Osobní stránky zaměstnanců

zpět

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI

profesor

Kontakt

email: pavel.cervinka@kzcr.eu

Konzultace

Konzultační hodiny dle individuální domluvy na emailu.

Vyučované předměty: Klinická propedeutika a farmakologie (KVP5), Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství I., II. (OVL1W, OVL2W), Ošetřovatelství v kardiologii (OKARW)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP