Akademický senát

SCHVÁLENÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ SENÁTU NA I. POLOLETÍ 2017


Níže uvedené úterky od 13:00, budova FZS Velká Hradební, 3.NP, místnost 47, zasedání AS jsou veřejná.

Datum: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6

 

SCHVÁLENÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ SENÁTU NA II. POLOLETÍ 2016


Níže uvedené úterky od 13:00, budova FZS Velká Hradební, 3.NP, místnost 47, zasedání AS jsou veřejná.

Datum: 27/9, 25/10, 29/11

 

SCHVÁLENÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ SENÁTU NA I. POLOLETÍ 2016

 

Níže uvedené úterky od 13:00, budova FZS Velká Hradební, přízemí, místnost 26, zasedání AS jsou veřejná.

Datum: 23/2, 22/3, 19/4, 24/5, 28/6, 27/9, 25/10, 29/11

 

SCHVÁLENÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ SENÁTU NA II. POLOLETÍ 2015

 

Níže uvedené úterky od 13:00, budova FZS Velká Hradební, přízemí, místnost 26, zasedání AS jsou veřejná.

Datum: 22/9, 20/10, 24/11, 15/12.

 

SLOŽENÍ SENÁTU nové funkční období od 19. 5. 2015


AKADEMICKÁ KOMORA (abecedně)
STUDENTSKÁ KOMORA (abecedně)
PhDr. Buchtelová Eva, Ph.D. - členka EK Dvorský Lukáš - místopředseda
Mgr. Čeřovský Zdeněk Hons Pavel - člen EK
Mgr. Dončevová Lucie
Tomsová Markéta
Mgr. Hamanová Alena
Vlková Helena
Mgr. Chrásková Jana, Ph.D. - předseda
Mgr. Lamková Ivana, Ph.D. - předsedkyně EK EK ... ekonomická komise
Mgr. Pecharová Petra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka - změny v členství:

  • Od 1. 3. 2016 zastává místo senátorky AS FZS UJEP Mgr. Petra Pecharová, která byla zvolena v doplňovacích volbách za senátorku Mgr. Jitku Korfovou Wenclovou (ukončení PP na FZS UJEP).

 

 

Zapisovatelka: Miroslava Bernášková

 

 

SLOŽENÍ SENÁTU funkční období od 22. 5. 2012


AKADEMICKÁ KOMORA (abecedně)
STUDENTSKÁ KOMORA (abecedně)
PhDr. Buchtelová Eva, Ph.D. (EK) Bárta Tomáš (místopředseda AS, EK)
Mgr. Čeřovský Zdeněk Greschner Martin
RNDr. Hrach Karel, Ph.D. (předseda AS) Peřinová Barbora
Mgr. Jankulárová Ľudmila Soldánová Petra
Mgr. Lamková Ivana, Ph.D. (EK-předs.)
Mgr. Pecharová Petra (EK ... ekonomická komise)
PhDr. Plachá Hana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka - změny v členství:

  • Dr. Kynštová zastává od 1. 6. 2013 pozici proděkanky pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, senátorem se stává první náhradník z voleb Mgr. Čeřovský.
  • K 28. 5. 2013 úspěšně dostudoval a tudíž přestal být členem akademické obce senátor Bc. Ješeta. Podobně již přestali být členy akademické obce i náhradníci z voleb na 5.- 7. místě (Tichá, Janoušková, Fricová), senátorkou se tak stala Šalanská Eva.
  • Dle čl.3, bodu 2a) Volebního a jednacího řádu AS FZS se dne 22. 11. 2013 vzdala mandátu dr. Charvátová, senátorkou se účastí na zasedání 17. 12. 2013 stává náhradnice z voleb dr. Plachá.
  • Dle čl.3, bodu 2b) Volebního a jednacího řádu AS FZS se dnem 5. 2. 2014 uvolnil mandát Veroniky Rendlové (potvrzeno na zasedání AS dne 11. 2.), senátorem se účastí na zasedání 8. 4. 2014 stává Martin Greschner.
  • Dr. Vaníková zastává od 1. 5. 2014 pozici proděkanky pro studium, senátorkou se stává náhradnice z voleb Mgr. Jankulárová.
  • K 5. 6. 2014 úspěšně dostudovala a tudíž přestala být členem akademické obce senátorka Bc. Šalanská, k 6. 6. 2014 pak Bc. Šimková. Náhradníci již nejsou k dispozici, AS proto vyhlásil doplňovací volby na uvolněná dvě místa do Studentské komory.
  • V doplňovacích volbách (2. kolo proběhlo 17. 9. 2014) byly zvoleny Peřinová Barbora a Soldánová Petra, mandátu se ujaly na zasedání AS dne 14. 10. 2014.
  • Volby na nové funkční období (2015-2018) proběhly 15.-17. 4. 2015.
  • Dr. Hrach zastává od 1. 9. 2015 pozici proděkana pro studium, senátorkou se stává náhradnice z voleb Mgr. Dončevová.


DOKUMENTY


Volební a jednací řád AS je k dispozici v sekci Úřední deska > Dokumenty fakulty > Vnitřní předpisy a normy

Zápisy z jednání AS jsou k dispozici v sekci Úřední deska > Akademický senát > Zápisy AS

 

 

ODKAZY

 

AS UJEP

Akademické centrum studentských aktivit (nabídka školení o fungování AS)


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 23.května 2012 07:29:50 | aktualizováno: 16.května 2017 07:37:41 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800