Současnost

OHLASY V TISKU

 

Přehled za celou univerzitu je k dispozici zde, kde je možno vyhledat např. tyto zprávy o FZS (dříve ÚZS):

  • FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ OBDRŽELA DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ
    Katedra fyzioterapie a ergoterapie obdržela pochvalný email od ergoterapeutky z Domova důchodců Bystřany. Viz. Tiskové centrum UJEP (Tisková zpráva UJEP, 2015-12-16)
  • FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ OBDRŽELA PODĚKOVÁNÍ Dne 11. listopadu 2012 obdržela katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií pochvalný email od pacientky ústecké nemocnice. Viz. Tiskové centrum UJEP (Tisková zpráva UJEP, 2012-11-29)
  • REKTOR JMENOVAL DĚKANA FZS Dne 4. 9. 2012 předal rektor UJEP, prof. René Wokoun, na kolegiu rektora doc. MUDr. Miroslavu Tichému, CSc., jmenování děkanem fakulty zdravotnických studií. Děkan nejmladší univerzitní fakulty obdržel jmenování od 1. 9. 2012. (www.ujep.cz)
  • FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ: PŘES SEDM SET PŘIHLÁŠEK ROVNÁ SE OBROVSKÝ ZÁJEM O STUDIUM (Ústecký deník, 2012-04-24)
  • V ÚSTÍ NAD LABEM VZNIKLA NOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (ZDN, 2012-03-06)
  • LABORATOŘ PRO STUDIUM POHYBU: ŽÁDNÉ SCIFI. MODERNÍ FYZIOTERAPIE V NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ (Ústecký deník, 2011-10-06)

 

 


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP