Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Zuzana Lhotská

Odborná asistentka na Katedře fyzioterapie

Vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění

Kontakt

email: zuzana.lhotska@ujep.cz (zuzana.ruzickova@ujep.cz)

tel.: +420 475 284 227

Velká Hradební 15, 2.NP, kancelář 2.04

Konzultace

 

Ve zkouškovém období probíhají konzultace pouze popředešlé domluvě telefonicky/mailem.

 

Výuka

 

Akademický rok 2016/2017 - letní semestr

- prezenční forma studia

 

* FYZIKÁLNÍ TERAPIE II (FT25)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. reflexní masáž: zádová, šíjová, hrudní a pánevní sestava

2. míčková facilitace dle Jebavé

3. základní automobilizační cviky

4. techniky měkkých tkání pro krční a bederní oblast

 

* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II (ZF25)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. svalový test dle Jandy: HK, DK, trup a svaly mimické

2. hodnocení postavy, stoje

3. vyšetření stoje dle Jandy

4. vyšetření chůze

 

* JOGA (JOGAE)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

náhradní plnění - seminární práce na vybrané téma

- témata seminářů:

1. seznámení s druhy jogy

2. praxe Ashtanga Vinyasa Yogy

 

* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (SPF45)

- zápočtové požadavky

OSOBNÍ dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 18.4.2017

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 18.4.2017

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, stanovení krátko- a dlouhodobého RHB plánu

 

* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE (IF25)

- zápočtové požadavky

OSOBNÍ dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 15.9.2017

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 15.9.2017

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, zápis jednotlivých terapií s klientem (datum terapie, délka trvání terapie, subj., obj. stav klienta, cíl terapie, použité techniky/metody), zhodnocení terapie

 

 

- kombinovaná forma studia


* ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (ZTVFK)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

- témata seminářů:

1. nácvik jednotlivých typů dýchání

2. relaxace, částečná, celková a diferencovaná

3. využití vyrovnávacích prostředků při zvýšené hrudní kyfoze, bederní lordoze a skoliotickém držení

 

* FYZIOTERAPIE V ONKOLOGII (FOK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

- témata seminářů:

1. úvod do studia, bolestivý vzorec u onkologicky nemocných, parametry pro přerušení nebo úpravu rehabilitačního programu

2. rehabilitační postupy, specifické faktory ovlivňují rehabilitaci, fyzioterapie u žen po operaci prsu

 

* METODY KINEZIOTERAPIE (MKK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

- témata seminářů:

senzomotorická stimulace (základní principy, využití balančních pomůcek)

 

* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II (ZF2K5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

 

* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (OF4K5)

- zápočtové požadavky

OSOBNÍ dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 15.9.2017

 

* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (IF2K5)

- zápočtové požadavky

OSOBNÍ dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 15.9.2017


 


Akademický rok 2017/2018 - zimní semestr

- prezenční forma studia


* FYZIKÁLNÍ TERAPIE I (FT15)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

účast na praktické výuce v Lázně Teplice v Čechách a.s. - 1. seminární skupina 11.10.2017

praktický zápočet z provedení klasických masáží

- témata seminářů:

1. základní hmaty klasické masáže

2. klasická masáž - sestava pro DK zezadu, zpředu, sestava pro HK, sestava pro šíji a hlavu, sestava pro hrudník, břicho

3. praktická výuka v Lázních Teplice v Čechách a.s.


* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I (ZF15)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

zpracování samostatného výstupu dle zadání vyučujícího

praktický zápočet z náplně seminářů

1. pokus - písemný test z náplně přednášek, pro udělení zápočtu je potřeba splnit alespoň 80% úspěšnost v testu 18.12.2017

2. a 3. opravný pokus ústní formou

- výukový materiál

- témata seminářů:

1. pasivní pohyb

2. aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

3. kondiční cvičení

4. dechová gymnastika

5. relaxace

6. polohování

7. reedukace posturálních funkcí

8. samostatné výstupy studentů

9. samostatné výstupy studentů

 

* FYZIOTERAPIE I (FZ15)

- zápočtové požadavky - průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností z náplní seminářů ve zkouškovém období ZS 2017/2018 u všech vyučujících - Mgr. Bredlová, Mgr. Lhotská (Růžičková), dr. Tichá (Vaníková)

aktivní 80% účast na seminářích

1. pokus - písemný test z náplně přednášek, pro udělení zápočtu je potřeba splnit alespoň 80% úspěšnost v testu

2. a 3. pokus ústní formou

- možnost zakoupení učebního textu Fyzioterapie v indikační oblasti I

- témata přednášek:

1. úvod do předmětu fyzioterapie, základní terminologie.

2. fyzioterapeutické postupy na ARO, JIP

3. respirační fyzioterapie (drenážní techniky, úlevové polohy, dechové trenažéry)

4. funkční vyšetření plic – spirometrie a statické a dynamické plicní objemy, zátěžová spiroergometrie

5. respirační fyzioterapie – postupy u chronické respirační nedostatečnosti (CHOPN)

6. fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti pediatrie – onemocnění dýchacího systému v dětském věku (astma bronchiale, cystická fibróza)

7. fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti chirurgie.

8. fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti gynekologie

9. fyzioterapie u popálenin

 

- témata seminářů:

1. respirační fyzioterapie – techniky hygieny dýchacích cest, využití pomůcek, podpora expektorace

2. senzomotorika – základní principy

3. senzomotorika – využití labilních ploch

 

* REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA (RPF5)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. obecné principy při vyšetř. metodách hybného systému - palpace hmatných bodů označení rovin těla a směrů

2. vyšetření antropometrie

3. vyšetření pohyblivosti páteře

4. goniometrie kloubů HK, DK a krční páteře

5. metoda SFTR

6. vyšetření zkrácených struktur

7. vyšetření hypermobility

 

*BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (BPF5)

- zápočtové požadavky

spolupráce s vedoucím bakalářské práce na obsahu a formálních náležitostech bakalářské práce v rámci osobních nebo elektronických konzultací dle stanoveného harmonogramu bakalářské práce - odevzdání teoretické části BP do 8.12.2017

prezentace Projektu bakalářské práce - v úterý 17.10.2017 od 8hod v místnosti č. 45


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE III (SPF35)

- zápočtové požadavky

2 hodiny supervize týdně

OSOBNÍ dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 8.1.2018

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

 

* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE V (SPF55)

2hodiny supervize týdně


* JOGA (JOGF5)

- zápočtové požadavky

aktivní 80% účast na seminářích

náhradní plnění - seminární práce na vybrané téma

- témata seminářů:

1. seznámení s druhy jogy

2. praxe Ashtanga Vinyasa Yogy

 


- kombinovaná forma studia


* TĚLESNÁ VÝCHOVA A DIDAKTIKA (TVFK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

- témata seminářů:

1. správné a vadné držení těla, podíl svalových skupin, stavba cvičební jednotky

2. význam a způsob protahování nejčastěji zkrácených svalových skupin. Rozvoj a diagnostika motorických schopností koordinačních a pohyblivostních


* FYZIOTERAPIE I (FZK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

- možnost zakoupení učebního textu Fyzioterapie v indikační oblasti I

- témata přednášek:

1. Úvod do předmětu fyzioterapie, základní terminologie, fyzioterapeutické postupy na ARO, JIP.

2. Fyzioterapeutické postupy v indikační oblasti chirurgie, gynekologie, pediatrie.

- témata seminářů:

Respirační fyzioterapie - techniky hygieny dýchacích cest, využití pomůcek, podpora expektorace.


* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I (ZF1K5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

zpracování videozáznamů - pasivní pohyb, dechová gymnastika, polohování, reedukace posturálních funkcí, odevzdání osobně Mgr. Lhotské do 12.1.2018

- výukový materiál

- témata seminářů:

1. úvod do předmětu, vymezení základních pojmů, anamnéza, krátkodobý program fyzioterapie

2. dechová gymnastika

3. aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

4. pasivní pohyb

5. polohování

6. reedukace posturálních funkcí

 

* REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA (RPFK5)

- zápočtové požadavky

aktivní účast na seminářích

odevzdání protokolu antropometrie a goniometrie dle zadání Mgr. Lhotské do 22.12.2017

- témata seminářů:

1. obecné principy při vyšetřovacích metodách hybného systému - palpace hmatných bodů, označení rovin těla a směrů, vyšetření antropometrie, goniometrie

2. vyšetření zkrácených struktur, hypermobility

 

* BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (BPFK5)

spolupráce s vedoucím bakalářské práce na obsahu a formálních náležitostech bakalářské práce v rámci osobních nebo elektronických konzultací dle stanoveného harmonogramu bakalářské práce - odevzdání teoretické části BP do 8.12.2017


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE III (OPF3K5)

- zápočtové požadavky

OSOBNÍ dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 12.2.2018

100% účast na odborné souvislé praxi

 

 

Témata bakalářských prací


1. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní léčby u klienta s astma bronchiale/CHOPN/cystickou fibrozou

2. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní léčby klienta po kardiochirurgickém výkonu

3. Kardiovaskulární rehabilitace

4. Fyzioterapie jako prevence hypomobility u geriatrických klientů

5. Využití moderních fyzioterapeutických postupů - Flowin, TRX, Propriofoot - v terapii poruch pohybového systému

6. Respirační fyzioterapie u vertebrogenního algického syndromu

7. Fyzioterapie následků jednostranného sportovního zatížení

8. Fyzioterapie po amputaci DK

9. Vlastní téma zvolené po předchozí konzultaci

 

 

Vedení bakalářských prací

 

rok zadání BP 2017/18

  • prezenční forma studia

Fyzioterapie ve sportovním jezdectví - BÍMOVÁ Sabina

Respirační fyzioterapie - ČECHOTOVSKÁ Julie

Fyzioterapie po amputaci DK - GABČO Lukáš

Hipoterapie ve fyzioterapii - JANDOVÁ Vendula

Fyzioterapie při artróze kloubů dolních končetin - JABLEČNÍKOVÁ Iveta

RFT jako součást komplexní léčby u klienta s CHOPN - JANOŠOVÁ Anna

Fyzioterapie následků jednostranného sportovního zatížení - JASANSKÁ Tereza

Fyzioterapie u silového tréninku - MULÁKOVÁ Kateřina

Fyzioterapie u CMP - POLÁKOVÁ Marie

  • kombinovaná forma studia

RFT jako součást léčby klienta s parézou bránice - JANKOVSKÁ Michaela

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene - MATOUŠKOVÁ ZAHRADNÍKOVÁ Lucie

Fyzioterapie následků jednostranného zatížení - STEINZOVÁ Andrea

Fyzioterapie jako prevence hypomobility u geriatrických klientů - VANÍČKOVÁ Jaromíra

 

 

rok zadání BP 2016/17

  • prezenční forma studia

Fyzioterapie impingement syndromu ramenního kloubu - HVĚZDOVÁ Šárka

Respirační fyzioterapie u cystické fibrózy - ŠANDEROVÁ Michaela

Pooperační fyzioterapie po rekonstrukčních operacích kolena - KOLÁŘSKÁ Martina

Fyzioterapie na ARO u klienta s polytraumatem - VOLFOVÁ Kristýna

Fyzioterapie po amputaci DK - SRBOVÁ Renáta

Pooperační fyzioterapie po rekonstrukčních operacích kolena - ZVONÍČKOVÁ Veronika

Problematika jednostranné pracovní zátěže v oblasti horní končetiny - HORŇÁKOVÁ Kamila

Fyzioterapie následků jednostranného zatížení - ŽMUDOVÁ Andrea

Fyzioterapie u klienta s plochonožím a hallux vagus - LANGOVÁ Denisa

  • kombinovaná forma studia

Využití senzomotorické stimulace v terapii chronických bolestí zad - BLÁHOVÁ Michaela

Fyzioterapie u svalové dysbalance v oblasti lopatek - ŠAMONILOVÁ Lucie

 

 

rok zadání BP 2015/16

  • prezenční forma studia

Fyzioterapie po TEP kolenního kloubu - PILECKÁ Pavla

Rehabilitace po frakturách proximálního konce femuru - MIRŽOVÁ Lucie

Fyzioterapie u funkční sterility žen - MRÁZOVÁ Michaela

Fyzioterapie při artróze kolenního kloubu - TOMKOVÁ Nikola

Komplexní terapie dětských astmatiků - VLČKOVÁ Veronika

Kompenzační cvičení u klientů s předsunem hlavy - KRÁL Josef

  • kombinovaná forma studia

Využití moderních fyzioterapeutických postupů – Flowin, TRX, Propriofoot v terapii poruch pohybového systému - ŽIRKOVÁ Lucie

 

 

rok zadání BP 2014/15 a dříve

  • prezenční forma studia

Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence ICHS - Jana HORÁKOVÁ

Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu - Eva ŠVECOVÁ

Komplexní přínos fyzické aktivity u geriatrických pacientů žijících v domovech pro seniory - Klára KALENDOVÁ

Fyzioterapeutické postupy při léčbě dětského pacienta s astma bronchiale - Renáta NĚMCOVÁ

  • kombinovaná forma studia

Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu - Romana SCHWARZOVÁ, DiS.

Komplexní terapie dětských astmatiků - Marie SKALOVÁ

Komplexní terapie klienta s astma bronchiale - Helena ŠRÁMKOVÁ

Fyzioterapie po TEP kolenního kloubu - Taťána KRAUSOVÁ

 

 


Curriculum vitae

Doktorské

2016 - nyní

Karlova univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Téma disertační práce: Vliv chůze s holemi na hemodynamické a antropometrické parametry klientů s ICHS v rámci sekundární prevence

Školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.


Magisterské

2012 - 2014

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Téma diplomové práce: Kardiovaskulární rehabilitace u žen a mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na kardiorespirační zdatnost

Školitel: as. MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

 

Bakalářské

2009 - 2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

Téma bakalářské práce: Fyzioterapie po úrazech v oblasti zápěstí

Školitel: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

 

Zaměstnání

2015 - dosud FZS UJEP, odborný asistent

2015 ACME, Agentura domácí péče

2014 - 2015 Rehabilitace Teplice, Mgr. Alexandra Romová

2012 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most o.z., rehabilitační oddělení

 

Působení v rámci UJEP

2017 - dosud členka AS FZS UJEP

2016 - dosud členka AS UJEP

2015 - dosud vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění


- od r. 2013 lektorka skupinových fitness lekcí (Bosu®, FLOWIN®, TRX®)

a zdravotně zaměřeného cvičení (Zdravá záda, Strečink, Bosu Core®)


Certifikáty

2017

* Funčkní dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách V"

* Kurz RCT - roller core training (Petr Maroušek)

* 17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky

* Projekt 35 - kurz "Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu" (Akademický klub 1. LF UK, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

* 12. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část B (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Certifikát odborné způsobilosti edukátorky organizace Mamma HELP, preventivní přednášky na téma "Prevence nádorového onemocnění prsu"

* Workshop day - zdravotní blok (IQ pohyb akademie)

* Redcord® MEDICAL Neurac 2 Záda a pánev, Neurac 2 Dolní končetina (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)

 


2016

* Respirační fyzioterapie (NCO NZO; doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV"

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část A (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Jak na poruchy dýchání - plicní rehabilitace (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Kateřina Neumannová, Ph. D.)

* 16. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace a balneoterapie seniorů

* Konference na JU ZSF v Českých Budějovicích - Prevence civilizačních chorob, komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí

* Seminář core & břicho (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* 1. Konference Spiraldynamik "Více cvičit, méně operovat." (IQ pohyb akademie)

* Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny (FN Hradec Králové)

* 10. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Spirální kineziologie (YogaPilates Praha, Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková)

* Držení těla - Zdravá nebo bolavá záda (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* Propriofoot® koncept - Segmentální proprioreceptivní stimulace nohy (REHASPRING centrum s.r.o., PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Bc. Eva Baranová)

* Redcord® MEDICAL Neurac 1 (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)


2015

* Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest (REHASPRING centrum s.r.o., BSc. Arietta Spinou, MSc., PhD)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III"

* Workshop „Poznej své pánevní dno" (Mgr. Martina Nakládalová)

* 2. Fyzio-fit kongres (IQ pohyb akademie)

* Komplexní terapie krční páteře (MONADA Klinika komplexní rehabilitace)

* FLOWIN® ve zdravotním cvičení (Mgr. Větrovská, Mgr. Suchá)

* 15. Ústecká rehabilitační konference


2014

* TRX® Sport Medicine Training Course L2 (3D fitness, Mgr. Jakub Wurzel)

* 6. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* workshop – Sestavování kruhových tréninků (IQ pohyb akademie)


2013

* Bosu® Core (FaceCzech Academy; Soňa Blažková)

* FLOWIN® Basic (FLOWIN®; Mgr. Jan Větrovský)

* TRX® Group Suspension Training Course (GSTC) - L1 (3D fitness, Mgr. Jan Novosad)

* SM systém (modul I, A+B; Bc. Vít Kubias)


2012

* Terapeutické využití kinesio tapu (Bc. Jitka Kotrbová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

* workshop Zdravá záda (FaceCzech Academy; Bc. Michal Peroutka)


Publikační činnost

VANÍKOVÁ K. a Z. RŮŽIČKOVÁ, 2017. Fyzioterapie v indikačních oblastech I. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7561-059-1.

 

RŮŽIČKOVÁ, Z., Vertebrogenní obtíže a snížená síla dýchacích svalů. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.


DONČEVOVÁ L. a Z. RŮŽIČKOVÁ, Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín, 2016. ISBN 987 - 80 - 7454 - 615 -0.

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800