Osobní stránky zaměstnanců

zpět

prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.

profesor

Kontakt

email: margareta.sulcova@gmail.com

tel.: +420 47 528 4242

Konzultace

Konzultační hodiny dle individuální domluvy na emailu.

Vyučované předměty: Mikrobiologie a imunologie (MIIV5, MIP5), Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VZV5, VZP5).

Okruhy k VZV5 a VZP5.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP