Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

fotka nenalezena

vedoucí Katedry fyzioterapie

odborný asistent

Kontakt

email: eva.buchtelova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4223; +420 727 941 574

Velká Hradební 15, 4. NP; kancelář 4. 02

Konzultace

Úřední hodiny:

pondělí: 12- 15 h

Konzultace:

Úterý: 12- 13 h

Čtvrtek: 12- 14 h

 

 


AKADEMICKÝ ROK 2017/18

 

 

prezenční studium:

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II   (ZF25)

Zkouška:

2 testy v průběhu semestru

rozbor seminární práce na téma: Vyšetření postavy

ústní

prezentace - svalový test

 

FYZIOTERAPIE III (FZ35)

Zápočtové požadavky: ústní prozkoušení

zápočet za splnění předmětu FYZT3 uděluje Dr. Buchtelová (splněné požadavky vyučujících,

kteří vedou cvičení – Dr. Vaníková a dr. Buchtelová + zápočtové požadavky Dr. Buchtelové)

FYZT3cv. -  skupiny se v týdnu 20. - 24. 11. vystřídají

otázky

(možnost zakoupení skript Fyzioterapie v indikační oblasti II)

 

FYZIOTERAPIE IV (FZ45)

Zkouška: komisionální

ústní zkoušení ( dr. Charvátová, dr. Buchtelová)

otázky ke zkoušení FZ45

 

FYZIOTERAPIE II (FZ25cv.)

Zápočtové požadavky: 80% účast na seminářích, prokázání praktických dovedností

Témata semináře:

1. Klapovo lezení I

2. Klappovo lezení II

3. Klappovo lezení III

výuka bude probíhat v tělocvičně, sebou budete mít rukavice tenké nebo ponožky na ruce, chrániče na kolena (nejlépe jako na volejbal – bez plastových součástí),  velká osuška pod hlavu, sportovní oblečení

 

KINEZIOLOGIE 2 (KIF25)

Zkouška: písemný test

Možnost zakoupení skript Speciální kineziologie ve Vědecké knihovně UJEP

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE I (SPF15)

2 hodiny supervize týdně


ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (SPF25)

2 hodiny supervize týdně

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE III (SPF35)

2 hodiny supervize týdně

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (SPF45)

2 hodiny supervize týdně

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE V (SPF55)

2 hodiny supervize týdně

odevzdání deníků praxe dle harmonogramu FZS - 23. 10. 2017

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI (SPF65)

5 hodin výuky týdně -  odd. traumatolgie Úrazové centrum Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - vyšetření a fyzioterapie u tramatologických diagnóz

2 hodiny supervize

odevzdání deníků praxe dle harmonogramu FZS -  19. 3. 2018

(pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2018)

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (BPF5)

zápočtové požadavky: spolupráce s vedoucím bakalářské práce na obsahu a formálních náležitostech bakalářské práce v rámci osobních nebo elektronických konzultací dle stanoveného harmonogramu bakalářské práce - odevzdání teoretické části BP do 16.12.2017


kombinované studium:

REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA (RPFK5)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích, prokázání praktických dovedností

Zkouška:

ústní

prezentace ke stažení

 

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍCH METD II (ZF2K5)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích

Zkouška:

písemný test, ústní
Studijní materiály

 

SPECIFIKA TĚLESNÉ ZÁTĚŽE DĚTÍ A MLÁDEŽE (STFK5)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích

 

FYZIOTERAPIE 2 (FZ2K5)

Zkouška : ústní

Otázky - dr. Buchtelová, dr. Charvátová

(možnost zakoupení skript Fyzioterapie v indikační oblasti II)

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE I (OF1K5)

Zápočtové požadavky:

dodání podkladů pro splnění (OF1K5) – do 12.2. 2018

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (OF2K5)

Zápočtové požadavky:

dodání podkladů pro splnění (OF2K5) – do 14.9. 2018

 

INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE I (IF1K5)

Zápočtové požadavky:

dodání podkladů pro splnění (IF1K5) – do 14.9. 2018

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (BPFK5)

zápočtové požadavky: spolupráce s vedoucím bakalářské práce na obsahu a formálních náležitostech bakalářské práce v rámci osobních nebo elektronických konzultací dle stanoveného harmonogramu bakalářské práce - odevzdání teoretické části BP do 16.12.2017

 

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2017-18

(30.4. 2018 odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STA a  Žádosti o vyjádřní Etické komise na studijní odd.)

SMĚRNICE DĚKANA 1/2018 Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP

(4 studenti prezenční formy studia; 4 studenti kombinované formy studia)

 1. Rehabilitace a sport klientů s morbus Scheuermann
 2. Rehabilitace po poranění šlachového aparátu ruky
 3. Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene
 4. Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 5. Fyzioterapie u totálních  aloplastik
 6. Fyzioterapie u poranění v oblasti nohy
 7. Tématika sportovní fyzioterapie (název je vhodné upravit po osobní konzultaci)

 

Vedení bakalářských prací – rok zadání 2016/17

Prezenční studium fyzioterapie:

 • Šárka Maninová – Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu

Kombinované studium fyzioterapie:

 • Lenka Zimermannová – Fyzioterapie u totálních aloplastik
 • Jana Břízová - Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu

Vedení bakalářských prací – rok zadání 2017/18

Prezenční studium fyzioterapie:

 • Adriana Bilynská - Tématika sportovní fyzioterapie (úraz ramenního kloubu)
 • Lada Špidlenová - Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 • Vladislav Prokůpek - Tématika sportovní fyzioterapie
 • Tomáš Siuda - Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene
 • Petr König - Svalové dysbalance u lukostřelců

Kombinované studium fyzioterapie:

 • Jana Rybková - Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 • Milada Loubová - Torticolis a šikmý krk v kojeneckém věku
 • Jana Dvořáková - Fyzioterapie u TEP kolenního kloubu
 • Martina Vydrová - Fyzioterapie u TEP kyčelního kloubu
 • Kateřina Brettschneiderová - Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene
Vedení bakalářských prací – rok zadání 2018/19
Prezenční studium fyzioterapie:


Kombinované studium fyzioterapie:

 • Martina Šimková - Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Curriculum vitae

Rigorózní:

2013

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu -PhDr.

 

Doktorské:

2005 -2012

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu, kinantropologie

Disertační práce: „Vliv svalových dysbalancí na postavení pánve u karatistů (3-D analýza pohybu)

Školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

 

Magisterské:

1998-2003

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor: Učitelství tělesné a pracovní výchovy pro zdravotně

Magisterská práce: Vliv svalových dysbalancí u dětí školního věku

Školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

 

Atestace:

1997

IDVPZ Brno

obor fyzioterapie

 

 

Oborové zaměření:

Fyzioterapie v indikační oblasti chirurgie, tramatologie, ortopedie, manuální medicína

Sportovní fyzioterapie


Zaměstnání :

1992– 1997                rehabilitační pracovník MN Ústí nad Labem - traumatologie, ortopedie

1998 – 2004               učitelka,  VOŠ Teplice

2005- dosud               odborný asistent, UJEP

 

Působení v rámci UJEP v Ústí nad Labem:

2008 – 2010     členka AS UJEP

2008 – 2010     členka disciplinární komise ÚZS UJEP Ústí nad Labem

2012 - 2015      členka AS FZS UJEP

2015 - 2018 členka AS FZS UJEP

2014  - dosud členka Vědecké rady

Certifikáty

Kurz Baňková terapie - Petr Maroušek DiS., PT, CTI - 2018

Inovované Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě - 2018 - J. Čápová

Hormonální jóga - 2017 - ing. Jana Očenášková

DNS Sport II - 2017 - Mgr. Oplatková

DNS Sport I - 2017 - Mgr. Urbářová

Roller core training - Petr Maroušek DiS., PT, CTI - 2017

Terapeutické využití kompresní gumy Floss band - Mgr. Jan Habara - 2017

Feldenkraisova metoda - Zuzana Frank, SRN - 2016

Aplikace metody Roswithy Brunkow - PhDr. Ingrid Špringrová, Ph.D. - 2015 - cerifikovaný kurz MZČR

Spiraldynamik® Basic Med -  Lenka Kazmarová - 2015

Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie -Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysoitherapy - 2013

Propriofoot Concept - PhDr. Ingrid Špringrová, Ph.D. - 2013

Proprioceptivní nervosvalová facilitace - Mgr. Jiřina Holubářová - 2013

SM SYSTÉM - Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle MUDr. Smíška - MUDr. Richard Smíšek - 2012

Využití proprieceptivní neuromuskulární facilitace – Bc. Marcela Sekyrová -2011

Postura a dýchání, integrovaný systém – PhDr. Čumpelík, Ph.D. – 2011

kurz Terapeutické využití Kinesiotapu – PhDr. Čemusová, Ph.D. - 2011

Problematika ramenního pletence v ambulanci fyzioterapeuta - PaedDr. Švejcar - 2009

Relexní terapie plosky nohy – Mgr. Behr - 2009

Odborný seminář: Kineziologický rozbor - 2007

Odborný seminář: Hluboký stabilizační systém- 2007

Základní principy metody R.Brunkow - PhDr. Špringrová, Ph.D. - 2007

Diagnostika a terapie funkčních poruch - kurz myoskeletární medicíny –Mgr. Verchozinová - 2007

Odborný seminář : Hipoterapie VALDEK Slatina o.p.s - 2006

Tématický kurs – Léčebné rehabilitační postupy dle L.Mojžíšové - J. Novotná - 2002

Publikační činnost

Vědecká činnost:

2007 – 2012    působení v oblasti výzkumu postavení pánve u dětské populace ( 10-12 let)

v ústeckém regionu

2011- 2012     působení v oblasti výzkumu postavení plosky nohy v ústeckém regionu

2012 - 2015    působení ve výzkumu u aktivních sportovců v období rekonvalescence

 

Grantová a projektová činnost

2018:

Garant projektu: STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ FZS:                                                                 Název: Efektivita reedukace stereotypu běhu se změnami směru u fotbalistů ve věku 18 – 19 let pomocí simultánního trenažeru

 

2017:

Hlavní řešitel IP 2017, PO3:

Název: Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP                                                             PO 3 - Realizace dalšího vzdělávání akademických pracovníků

 

2016:

Řešitel: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Spoluřešitel projektu CRP13+:Podpora a vzdělávání doktorandů a karierního růstu post – doktorandů Projekt MŠ MT, kategorie 13+

Garant projektu: STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ FZS:                                                                   Název: Vliv konceptu Propriofoot® na postavení pletence dolní končetiny

 

2015:

Spoluřešitel IGA FZS: Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou. Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Dončevová


2014:

Hlavní řešitel projektu IGA FZS: Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců Spoluřešitel: PhDr. Kateřina Vaníková, Ph. D., Mgr. Marek Jelínek, Ph. D., Mgr. Jitka Korfová Wenclová

 

Řešitel: IP 2014                                                                                                                                                    Název: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví B 5345, studijního oboru Fyzioterapie 5342 T004

 

Publikační činnost:

autorka skript Speciální kineziologie - učební text -  2018

autorka skript Fyzioterapie v indikačních oblastech II - učební text 2017

autorka skript  Fyzioterapie v tramatologii a ortopedii - učební text - 2014

autorka studijní opory Fyzioterapie III, Ústí nad Labem - 2013

autorka studijní opory Hipoterapie, Specifika tělesné zátěže v dětském věku, Ústí nad Labem, 2012

autorka studijní opory k předmětu Fyzioterapie I - IV, Ergoterapie, Ústí nad Labem, 2010

autorka studijní opory k předmětu Zdravotní tělesná výchova a Diadaktika výchovy, Teplice, 2003

 

2018:

BUCHTELOVÁ, E., K. VANÍKOVÁ, M. JELÍNEK a L. DVORSKÝ. 2018.  Využití senzomotoriky v rehabilitaci dolní končetiny. Rehabilitácia, LV, 1, s.50 – 57. ISSN 0375-922.

BUCHTELOVÁ, E. Speciální kineziologie.  1. vyd. Ústí nad Labem: FZS UJEP, 2018. 73s. ISBN 978-80-7561-103-1

 

2017:

BUCHTELOVÁ, Eva a Alena CHARVÁTOVÁ. Fyzioterapie v indikačních oblastech II - učební text. 1. vyd. UJEP Ústí nad Labem, FZS. 2017, 140 s. ISBN 978-80-7561-060-7

BUCHTELOVÁ E., L. DONČEVOVÁ, J. FRICOVÁ, H. KYNŠTOVÁ, P. PECHAROVÁ, K. SVOBODOVÁ, M. TICHÝ, K. TICHÁ, K. a J. VOTAVA. Kazuistiky v ergoterapii a fyzioterapii. Ústí nad Labem: FZS UJEP, 2017. ISBN 978-80-7561-081-2.

VANÍKOVÁ, K. a E. BUCHTELOVÁ. Fyzioterapie u pacientky po operaci prsu. Onkologie, 11(4), 2017. s. 140 - 143. ISSN  1802-4475.

 

2016:

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ. Tensegrita a myofasciální systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016, s. 6- 7. ISBN 978 -80-7561-018-8

BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek JELÍNEK. 201). Využití objektivizačních metod v rámci rehabilitace u sportovců mladšího a staršího dorostu hokejové akademie ČSLH Chomutov. Rehabilitácia. 2016, LIII, 4, s. 285 - 294. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina, BUCHTELOVÁ, Eva a Marek JELÍNEK. 2016. Fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitácia. 2016, LIII, 4, s. 274 - 284. ISSN 0375-922.

 

2015:

BUCHTELOVÁ, E. Využití objektivizačních metod u mladých sportovců v období rekonvalescence In: TICHÝ, M., BUCHTELOVÁ, E., ČEŘOVSKÝ, Z., DONČEVOVÁ, L., HRACH, K. [editor], JELÍNEK, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. 2015, monografie FZS UJEP, 89 s.,  ISBN 978-80-7414-983-2.

BUCHTELOVÁ, E. Využití objektivizačních metod u mladých sportovců v období rekonvalescence In: TICHÝ, M., BUCHTELOVÁ, E., ČEŘOVSKÝ, Z., DONČEVOVÁ, L., HRACH, K. [editor], JELÍNEK, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. 2015, monografie FZS UJEP, 89 s.,  ISBN 978-80-7414-983-2.

BUCHTELOVÁ, Eva, VANÍKOVÁ, Kateřina a JELÍNEK, Marek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Fyzioterapie bez hranic- IV. Konference fyzioterapie REHASPRING® centra s mezinárodní účastí. Čelákovice: Rehaspring a.s, 2015, s. 19, ISBN 978-80-260- 8411-2

 

2014:

BUCHTELOVÁ, Eva, VANÍKOVÁ, Kateřina a JELÍNEK, Marek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 21-22, ISBN 978-80-7414-746-3.

VANÍKOVÁ, Kateřina, BUCHTELOVÁ, Eva a Jitka KORFOVÁ WENCLOVÁ. Vliv operace prsu na pohybový systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 39-40, ISBN 978-80-7414-746-3.

BUCHTELOVÁ, Eva, VANÍKOVÁ, Kateřina a JELÍNEK, Marek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s.11.

KORFOVÁ WENCLOVÁ, Jitka, BUCHTELOVÁ, Eva a VANÍKOVÁ, Kateřina. Hodnocení vlivu pravidelné zátěže u tenistů v mladším školním věku. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

BUCHTELOVÁ, Eva. Fyzioterapie v traumatologii a ortopedii. 1.vyd. Ústí nad Labem, 2014, 100 s. ISBN 978 – 80 – 7414 – 728 -9

 

2013:

TICHÝ, Miroslav, Eva BUCHTELOVÁ, Zdeněk ČEŘOVSKÝ, Karel HRACH, Marek JELÍNEK a Kateřina VANÍKOVÁ. Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 83 s. ISBN 978-80-7414-673-2.

BUCHTELOVÁ Eva a Marek JELÍNEK. Využití 3D analýzy pohybu u poruch v oblasti pánve.In: Nové trendy ve zdravotnických vědách – 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, FZS UJEP, 2013, s. 124-134. ISBN 978-80-7414-614-5

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Marek JELÍNEK. Analýza pohybu v ramenním kloubu ve směru abdukce a zevní rotace u žen po operaci prsu – 3D analýza pohybu In: Nové trendy ve zdravotnických vědách – 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, FZS UJEP, 2013, s. 132-139. ISBN 978-80-7414-614-5

BUCHTELOVÁ, Eva, Miroslav TICHÝ a Kateřina VANÍKOVÁ. Influence of muscle imbalances on the pelvic position and lumbar lordosis – theoretical bases. Journal of Noursing Social Studies, Public health and rehabilitation..1-2, s.25-36. 2013. ISSN 1804 - 1868

 

2012:

BUCHTELOVÁ, Eva, Karel HRACH a Marek JELÍNEK. Srovnání svalových dysbalancí v oblasti pánve a postavení pánve u karatistů a nekaratistů středního školního věku. Poster na konferenci DISPORTARE, České Budějovice 20. 9. 2012. In: Studia Kinanthropologica, 2012,XIII (3), s. 172-179, ISSN: 1213-2101

BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Karel HRACH.Vliv svalových dysbabalancí na postavení pánve u karatistů. In: BUCHTELOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 432-441. ISBN 978-80-8075-544-7.

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Karel HRACH. Vliv operace prsu na pohybový systémtů. In: VANÍKOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-80-8075-544-7.

SALTIKOV- BETTANY,J. Physical Therapy perspectives 21th Century. 1.vyd. Croatia, 2012. ISBN 978-953-51-0459-9. Chapter 5 : BUCHTELOVÁ,Eva. Use of Physiotherapeutic Methods to Influence the Position of the Foot, s. 107-124.

 

2010:

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ.Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu. Rehabilitácia. 2010, XLVII, 2, s. 73-79. ISSN 0375-922.

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ. Rehabilitace v oblasti chodidla u dětí školního věku. Rehabilitácia. 2010, XLVII, 3, s. 145-152. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Dana ŠLECHTOVÁ. Vliv operace prsu na pohybový systém. Rehabilitácia. 2010, XLVII, 3, s. 177-186. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Dana ŠLECHTOVÁ. Komplexní fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitace a fyzikální lékařství: Praha: ČLS JEP. 2010, 17, 4, s. 150-154.

 

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP