Vědecká rada

Složení VR FZS UJEP

interní externí
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Ing. Pavel Bernáth
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, CSc.

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

MUDr. Josef Liehne

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Mgr. Jana Chrásková, Ph.D. doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
RNDr. Karel Hrach, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.
MUDr. Petr Veselský
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Ing. Martin Zeman, DMS
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Bc. Lenka Křížová | vloženo: 14.ledna 2016 10:30:03 | aktualizováno: 12.prosince 2017 14:59:10 | Tisk článku

Zápisy Vědecké rady FZS UJEP

Zápis z hlasování per rollam Vědecké rady FZS UJEP ze dne 3. 5. 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 25. 10. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 22. 3. 2017

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 23. 11. 2016

Zápis z hlasování per rollam Vědecké rady FZS UJEP ze dne 31. 3. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 13. 1. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 27. 2. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 6. 11. 2014

Zápis z hlasování per rollam Vědecké rady FZS UJEP ze dne 21. 2. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 12. 9. 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady FZS UJEP ze dne 11. 12. 2012


Bc. Lenka Křížová | vloženo: 4.června 2018 08:48:46 | aktualizováno: 4.června 2018 09:16:19 | Tisk článku

Jednací řád VR FZS UJEP

Jednací řád VR FZS UJEP


Bc. Lenka Křížová | vloženo: 2.června 2014 13:25:37 | aktualizováno: 4.června 2018 09:22:09 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP