Akademický senát

Volby do AS FZS UJEP na období 2018 - 2021

Volby do AS FZS UJEP na období 2018 - 2021

 

Děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.,

vyhlašuje volby do AS FZS UJEP na období 2018 – 2021.

 

Text vyhlášení (veškeré potřebné informace a pokyny) naleznete v přiloženém souboru (ve formátu pdf). Formuláře pro návrhy kandidátů (zvlášť do Akademické komory a zvlášť do Studentské komory AS FZS UJEP) naleznete taktéž v přiložených souborech (ve formátu docx).

 


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 3.července 2018 10:17:08 | aktualizováno: 3.července 2018 10:18:30 | Tisk článku

SCHVÁLENÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ SENÁTU NA II. POLOLETÍ 2017

Níže uvedené úterky od 13:00, budova FZS Velká Hradební, 3.NP, místnost 47, zasedání AS jsou veřejná.

Datum: 26/9, 31/10, 28/11, 19/12

Zapisovatelka: Miroslava Bernášková


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 28.června 2017 11:25:23 | Tisk článku

Akademický senát FZS UJEP

AKADEMICKÁ KOMORA (abecedně) STUDENTSKÁ KOMORA (abecedně)
PhDr. Buchtelová Eva, Ph.D. - členka EK Bilynska Adriana
Mgr. Čeřovský Zdeněk - předseda EK Bitalová Kamila - členka EK
Mgr. Dončevová Lucie Matošková Veronika
Mgr. Hamanová Alena Prokůpek Vladislav - místopředseda
Mgr. Lamková Ivana, Ph.D. - předseda
Mgr. Pecharová Petra EK ... ekonomická komise
Mgr. Zuzana Růžičková

Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 28.června 2017 11:25:01 | aktualizováno: 28.června 2017 11:42:30 | Tisk článku

Dokumenty

Volební a jednací řád AS je k dispozici v sekci Úřední deska > Dokumenty fakulty > Vnitřní předpisy a normy

Zápisy z jednání AS jsou k dispozici v sekci Úřední deska > Akademický senát > Zápisy AS


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 28.června 2017 11:21:23 | Tisk článku

Odkazy

AS UJEP

Akademické centrum studentských aktivit (nabídka školení o fungování AS)


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 28.června 2017 11:22:24 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP