Videogalerie

Základní informace o FZS


Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Katedra fyzioterapie a ergoterapie


Laboratoře


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP