Pro absolventy

Osobní údaje
Jméno
Příjmení
Email
Studijní obor
rok úspěšného zakončení studia

Dotazník
1) Jak vás připravilo studium na FZS pro praxi v těchto oblastech?
Teoretická výuka
Odborná výuka
Praktická výuka
2) Co vám ve výuce chybělo?
Teoretická výuka
Odborná výuka
Praktická výuka
3) Co považujete ve výuce za zbytečné?
Teoretická výuka
Odborná výuka
Praktická výuka
4) Jak hodnotíte přístup pedadogů ke studentům?
Učitelé teoretických předmětů
Učitelé odborných předmětů
učitelé ve zdravotních zařízeních
5) Máte pozitivní či negativní připomínky ke konkrétnímu vyučujícímu?
Jaké?
6) Máte připomínky k práci studijního oddělení a organizaci výuky?
Jaké?
7) Máte připomínky k praktické výuce ve zdravotnických zařízeních?
Jaké?
8) Náročnost státní závěrečné zkoušky
9) Máte poznámku k čemukoliv jinému?
Sdělte jakou.

Odeslání feedbacku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP