Seznam místností

Číselník budov a místností UJEP

Přílohou je číselník budov a místností UJEP. Více o budovách a místnostech UJEP najdete na adrese http://stag.ujep.cz/ v levé liště  číselníky.


Přílohy:

Virtuální prohlídka školy

Přílohou je zabalený soubor virtuální prohlídky učeben školy o velikosti cca 10 MB. Doporučuji předem stáhnout do PC a neotevírat z webu (pravý klik myší->uložit odkaz/cíl jako).

K rozbalení archivu je potřeba např. Program WinRAR apod., použít můžete i program 7Zip, který je zdarma. Stáhnout jej můžete zde.

Prohlídku z vlastních podkladů vytvořil Milan Manycz.

 


Přílohy:

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP