Vědecká rada

Složení VR FZS UJEP

interní externí
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Ing. Pavel Bernáth
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, CSc.
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

MUDr. Josef Liehne

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.
Ing. Martin Zeman, DMS
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.


PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 14.ledna 2016 10:30:03 | Tisk článku

Zápisy z jednání VR a jednací řád VR

Jednací řád VR je k dispozici v sekci Úřední deska - Dokumenty fakulty - Vnitřní předpisy a normy.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 2.června 2014 13:25:37 | aktualizováno: 18.března 2016 12:31:01 | Tisk článku

Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 23. 11. 2016


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 17.února 2017 12:27:49 | Tisk článku

Zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 31. 3. 2016

V příloze je zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 31. 3. 2016.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.dubna 2016 10:24:29 | Tisk článku

Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 13. 1. 2016

V příloze je zápis jednání VR FZS UJEP ze dne 13. 1. 2016.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 25.ledna 2016 14:08:24 | aktualizováno: 25.ledna 2016 14:10:54 | Tisk článku

Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 27. 2. 2015

V příloze je zápis jednání VR FZS UJEP ze dne 27. 2. 2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 16.března 2016 08:59:11 | aktualizováno: 16.března 2016 09:00:18 | Tisk článku

Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 6. 11. 2014

V příloze je návrh zápisu z jednání 6. 11. 2014.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 24.listopadu 2014 11:00:06 | Tisk článku

Zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 21. 2. 2014

V příloze je zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 21. 2. 2014.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 25.února 2014 10:20:37 | aktualizováno: 25.února 2014 10:31:04 | Tisk článku

Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 12. 9. 2013

V příloze je zápis z jednání 12. 9. 2013.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 16.září 2013 10:25:22 | aktualizováno: 18.září 2013 10:26:48 | Tisk článku

Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 11. 12. 2012

V příloze je zápis z jednání 11. 12. 2012.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 4.ledna 2013 17:40:35 | aktualizováno: 4.ledna 2013 17:42:43 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800