Etická komise

Etická komise

Etická komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (EK FZS) je nezávislou komisí ustanovenou fakultou zdravotnických studií UJEP, jejíž činnost slouží k posuzování kvalifikačních prací, vědeckých a výzkumných projektů, grantů akademických pracovníků a studentů. Posouzení aktivit spojených s činnostmi laboratoří fakulty.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 24.listopadu 2015 14:12:51 | Tisk článku

Složení Etické komise

předsedkyně: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

členové: Mgr. Jana Chrásková, Mgr. Lucie Dončevová


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 24.listopadu 2015 14:14:40 | aktualizováno: 31.května 2016 15:44:13 | Tisk článku

Zápis ze zasedání Etické komise FZS UJEP, dne 27.11.2015


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 3.prosince 2015 09:52:22 | Tisk článku

Žádost o vyjádření EK FZS a Souhlas se zpracováním citlivých údajů

V příloze naleznete formuláře pro Vyjádření etické komise FZS UJEP a Souhlas se zpracováním citlivých údajů, které jsou součástí Směrnice děkana č. 3/2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 29.března 2016 15:06:44 | Tisk článku

Souhlas s výzkumným šetřením


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 29.března 2016 15:11:21 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800