Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Zuzana Lhotská

Odborná asistentka na Katedře fyzioterapie

Kontakt

email: zuzana.lhotska@ujep.cz (zuzana.ruzickova@ujep.cz)

tel.: +420 475 284 227

Velká Hradební 15, 2.NP, kancelář 2.04

Konzultace

Ve zkouškovém období probíhají konzultace pouze po předešlé domluvě telefonicky/mailem.

 

Letní semestr 2017/18

Pondělí

11:00 - 14:00


Úterý

10:00 - 12:00

Na konzultaci je vhodné se předem domluvit telefonicky/mailem.

 

Výuka

 

Akademický rok 2017/2018 - letní semestr

- prezenční forma studia


* FYZIKÁLNÍ TERAPIE II (FT25)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. reflexní masáž: zádová, šíjová, hrudní a pánevní sestava

2. míčková facilitace dle Jebavé

3. základní automobilizační cviky

4. techniky měkkých tkání pro krční a bederní oblast

 

* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II (ZF25)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. svalový test dle Jandy: HK, DK, trup a svaly mimické

2. hodnocení postavy, stoje

3. vyšetření stoje dle Jandy

4. vyšetření chůze


* KINEZIOLOGIE II (KIF25)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. Vstupní pohovor, analýza údajů z pohovoru, aspekce a funkčního vyšetření.

2. Diferenciální diagnostika v oblasti páteře

3. Vyšetření v oblasti pánve

4. Vyšetření v oblasti kyčelního a kolenního kloubu

5. Vyšetření v oblasti nohy

6. Vyšetření v oblasti pletence ramenního

7. Vyšetření loketního kloubu

8. Vyšetření v oblasti zápěstí a ruky

9. Opakování


* FYZIOTERAPIE IV (FZ45)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. Redcord® – základní principy vyšetření, manipulace se závěsným systémem, základní zásady cvičení

2. Redcord® – záda a pánev, slabé články, testování, terapie

3. Redcord® – DK, slabé články, testování, terapie


* INTERNA A GERIATRIE II (IG2F5)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

- témata seminářů:

1. Měření hodnot krevního tlaku a tepové frekvence – metodika, možnosti.

2. Analýza složení lidského těla, stanovení BMI.

3. Spirometrické vyšetření.

4. Určení hladiny glykémie, cholesterolu a kyseliny močové.

5. Funkční testy zdravotně orientované zdatnosti.

6. Kaliperace dle Pařízkové.

7. Zátěžová ergometrie.

8. Dynamometrie.

9. Opakování.


* JOGA (JOGE5)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

náhradní plnění - seminární práce na vybrané téma

- témata seminářů:

1. seznámení s druhy jogy

2. praxe Ashtanga Vinyasa Yogy


* LETNÍ TV KURZ (LTVF5, LTVE5)

- zápočtové požadavky:

100% účast na všech aktivitách kurz v termínu 24. - 29.6.2018 ve Starých Splavech v Penzionu Nový Mlýn (web: http://www.novy-mlyn.cz)

Přijíždí se v neděli odpoledne, odjíždí se v pátek po obědě (dopravu si zajišťuje každý sám). Cena kurzu je 2.250,-Kč. V ceně je zahrnuto ubytování a strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Do konce března 2018 je potřeba zaplatit zálohu, která činí 50% ceny, tedy 1.125,-Kč. Do 8.6.2018 je splatný zbytek částky.


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (SPF45)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 19.4.2018

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 19.4.2018 (vytištěné/mailem)

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, návrh krátkodobého plánu fyzioterapie.


* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE (IF25)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 12.9.2018

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 12.9.2018 (vytištěné/mailem)

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, zápis jednotlivých terapií s klientem (datum terapie, délka trvání terapie, subj., obj. stav klienta, cíl terapie, použité techniky/metody), zhodnocení terapie.


- kombinovaná forma studia


* METODY KINEZIOTERAPIE (MKK5)

- zápočtové požadavky:

aktivní účast na seminářích


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (OF4K5)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 12.9.2018

 

* JOGA (JOFK5, JOEK5)

- zápočtové požadavky:

aktivní účast na seminářích


* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (IF2K5)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 12.9.2018

 

Curriculum vitae

Doktorské

2016 - nyní

Karlova univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Téma disertační práce: Vliv chůze s holemi na hemodynamické a antropometrické parametry klientů s ICHS v rámci sekundární prevence

Školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.


Magisterské

2012 - 2014

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Téma diplomové práce: Kardiovaskulární rehabilitace u žen a mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na kardiorespirační zdatnost

Školitel: as. MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

 

Bakalářské

2009 - 2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

Téma bakalářské práce: Fyzioterapie po úrazech v oblasti zápěstí

Školitel: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

 

Zaměstnání

2015 - dosud FZS UJEP, odborný asistent

2015 ACME, Agentura domácí péče

2014 - 2015 Rehabilitace Teplice, Mgr. Alexandra Romová

2012 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most o.z., rehabilitační oddělení

 

- od r. 2013 lektorka skupinových fitness lekcí (Bosu®, FLOWIN®, TRX®)

a zdravotně zaměřeného cvičení (Zdravá záda, Strečink, Bosu Core®)


Působení v rámci UJEP

2017 - 2018 členka AS FZS UJEP

2016 - 2018 členka AS UJEP

2015 - 2018 vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění


Certifikáty

2018

* 18. Ústecká rehabilitační konference - Dětská rehabilitace

* Baňková terapie (Petr Maroušek, DiS., PT, CTI)

* Orofaciální oblast v komplexní terapii (MONADA Klinika komplexní rehabilitace)

 

2017

* Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách V"

* Kurz RCT - roller core training (Petr Maroušek, DiS., PT, CTI)

* 17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky

* Projekt 35 - kurz "Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu" (Akademický klub 1. LF UK, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

* 12. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část B (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Certifikát odborné způsobilosti edukátorky organizace Mamma HELP, preventivní přednášky na téma "Prevence nádorového onemocnění prsu"

* Workshop day - zdravotní blok (IQ pohyb akademie)

* Redcord® MEDICAL Neurac 2 Záda a pánev, Neurac 2 Dolní končetina (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)


2016

* Respirační fyzioterapie (NCO NZO; doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV"

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část A (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Jak na poruchy dýchání - plicní rehabilitace (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Kateřina Neumannová, Ph. D.)

* 16. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace a balneoterapie seniorů

* Konference na JU ZSF v Českých Budějovicích - Prevence civilizačních chorob, komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí

* Seminář core & břicho (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* 1. Konference Spiraldynamik "Více cvičit, méně operovat." (IQ pohyb akademie)

* Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny (FN Hradec Králové)

* 10. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Spirální kineziologie (YogaPilates Praha, Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková)

* Držení těla - Zdravá nebo bolavá záda (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* Propriofoot® koncept - Segmentální proprioreceptivní stimulace nohy (REHASPRING centrum s.r.o., PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Bc. Eva Baranová)

* Redcord® MEDICAL Neurac 1 (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)


2015

* Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest (REHASPRING centrum s.r.o., BSc. Arietta Spinou, MSc., PhD)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III"

* Workshop „Poznej své pánevní dno" (Mgr. Martina Nakládalová)

* 2. Fyzio-fit kongres (IQ pohyb akademie)

* Komplexní terapie krční páteře (MONADA Klinika komplexní rehabilitace)

* FLOWIN® ve zdravotním cvičení (Mgr. Větrovská, Mgr. Suchá)

* 15. Ústecká rehabilitační konference


2014

* TRX® Sport Medicine Training Course L2 (3D fitness, Mgr. Jakub Wurzel)

* 6. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* workshop – Sestavování kruhových tréninků (IQ pohyb akademie)


2013

* Bosu® Core (FaceCzech Academy; Soňa Blažková)

* FLOWIN® Basic (FLOWIN®; Mgr. Jan Větrovský)

* TRX® Group Suspension Training Course (GSTC) - L1 (3D fitness, Mgr. Jan Novosad)

* SM systém (modul I, A+B; Bc. Vít Kubias)


2012

* Terapeutické využití kinesio tapu (Bc. Jitka Kotrbová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

* workshop Zdravá záda (FaceCzech Academy; Bc. Michal Peroutka)


Publikační činnost

LHOTSKÁ, Z., 2017. Respirační fyzioterapie u cystické fibrózy zaměřená na sílu dýchacích svalů. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - V. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-084-3.

 

BUCHTELOVÁ, E. a Z. LHOTSKÁ, 2017. Efektivita výcviku dýchacích svalů přípravkem Spiro Tiger® u volejbalistek ve věku 14 a 15 let. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - V. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-084-3.


VANÍKOVÁ, K. a Z. RŮŽIČKOVÁ, 2017. Fyzioterapie v indikačních oblastech I. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7561-059-1.

 

RŮŽIČKOVÁ, Z., 2016. Vertebrogenní obtíže a snížená síla dýchacích svalů. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7561-018-8.


DONČEVOVÁ L. a Z. RŮŽIČKOVÁ. 2016. Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín. ISBN 987-80-7454-615-0.

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP