Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Milan Manycz

fotka nenalezena

správce budovy

Kontakt

email: milan.manycz@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4218

mobil: +420 725 801 132

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP