k podkladu BP, vždy dle harmonogramu AR FZS UJEP.  Žádost se podává dle směrnice děkana č. 3/2015, kterou naleznete na úřední desce.


Přílohy:

Potvrzení o studiu

V příloze naleznete formulář "Potvrzení o studiu", který si můžete předem vyplnit a vystisknout. Na studijním oddělení vám ho, po předložení indexu, potvrdíme. Vyplňujte vždy potvrzení o studiu vašeho oboru, ročníku a formy studia.


Přílohy:

Podklad pro odbornou praxi

V příloze naleznete formulář podkladu pro odbornou praxi, který odevzdáváte paní Bernáškové, sekretářce kateder.


Přílohy:

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800