Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
12
3 4 5 6 789
1011 12 13 141516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
Přihlásit


Pro absolventy

Osobní údaje
Jméno
Příjmení
Email
Studijní obor
rok úspěšného zakončení studia

Dotazník
1) Jak vás připravilo studium na FZS pro praxi v těchto oblastech?
Teoretická výuka
Odborná výuka
Praktická výuka
2) Co vám ve výuce chybělo?
Teoretická výuka
Odborná výuka
Praktická výuka
3) Co považujete ve výuce za zbytečné?
Teoretická výuka
Odborná výuka
Praktická výuka
4) Jak hodnotíte přístup pedadogů ke studentům?
Učitelé teoretických předmětů
Učitelé odborných předmětů
učitelé ve zdravotních zařízeních
5) Máte pozitivní či negativní připomínky ke konkrétnímu vyučujícímu?
Jaké?
6) Máte připomínky k práci studijního oddělení a organizaci výuky?
Jaké?
7) Máte připomínky k praktické výuce ve zdravotnických zařízeních?
Jaké?
8) Náročnost státní závěrečné zkoušky
9) Máte poznámku k čemukoliv jinému?
Sdělte jakou.

Odeslání feedbacku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800