Spolupráce

Je navázána partnerská spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami na Slovensku (konkrétně v Nitře, Trnavě, Košicích, Prešově, Martině), dále v Dánsku, Portugalsku, Polsku, Německu. Připravuje se spolupráce s vysokou školou v Rakousku. Na těchto vysokých školách mohou studenti absolvovat část svého studia v rámci programu LLP/Erasmus, případně v rámci tohoto programu vycestovat na pracovní stáž do zahraničí.


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP