Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Michal Vostrý

nar. 1991 v Karlových Varech

 • asistent KE a KF
 • Tajemník Katedry ergoterapie
 • Externí vyučující CCV PF UJEP (předměty: Edukace a rozvoj osob s tělesným postižením, Sociální patologie, Základy speciální pedagogiky)
 • Členství: Česká asociace ergoterapeutů (reg. č. 476)
 • Registr zdravotnických pracovníků (reg. č. 007-0158-1177)

____________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Mobil: + 420 721 282 123

Tel.: +420 47 528 4264, + 420 604 302 315 - v pracovní době

Email: Michal.Vostry@ujep.cz

Kancelář: č. 34, FZS UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem

_____________________________________________________________________________________

Konzultace

Pondělí: 08:30 hod. - 10:00 hod.

Čtvrtek: 09:00 hod. - 11:00 hod.

Další konzultace na základě předchozí domluvy.

 


Výuka LS 2016/2017


Mimořádná změna: Hygiena práce a ergonomie II

 • 100 % docházka - zápočet, zkouška, výuka v bloku 17.3.2017

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod II. (KFE/ZE25)

 • Zpracování protokolu (dle požadavku vyučujícího), 80 % aktivní účast na výuce, praktické prokázání dovedností

Ortopedie a protetika (KFE/ORPE5)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, exkurze*, zápočtový test, zkouškový test

Protetika (KFE/PROT)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, exkurze*, zápočtový test, zkouška

Kineziologie I (KFE/KIE15)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, praktické prokázání znalostí,

Teorie ergoterapie (KFE/TERG5)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, splnění požadavků jednotlivých vyučujících, prezentace

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod (KFE/ZE2K5)

 • Aktivní účast na výuce (100 %), zápočtová práce****, praktické prokázání dovedností

Individuální odborná souvislá praxe II. (KFE/IE25)

 • 100 % účast na praxi, vedení záznamu logbook*** s následnou prezentací, hodnocení cvičných pracovníků

Odborná souvislá praxe IV. (KFE/SPE45)

 • 100 % účast na praxi, zpracování a prezentace vybrané kazuistiky + rešerší, vztahující se ke zvolené problematice a praxi,

Individuální odborná souvislá praxe II. (KFE/IE2K5)

 • 100 % účast na praxi, vedení záznamu logbook*** s následným odevzdáním

Odborná souvislá praxe IV. (KFE/OE4K5)

 • 100 % účast na praxi, zpracování a odevzdání vypracované kazuistiky

_________________________________________________________________

* Exkurze: bude domluveno během semestru


** V případě kombinované výuky (více vyučujích jak 1) za mě platí 100 % docházka


*** Logbook: vedete si záznam o diagnózách se kterými jste se setkali + Vaší ergoterapeutickou intervenci


**** Seminární práce: veškeré seminární práce budou zpracovány dle publikace od Dr. Jelínka - Jak psát závěrečné práce na FZS. V případě nedodržení základnch podmínek, nebude hodnoceno a následně uznáno.


***** Bakalářská práce: student pravidelně zasílá rozpracované části práce ke kontrole, platí pravidlo, že do Vánoc roku zadání BP, student disponuje již teoretickou částí, která je kompletně zpracována. Od nového roku se pracuje s částí praktickou.

Pozn.: jelikož se jedná o Vaše práce, výběr konzultací je na Vás. Stejně tak Váš přístup k celkovému vypracování. Hotovou práci + prezentaci odevzdáváte 30.03.2017. Pár dní před tímto termínem již práce nepřijímám! Pokud vypracování necháváte na poslední chvíli, nezaručuji, že budu mít dostatek času na pročtení.

__________________________________________

 

Témata bakalářských prací:

 • Ergoterapeutická intervence u demencí
 • Ergoterapeutická intervence u Parkinsonovy choroby
 • Ergoterapeutická intervence u osob s PAS
 • Ergoterapeutická intervence u osob s MR
 • Ergoterapie jako součást ucelené rehabilitace osob po CMP
 • Ergoterapeutická intervence u osob závislých na alkoholu
 • Ergoterapeutická intervence u neurotických poruch
 • Uplatnění ergoterapie u delikventních jedinců
 • Ergoterapie ve výchovných ústavech
 • ICT jako součást ergoterapeutické intervence u (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,..)
 • Vlastní téma (dle předchozí domluvy) - VÍTÁNO

____________________________________________________________________________

 

Curriculum vitae

 

2016 - doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Ph.D.
 • Téma disertační práce: Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2015 – doposud Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Speciální pedagogika – poradenství
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Mgr.
 • Téma diplomové práce: Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2014 – 2016 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
 • Téma diplomové práce: Efektivita edukačních intervencí u osob s Alzheimerovou chorobou
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2011 – 2014 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Ergoterapie
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Bc.
 • Téma bakalářské práce: Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby
 • Školitel: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

2009 – 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

 • Obor: Masér sportovní a rekondiční
 • Ukončení: maturitou

_____________________________________________________________________________________________

Certifikáty

Hypnóza I., II., a III. část

 • Školitel: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

SM systém – I. a II. část

 • Školitel: MUDr. Richard Smíšek

Mobilizační techniky I. a II.

 • Školitel: Mgr. Dana Olejniková

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

 • Školitel: Mgr. Jitka Suchá

Rehabilitace ruky

 • Školitel: Mgr. Milada Kukačková

Kinesiotaping

 • Školitel: Bc. Tomáš Nedoma

Základy manipulace a rehabilitace (ošetřovatelská rehabilitace) s klienty, škola zad

 • Školitel: Bc. Milan Prudký

_____________________________________________________________________________________________

Konference

 

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2017 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

 

VII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2017 (Kúpele Lúčky, Slovensko)

 • Aktivní účast, předseda XIII. sekce

 

VII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: PŘÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME - 2016 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

 

28. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ - 2016 (Praha)

 • Aktivní účast

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV. - 2016 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

 

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2016 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH II. - 2014 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH I. - 2013 (Ústí nad Labem)

 • Pasivní účast

_________________________________________________________________________________________________

 

Zvané přednášky

 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (15. března 2017)

 • Téma: Testování geriatrických klientů v oblasti kognitivních funkcí
 • Obor: Zdravotně sociální péče/zdravotně sociální pracovník - bakalářský studijní program


______________________________________________________________________________________

 

Publikační činnost

 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ, 2017. Působnost ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Zborník abstraktov: VII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Kúpele Lúčky (ALMIL): Neurorehab, s. 71, ISBN 978-80-971938-4-3.

 

 • VRUBEL, M., VOSTRÝ, M., a M., VÍTKOVÁ et al., 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. Brno: Masarykova univerzita, 140 s., ISBN 978-80-210-8468-1.

 

 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu demence. In: Sociálno-zdravotnícké spektrum, roč. 2016 ISSN 1339-2379.


 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Efektivita ergoterapeutické intervence za pomoci ICT u osob s Alzheimerovou chorobou. In: Sborník příspěvků z 28. celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů, Praha: Česká asociace ergoterapeutů, s. 70, ISBN 978-80-905252-4-5.

 

 • VOSTRÝ, M., 2016. Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 101, ISBN 978-80-7561-018-8.


 • VOSTRÝ, M., 2014. Ergoterapie u Alzheimerovy choroby se zaměřením na ICT. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 34, ISBN 978-80-7414-746-3.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800