Osobní stránky zaměstnanců

zpět

MUDr. Pavel Maršálek

Konzultace

konzultační hodiny dle předchozí domluvy

Fyzikální terapie II

Interna a geriatrie II

 

Curriculum vitae

Studium na 1. lékařské fakultě UK Praha 1987 – 1993

Praxe v oboru vnitřní lékařství – 2. interní klinika Nemocnice Kladno, 3. interní klinika ÚVN Praha a interní klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 1993 – 1996

Atestace v oboru vnitřní lékařství 1996

Praxe v oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství od roku 1996 dosud, atestace v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace (dnes obor Rehabilitace a fyzikální lékařství) v roce 2000

Publikační činnost

Přednášková činnost – různá místa regionální a celostátní sjezdy

MARŠÁLEK, P. Interna a geriatrie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty - studijní opora pro bakalářské a magisterské studium. Ústí nad Labem: UJEP 2011, 116 s., elektronický dokument.pdf – interní studijní opora

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP