Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2018
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 56
789 10 11 1213
1415 16 17 18 1920
21222324252627
28293031
PřihlásitOsobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. et Mgr. Michal Vostrý

fotka nenalezena

nar. 1991 v Karlových Varech

 • Asistent a tajemník Katedry ergoterapie FZS UJEP
 • Vědecký pracovník s podílem na výuce PF UJEP
 • Externí vyučující CCV PF UJEP
 • Senátor - akademický senát UJEP
 • Ergoterapeut, speciální pedagog - poradce, etoped a psychoped

__________________________________________________________________________________________________

 

Členství


 • Česká asociace ergoterapeutů (reg. č. 476)
 • Registr zdravotnických pracovníků (reg. č. 007-0158-1177)
 • Asociace speciálních pedagogů ČR (reg. č. 26061991)
 • Neurorehabilitační společnost Slovenska - NeuroRehab
 • Pedagogická komora

__________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Mobil: + 420 721 282 123

Tel.: +420 47 528 4264, + 420 604 302 315 - v pracovní době

Email: Michal.Vostry@ujep.cz

Kancelář: č. 34, FZS UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem

Kancelář: č. 203, PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem (čtvrtek a pátek dopoledne)

__________________________________________________________________________________________________

Konzultace

pondělí: 13:00 hod. - 14:30 hod.

středa: 13:00 hod. - 14:30 hod.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Výuka LS FZS 2017/2018


Protetika (KE/PROK5, KE/PROT5)

 • Aktivní 80% účast na výuce (kombinovaná forma 100%), zápočet: praktické prokázání znalostí, písemný test, exkurze*, moodle*

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod II. (KE/ZE25, KE/ZE2K5)

 • Aktivní 80% účast na výuce (kombinovaná forma 100%), zápočet: praktické prokázání znalostí, písemný test, moodle*

Kineziologie (KE/KIE15)

 • Aktivní 80% účast na výuce, praktické prokázání znalostí, moodle*

Využití moderních technologií v ter. ger. klientů (KE/MTGE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet formou kolokvia

Ortopedie a protetika (KE/ORPE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočtový test

Ergonomie (KE/ENE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet: test

 

Výuka LS PF 2017/2018


Speciální pedagogika I (KPG/4226)

Interkulturní vzdělávání v MŠ (KPG/4229)

Psychopedie (KPG/4406)

Základy supervize v pomáhajících profesích (KPG/4120)

Speciální pedagogika (KPG/6031)

Sociální pedagogika (KPG/4014)


CCV/G4139
Ed. jedinců se zdrav.post.,zdrav.znev.I
KFE/HPE2
Hygiena práce a ergonomie II
KFE/IE25
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/IPE2K
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/IE2K5
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/KIE15
Kineziologie I
KFE/OPE4K
Odborná souvislá praxe IV
KFE/SPE45
Odborná souvislá praxe IV
KFE/ORT
Ortopedie a protetika
KFE/ORPE5
Ortopedie a protetika
KFE/PROT
Protetika
KFE/TERG5
Teorie ergoterapie
KFE/TVZPE
Tělesná výchova zdravotně postižených
KFE/MTF5K
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGE
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGE5
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGF
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGF5
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTFK
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/ZE2K5
Základy fyzioterapie a vyšetř. metody

!PODMÍNKY K PŘEDMĚTŮM!

!VZOR PROTOKOLU PRO PRAXE!

__________________________________________________________________________________________________

 

Bakalářské práce a pokyny k vypracování


 

Doporučení: student pravidelně zasílá rozpracované části práce ke kontrole a svou práci konzultuje, platí pravidlo, že do Vánoc roku zadání BP, student disponuje již teoretickou částí, která je kompletně zpracována. Od nového roku se pracuje s částí praktickou. V případě, že do 15.12. AR nebude student disponovat teoretickou částí, nesplňuje podmínky k řádnému odevzdání.

__________________________________________________________________________________________________

 

Curriculum vitae

 

2016 - doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Ph.D.
 • Téma disertační práce: Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2016 – doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu PhDr.
 • Téma rigorózní práce: Rozvoj kognitivních funkcí u seniorů s diagnózou Alzheimerovy choroby
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2015 – 2017 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Speciální pedagogika – poradenství
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titulu Mgr.
 • Téma diplomové práce: Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2014 – 2016 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
 • Téma diplomové práce: Efektivita edukačních intervencí u osob s Alzheimerovou chorobou
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2011 – 2014 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Ergoterapie
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Bc.
 • Téma bakalářské práce: Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby
 • Školitel: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

2007 – 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

 • Obor: Masér sportovní a rekondiční
 • Ukončení: maturitou

__________________________________________________________________________________________________

Certifikáty

 

Hypnóza I., II., III., IV.  a V. část

 • Školitel: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

SM systém – I. a II. část

 • Školitel: MUDr. Richard Smíšek

Mobilizační techniky I. a II. část

 • Školitel: Mgr. Dana Olejniková

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

 • Školitel: Mgr. Jitka Suchá

Rehabilitace ruky

 • Školitel: Mgr. Milada Kukačková

Kinesiotaping

 • Školitel: Bc. Tomáš Nedoma

Základy manipulace a rehabilitace (ošetřovatelská rehabilitace) s klienty, škola zad

 • Školitel: Bc. Milan Prudký

__________________________________________________________________________________________________

 

Zvané přednášky


Faculty of Social Sciences and Health, Constantine the Philosopher University in Nitra (11. května 2018)

 • Téma: Kognitivní rehabiltiace z pohledu jednotlivých složek ucelené rehabilitace s ohledem na využití moderních technologií
 • Sympozium: Den sester

 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace (17. dubna 2018)

 • Téma: Edukace a rozvoj osob se zdravotním znevýhodněním se zaměřením na DMO a MR
 • Učitelský sbor 1. - 2. stupně


Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace (23. března 2018)

 • Téma: Ergonomie ve školním prostředí
 • Učitelský sbor 1. - 2. stupně

 

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (08. prosince 2017)

 • Téma: Rehabilitace kognitivních funkcí z pohledu ucelené rehabilitace jako součást terapie osob s demencí
 • Obor: Speciální andragogika - bakalářský a magisterský studijní program

 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (15. března 2017)

 • Téma: Testování geriatrických klientů v oblasti kognitivních funkcí
 • Obor: Zdravotně sociální péče/zdravotně sociální pracovník - bakalářský studijní program

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Erasmus+ (výukové zahraniční pobyty)

 


Faculty of Social Sciences and Health, Constantine the Philosopher University in Nitra (05. března - 09. března 2018)

 • Téma: prezentace oboru ergoterapie, ergoterapie u geriatrických klientů s ohledem na vybranou diagnózu (demence), testování klientů z pohledu ergoterapie a interpretace výsledků v praxi,
 • Obor: Ošetřovatelství - magisterský a bakalářský obor (prezentace v anglickém a českém jazyce)

 

Faculty of Health, Catholic University of Ruzomberok (11. prosince - 14. prosince 2017)

 • Téma: prezentace oboru ergoterapie, ergoterapie u geriatrických klientů a práce s vybranou diagnózou, testování geriatrických klientů z pohledu ergoterapie
 • Obor: Fyzioterapie - magisterský obor (prezentace v anglickém a českém jazyce)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Projekty


Zhodnocení ergoterapeutické intervence se zaměřením na geriatrickou klientelu v ÚK

 • Zařazení: hlavní řešitel
 • Číslo projektu: UJEP-IGS-2018-72-001-1
 • Termín: 1.3.2018 - 31.12.2018

 

OP VVV "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce"

 • Zařazení: odborný pracovník pro přípravu akreditace a realizace programu učitelství KA04
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002408
 • Termín: od 1.05.2017 - 31.08.2017

_____________________________________________________________________________________

Konference

THE 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES - 2018 (Palma de Mallorca, Spain)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY - 2018 (Brno)

 • Aktivní účast

VIII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2018 (Ružomberok, Slovensko)

 • Aktivní účast, workshop, předseda XI. sekce,

THE 12th ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: INTED2018 - 2018 (Valencia, Spain)

 • Aktivní účast

KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOST MEZINÁRODNÍHO DNE SESTER: DEN SESTER - 2018 (Nitra, Slovensko)

 • Zvaná přednáška, aktivní účast

INTERDISCIPLINÁRNÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: QUAERE - 2018 (Hradec Králové)

 • Aktivní účast

QOU VADIS ZDRAVOTNÍCTVO III. MEDZINÁRODNÍ VEDECKÁ KONFERENCIA - 2017 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY - 2017 (Brno)

 • Aktivní účast

VIII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: AKTUÁLNÉ OBLASTI SPOLEČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMU - 2017 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V. - 2017 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

17. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - REHABILITACE RUKY - 2017 (Ústí na Labem)

 • Aktivní účast

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2017 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

VII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2017 (Kúpele Lúčky, Slovensko)

 • Aktivní účast, předseda XIII. sekce

VII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: PŘÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME - 2016 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

28. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ - 2016 (Praha)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV. - 2016 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2016 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH II. - 2014 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH I. - 2013 (Ústí nad Labem)

 • Pasivní účast

__________________________________________________________________________________________________

 

Publikační činnost

 • VOSTRÝ, M., 2018. Educational competence in geriatric clients with regard to selected issues. Valencia, Spain: INTED2018 Proceedings, ISBN 978-84-697-9480-7, ISSN 2340-1079. DOI: 10.21125/inted.2018
 • VOSTRÝ, M., 2018. Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou totální endoprotézou. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Cognitive rehabilitation as a tool in the fight against Alzheimer´s disease from the point view of assisting professions. In Beáta Balogová a Martin Hamadej. Aktuálne oblasti společnskovědného výzkumu, Zborník příspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 11. októbra 2017 v Prešově, 1. vyd. Prešov, s. 139-146, 175 s. ISBN 978-80-555-1989-0.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation using modern media. GRANT journal, Magnanimitas, roč. 6, č. 2, s. 84-86. ISSN 1805-0638.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Edukace seniorů v oblasti moderních médií jako součást ucelené rehabilitace osob s diagnózou demence. In: Zborník abstraktov: VIII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Ružomberok (ALMIL s.r.o.): Neurorehab, s. 63-64. ISBN 978-809719387-4.
 • VOSTRÝ, M., KYNŠTOVÁ H., a P. PECHAROVÁ, 2017. Možnosti ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Neurorehab2017: monografie s tématickým zameraním na neurorehabilitáciu. Kútniky: ALMIL s.r.o., s. 235, ISBN 978-80-971938-6-7. (kapitola v monografii)
 • VOSTRÝ, M., a Z., ČEŘOVSKÝ, 2017. IKT jako nástroj pro podporu kognitivních funkcí osob trpících Alzheimerovou chorobou. In: MMK 2017 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 560-564, 5 s. ISBN 978-80-87952-22-1.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation using modern media. In: MMK 2017 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové: Magnimitas, s. 575-580, 6 s. ISBN 978-80-87952-22-1.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Moderní technologie jako prostředek v boji proti depresivitě u osob trpících demencí. In: MMK 2017 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 565-568, 4 s. ISBN 978-80-87952-22-1.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Rozvoj a testování jemné motoriky u seniorů s diagnózou Alzheimerovy choroby. In: MMK 2017 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 569-574, 6 s. ISBN 978-80-87952-22-1.
 • VOSTRÝ, M., MEDUNOVÁ (VÍZKOVÁ), G., a P., PECHAROVÁ, 2017. Testování a hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou Alzheimerova choroba pomocí testu Purdue Pegboard. In: Zborník, Quo vadis zdravotníctvo III. Slovensko: Fakulta zdravotnických odborov Prešovskej university v Prešově, 1. vyd. Slovensko: Prešov, s. 239-245, 305 s., ISBN 978-80-555-1868-8.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Ovlivnění depresivních stavů u osob trpících demencí. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 5. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 62, ISBN 978-80-7561-084-3.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 5. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 62, ISBN 978-80-7561-084-3.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešově, 1. vyd. Prešov, s. 175-179, 184 s. ISBN 978-80-555-1809-1.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2017. Trénování pozornosti a orientace u osob s Alzheimerovou chorobou - lehkého typu, pomocí ICT. In: Rehabilitácia, roč. 54, č. 1, s. 34-50 (80 s.), ISSN 0375 -0922.
 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a L. DONČEVOVÁ, 2017. Rehabilitace pomocí ICT osob s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na deprese. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešově, 1. vyd. Prešov, s. 180-184, 184 s. ISBN 978-80-555-1809-1.
 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a G. MEDUNOVÁ, 2017. Hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou demence testem Purdue Pegboard. In: Sborník abstraktů: 17. Ústecká rehabilitační konference, Ústí nad Labem (BOS. org s.r.o.), str. 20, ISBN 978-80-87562-66-6.
 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ, 2017. Působnost ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Zborník abstraktov: VII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Kúpele Lúčky (ALMIL): Neurorehab, s. 71, ISBN 978-80-971938-4-3.
 • VRUBEL, M., VOSTRÝ, M., a M., VÍTKOVÁ et al., 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. Brno: Masarykova univerzita, 140 s., ISBN 978-80-210-8468-1. (kapitola v monografii)
 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu demence. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Efektivita ergoterapeutické intervence za pomoci ICT u osob s Alzheimerovou chorobou. In: Sborník příspěvků z 28. celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů, Praha: Česká asociace ergoterapeutů, s. 70, ISBN 978-80-905252-4-5.
 • VOSTRÝ, M., 2016. Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 101, ISBN 978-80-7561-018-8.
 • VOSTRÝ, M., 2014. Ergoterapie u Alzheimerovy choroby se zaměřením na ICT. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 34, ISBN 978-80-7414-746-3.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800