Grantová komise

Složení Grantové komise FZS UJEP

Předsedkyně:

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

 

Členové:

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.,

prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.,

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.


Bc. Lenka Křížová | vloženo: 15.ledna 2015 09:09:53 | aktualizováno: 22.března 2018 08:28:36 | Tisk článku

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA ROK 2018

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem vyhlašuje ke dni 1. 11. 2017

Interní grantovou soutěž FZS UJEP

Více informací v příloze


Přílohy:
Bc. Lenka Křížová | vloženo: 31.října 2017 13:42:13 | Tisk článku

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA ROK 2018

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem vyhlašuje ke dni 1. 11. 2017

Studentskou grantovou soutěž FZS UJEP Ústí nad Labem

Více informací v příloze


Přílohy:
Bc. Lenka Křížová | vloženo: 31.října 2017 13:44:34 | Tisk článku

Zápisy z grantové komise

Zápisy z jednání Grantové komise naleznete po přihlášení v sekci Interní sdělení.


Ing. Jan Povolný | vloženo: 15.ledna 2015 09:10:21 | aktualizováno: 16.ledna 2018 09:02:50 | Tisk článku

Grantová soutěž pro AP

Vyhlášení soutěže pro rok 2015.

Odevzdání přihlášky se řídí směrnicí děkana 12/2013 - Podpora vědecké, výzkumné a inovační činnosti AP a stimulace kvalifikačního růstu, viz příslušná sekce.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 15.ledna 2015 09:10:52 | aktualizováno: 15.ledna 2015 09:18:14 | Tisk článku

Hodnocení závěrečných zpráv projektů Interní grantové soutěže pro akademické pracovníky a Studentské grantové soutěže FZS.

Zápis ze zasedání grantové komise ze dne 27. 4. 2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 7.května 2015 10:25:21 | Tisk článku

Veřejné obhajoby projektů IGS a SGS FZS


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 27.února 2016 18:06:52 | Tisk článku

Studentská grantová soutěž (SGS FZS)

Vyhlášení soutěže pro rok 2015.

Formuláře zde.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 13.února 2017 13:13:02 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP