Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Zuzana Růžičková

Odborná asistentka na Katedře fyzioterapie

Vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění

Kontakt

email: zuzana.ruzickova@ujep.cz

tel.: +420 475 284 227

místnost č. 17a, přízemí

Konzultace

Pondělí

10 - 11hod


Středa

12 - 14hod


V případě zájmu o konzultaci je vhodné se předem telefonicky/mailem ohlásit.

 

Výuka

 

Akademický rok 2016/2017 - letní semestr

- prezenční forma studia

 

* FYZIKÁLNÍ TERAPIE II (FT25)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

praktický zápočet z provedení reflexních masáží, technik měkkých tkání a míčkové facilitace

 

* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II (ZF25)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

 

* JOGA (JOGAE)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

 

* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (SPF45)

- zápočtové požadavky

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 18.4.2017

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 18.4.2017

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, stanovení krátko- a dlouhodobého RHB plánu

 

* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE (IF25)

- zápočtové požadavky

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 15.9.2017

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 15.9.2017

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, zápis jednotlivých terapií s klientem (datum terapie, délka trvání terapie, subj., obj. stav klienta, cíl terapie, použité techniky/metody), zhodnocení terapie

 

 

- kombinovaná forma studia


* ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (ZTVFK)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

 

* FYZIOTERAPIE V ONKOLOGII (FOK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

 

* METODY KINEZIOTERAPIE (MKK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

 

* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II (ZF2K5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

 


Akademický rok 2016/2017 - zimní semestr

- prezenční forma studia


* FYZIKÁLNÍ TERAPIE I (FT15)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce v Lázně Teplice v Čechách a.s.

praktický zápočet z provedení klasických masáží


* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I (ZF15)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

zpracování samostatného výstupu dle zadání vyučujícího

1. pokus - písemný test z náplně přednášek, pro udělení zápočtu je potřeba splnit alespoň 75% úspěšnost v testu

2. a 3. pokus ústní formou

- výukový materiál


* FYZIOTERAPIE I (FZ15)

- zápočtové požadavky - průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období ZS 2016/2017 u všech vyučujících - Mgr. Bredlová, Mgr. Růžičková, dr. Vaníková

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

 

* REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA (RPF5)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

zpracování protokolu antropometrie a goniometrie do 6.1.2017

 

* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE III (SPF35)

- zápočtové požadavky

2 hodiny supervize týdně

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 9.1.2017

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

 

* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE V (SPF55)

2hodiny supervize týdně


* JOGA (JOGAF)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

 


- kombinovaná forma studia


* TĚLESNÁ VÝCHOVA A DIDAKTIKA (TVFK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích


* FYZIOTERAPIE I (FZK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích


* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I (ZF1K5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

zpracování videozáznamů - pasivní pohyb, respirační fyzioterapie, polohování, reedukace posturálních funkcí do 13.1.2017

- výukový materiál


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE III (OPF3K5)

- zápočtové požadavky

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 13.2.2017

100% účast na odborné souvislé praxi

 

 

Témata bakalářských prací


1. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní léčby u klienta s astma bronchiale

2. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní léčby u klienta s CHOPN

3. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní léčby klienta v neurologické indikační oblasti

4. Přínos III. a IV. fáze kardiovaskulární rehabilitace u klientů s ICHS

5. Fyzioterapie jako prevence hypomobility u geriatrických klientů

6. Využití moderních fyzioterapeutických postupů - Flowin, TRX, Propriofoot - v terapii poruch pohybového systému

7. Fyziologie zátěže

8. Fyzioterapie následků jednostranného sportovního zatížení

9. Pooperační rehabilitace po rekonstrukčních operacích kolena

10. Vlastní téma zvolené po předchozí konzultaci


Curriculum vitae

Doktorské

2016 - nyní

Karlova univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Téma disertační práce: Vliv chůze s holemi na hemodynamické a antropometrické parametry klientů s ICHS v rámci sekundární prevence

Školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.


Magisterské

2012 - 2014

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Téma diplomové práce: Kardiovaskulární rehabilitace u žen a mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na kardiorespirační zdatnost

Školitel: as. MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

 

Bakalářské

2009 - 2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

Téma bakalářské práce: Fyzioterapie po úrazech v oblasti zápěstí

Školitel: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

 

Zaměstnání

2015 - nyní UJEP, odborný asistent

2015 ACME, Agentura domácí péče

2014 - 2015 Rehabilitace Teplice, Mgr. Alexandra Romová

2012 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most o.z., rehabilitační oddělení

 

- od r. 2013 lektorka skupinových fitness lekcí (Bosu®, FLOWIN® , TRX®)

a zdravotně zaměřeného cvičení (Zdravá záda, Strečink, Bosu Core®)


Certifikáty

2017

* 17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky

* Projekt 35 - kurz "Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu" (Akademický klub 1. LF UK, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

* 12. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část B (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Certifikát odborné způsobilosti edukátorky organizace Mamma HELP, preventivní přednášky na téma "Prevence nádorového onemocnění prsu"

* Workshop day - zdravotní blok (IQ pohyb akademie)

* Redcord® MEDICAL Neurac 2 Záda a pánev, Neurac 2 Dolní končetina (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)

 


2016

* Respirační fyzioterapie (NCO NZO; doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV"

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část A (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Jak na poruchy dýchání - plicní rehabilitace (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Kateřina Neumannová, Ph. D.)

* 16. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace a balneoterapie seniorů

* Konference na JU ZSF v Českých Budějovicích - Prevence civilizačních chorob, komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí

* Seminář core & břicho (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* 1. Konference Spiraldynamik "Více cvičit, méně operovat." (IQ pohyb akademie)

* Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny (FN Hradec Králové)

* 10. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Spirální kineziologie (YogaPilates Praha, Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková)

* Držení těla - Zdravá nebo bolavá záda (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* Propriofoot® koncept - Segmentální proprioreceptivní stimulace nohy (REHASPRING centrum s.r.o., PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Bc. Eva Baranová)

* Redcord® MEDICAL Neurac 1 (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)


2015

* Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest (REHASPRING centrum s.r.o., BSc. Arietta Spinou, MSc., PhD)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III"

* Workshop „Poznej své pánevní dno" (Mgr. Martina Nakládalová)

* 2. Fyzio-fit kongres (IQ pohyb akademie)

* Komplexní terapie krční páteře (MONADA Klinika komplexní rehabilitace)

* FLOWIN® ve zdravotním cvičení (Mgr. Větrovská, Mgr. Suchá)

* 15. Ústecká rehabilitační konference


2014

* TRX® Sport Medicine Training Course L2 (3D fitness, Mgr. Jakub Wurzel)

* 6. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* workshop – Sestavování kruhových tréninků (IQ pohyb akademie)


2013

* Bosu® Core (FaceCzech Academy; Soňa Blažková)

* FLOWIN® Basic (FLOWIN®; Mgr. Jan Větrovský)

* TRX® Group Suspension Training Course (GSTC) - L1 (3D fitness, Mgr. Jan Novosad)

* SM systém (modul I, A+B; Bc. Vít Kubias)


2012

* Terapeutické využití kinesio tapu (Bc. Jitka Kotrbová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

* workshop Zdravá záda (FaceCzech Academy; Bc. Michal Peroutka)


Publikační činnost

RŮŽIČKOVÁ, Z., Vertebrogenní obtíže a snížená síla dýchacích svalů. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.


DONČEVOVÁ L. a Z. RŮŽIČKOVÁ, Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín, 2016. ISBN 987 - 80 - 7454 - 615 -0.

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800