Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

fotka nenalezena

vedoucí Laboratoře pro studium pohybu

akademický pracovník - odborný asistent na KFE

fyzioterapeut

Kontakt

email: marek.jelinek@ujep.cz

tel.:+420 475 28 4246

kancelář 17a, Velká Hradební 13, Ústí n.L.

Laboratoř pro studium pohybu (místnost za tělocvičnou)

Konzultace

pondělí: 8 - 9 hod (vždy po individuální domluvě)

utery: 13-14 hod (vždy po individuální domluvě)

Curriculum vitae

Doktorské: (2000-2005)

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra Anatomie a biomechaniky

 

Disertační práce: „Kinematika pánve a dolních končetin při chůzi v závislosti na deformačním postavení pánve“ (3-D analýza pohybu)

Školitel: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

 

Hlavní řešitel grantu GAUK 95/2001/C/FTVS - tříletý (2001-2003) projekt s názvem: Funkční porucha kloubu - objektivizace jejích lokálních a celotělových důsledků

 

Magisterské: studium Fyzioterapie (1998-2000)

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra Fyzioterapie

Specializace: Funkční poruchy pohybového systému

 

Diplomová práce: „Vliv vytahování zkrácených ischiokrurálních svalů na čtyřhlavý sval stehenní – pEMG studie. Celkový vliv na posturu (posturografie)“

 

Bakalářské: studium Fyzioterapie, Univerzita Karlova Praha, 3. lékařská fakulta (1994-1998)

 

________________________________________________________________________________________

 

 

POŽADAVKY K VYUČOVANÝM PŘEDMĚTŮM V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA

 

 

ANATOMIE - seminář, pro I. ročníky (AN1F5, AN1E5, AN2F5, AN2E5)

 

- na seminářích je nutná 80% účast. Během jednotlivých seminářů budete přezkušováni z již probrané látky nebo z látky, která vám bude zadána jako samostudium na doma. Za neznalost budete hodnoceni "A", absencí. Za celý semestr můžete mít maximálně 2 absence. Při více absencích (a to i za neúčast či ze zdravotních důvodů) NEDOSTANETE ZÁPOČET!

- na seminářích se budeme i svlékat, proto noste věci na převlečení (tílko, triko, krátké kraťasy) či vhodné spodní prádlo (případně plavky).

 

- během zimního i letního semestru se píší 1-2 testy. Úspěšný test má 75% a více bodů za správné odpovědi. Tyto testy jsou považovány za první zápočtový termín.

Při úspěšném napsání obou testů dostáváte automaticky zápočet za semestr.

Při nepsání (z jakéhokoliv důvodu) či nenapsání testu (jednoho či obou) jdete na ústní zápočet, kde jste zkoušeni z látky příslušející testu, který jste nenapsali.

Na ústní zkoušení máte již jen 2 termíny (1. a 2. opravný termín). Prvním, neúspěšným termínem, byl neúspěšně napsaný jeden či oba testy.

 

Od roku 2016/17 platí tzv. PREREKVIZITA - a to mezi anatomií v LS (AN2F5, AN2E5) a Fyzioterapie II (FZ25).

Znamená to, že nesplníte-li zápočet a zkoušku z anatomie v LS, nemůžete si zapsat ve STAGu předmět Fyzioterapie II pro následující školní rok.

 

 

METODY KINEZIOTERAPIE II - praktika, III. ročník, ZS (MK25)

 

Vhodné oblečení - kraťasy, triko (budeme často sundavat), spodní prádlo, přezůvky.

 

 

POŽADAVKY K VYUČOVANÝM PŘEDMĚTŮM V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

 

ANATOMIE - seminář, pro I. ročníky (ANFK5, ANEK5)

 

- na seminářích je nutná 80% účast. Během jednotlivých seminářů budete přezkušováni z již probrané látky nebo z látky, která vám bude zadána jako samostudium na doma. Za neznalost budete hodnoceni "A", absencí. Za celý semestr můžete mít maximálně 2 absence. Při více absencích (a to i za neúčast či ze zdravotních důvodů) NEDOSTANETE ZÁPOČET!

- na seminářích se budeme i svlékat, proto noste věci na převlečení (tílko, triko, krátké kraťasy) či vhodné spodní prádlo (případně plavky).

 

- během zimního i letního semestru se píší 1-2 testy. Úspěšný test má 75% a více bodů za správné odpovědi. Tyto testy jsou považovány za první zápočtový termín.

Při úspěšném napsání obou testů dostáváte automaticky zápočet za semestr.

Při nepsání (z jakéhokoliv důvodu) či nenapsání testu (jednoho či obou) jdete na ústní zápočet, kde jste zkoušeni z látky příslušející testu, který jste nenapsali.

Na ústní zkoušení máte již jen 2 termíny (1. a 2. opravný termín). Prvním, neúspěšným termínem, byl neúspěšně napsaný jeden či oba testy.

 

 

KINEZIOLOGIE II - přednášky/seminář, pro III. ročníky (KI2K5)

 

Požadavky na studenta:

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování písemného testu - 80%, ústní zkouška. Písemné zpracování kineziologické rozvahy, samostudium doporučené literatury a studijní opory, kontrola formou elektronické a individuální konzultace.

 

FYZIOTERAPIE I - seminář, pro II. ročníky (FZK5)

 

Vhodné oblečení - kraťasy, triko (budeme často sundavat), spodní prádlo, přezůvky.


________________________________________________________________________________________

 

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ


UPOZORNĚNÍ: Tyto bakalářské práce jsou koncipovány ve stejném duchu a dle požadavků běžné bakalářské práce na FZS, jen je vstupní a výstupní kineziologický rozbor pacienta doplněný o výsledky z měření na jednom z přístrojů, které jsou v Laboratoři pro studium pohybu k dispozici (http://fzs.ujep.cz/katedry-a-kliniky/laborator-pro-studium-pohybu).

Se samotným měřením, zpracováním a výstupy Vám samozřejmě pomohou členové laboratoře. Pouze předpokládám a požaduji od studenta určitý stupeň "zapojení se" do tohoto procesu.

Je možnost i zcela nového tématu, po vzájemné dohodě a schválení.


1. Fyzioterapie klienta s TEP v oblasti DK a přístrojové ohodnocení efektu léčby


Anotace: Pacient s TEP některého kloubu dolní končetiny. Od lékaře schválená plná zátěž operované dolní končetiny. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též naměřena kinematika chůze pomocí kamerového systému Qualisys (3D analýza pohybu). V rámci analýzy budou sledovány a vyhodnoceny kinematické parametry pánve a celých dolních končetin, časově-prostorové charakteristiky chůze, atd. Možností je srovnat stav téhož pacienta před operací a po operaci.

- na 2015/16 obsazeno (Peřinová, FYT),

- na 2016/17 obsazeno (Žabková, FYT), pokračuje do 2018


2. Fyzioterapie u klienta s podkolenní amputací a přístrojové ohodnocení chůze


Anotace: V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též naměřena kinematika chůze pomocí kamerového systému Qualisys (3D analýza pohybu, budou sledovány a vyhodnoceny kinematické parametry pánve a dolních končetin, časově-prostorové charakteristiky chůze, atd.) a/nebo provedena polyelektromyografická (PEMG) studie svalů dolních končetin.


3. Fyzioterapie u klienta v pooperačním období v oblasti nohy a přístrojové ohodnocení chůze


Anotace: Pacient po operaci na noze. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena analýza na tenzometrické desce Footscan (změny tlaků chodidla do podložky při chůzi, časově-prostorové charakteristiky chůze, atd.).

- na 2016/17 obsazeno (Zahradníčková, FYT)


4. Fyzioterapie u klienta s Achillodynií a přístrojové ohodnocení chůze


Anotace: Pacient s bolestí Achillovy šlachy. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena analýza na tenzometrické desce Footscan (změny tlaků chodidla do podložky při chůzi, časově-prostorové charakteristiky chůze, atd.).


5. Fyzioterapie u klienta s plochonožím a změny v tlacích chodidla do podložky po dlouhodobějším nošení vložek do bot


Anotace: Pacient s plochonožím, nejlépe s klinickými problémy. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena analýza na tenzometrické desce Footscan (změny tlaků chodidla do podložky při stoji, chůzi, časově-prostorové charakteristiky chůze, atd.), a to před a po ½ - 1 ročním nošení vložek do bot (např. D3D vložky navrhované na základě údajů z tenzometrické desky, vložky Formthotics, Superfeet).

- na 2015/16 téma obsazeno (Voláková, FYT K),

- na 2016/17 téma obsazeno (Čechová, FYT), pokračování do 2018

- na 2017/18 téma obsazeno (Šinová, FYT K)


6. Fyzioterapie po operaci LCA a přístrojové ohodnocení chůze


Anotace: Pacient s operovaným LCA. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena analýza chůze a rovnováhy buď na tenzometrické desce Footscan nebo na siloměrných deskách Kistler.

- na 2015/16 téma obsazeno (Suchý, FYT, Lochschmidtová, FYT),

- na 2016/17 obsazeno (Mudrová, FYT - pokračování do 2018, Votroubková, FYT)


7. Fyzioterapie u seniorů s poruchou rovnováhy


Anotace: Pacient – senior s problémy s rovnováhou. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedeno vyšetření rovnováhy pomocí desky Kistler, případně vyšetření chůze. Fyzioterapie bude zaměřená na zlepšení rovnováhy a stability.

- na 2015/16 téma obsazeno (Nováková, FYT),

- na 2016/17 téma obsazeno (Kotová, FYT), pokračování do 2018


8. Fyzioterapie u klienta se syndromem zmrzlého ramene a přístrojové ohodnocení vlivu fyzioterapie


Anotace: Pacient se syndromem bolestivého ramene. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena polyelektromyografická (pEMG) studie zapojení svalů pletence ramenního při definované činnosti prováděné nad / v / pod horizontálou.


9. Fyzioterapie klienta s kongenitální vadou dolní končetiny a přístrojové ohodnocení efektu léčby

 

Anotace: Pacient s kongenitální vadou dolní končetiny. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena polyelektromyografická (pEMG) studie zapojení svalů v oblasti stehna a pánve při definovaných pohybech dolní končetinou.

- na 2015/16 téma obsazeno (Sklepníková, FYT)

 

10. Fyzioterapie u sportovců zaměřených na kontaktní sporty s důrazem na využití kinesiotapu

 

Anotace: Klient, sportovec v oblasti kontaktních sportů. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude provedeno měření síly úderu na siloměrných deskách Kistler

- na 2016/17 téma obsazeno (Literová, FYT), pokračování do 2018


11. Fyzioterapie pacienta po poranění míchy se zaměřením na specifika respirační terapie

 

Anotace:

- na 2017/18 téma obsazeno (Jakšová Hana, FYT K)

 

12. Fyzioterapie a kompenzace zátěže skokanů na trampolíně

 

Anotace: Klient, skokan/ka na trampolíně. Fyzioterapie zaměřená na kompenzaci zátěže a specifického nálezu při kineziologickém rozboru. Bude doplněno o měření pEMG.

- na 2017/18 téma obsazeno (Krenarová Kateřina, FYT K)

 

13. Fyzioterapie u klienta s hallux valgus a změny v rozložení tlaků na noze

 

Anotace: Pacient s diagnózou hallux valgus. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude provedeno měření stability a/nebo rozložení tlaků na noze.

- na 2017-19 téma obsazeno (Pipková Libuše, FYT K)


14. Fyzioterapie a komplexní péče u vytrvalostních běžců

 

Anotace: Klient, vytrvalostní běžec. Fyzioterapie zaměřená na kompenzaci zátěže a specifického nálezu při kineziologickém rozboru. Bude doplněno o měření na Footscanu.

- na 2017-19 téma obsazeno (Štochlová Kateřina, FYT K)

 

15. Fyzioterapie klienta s dg. M. Crohn.

 

Anotace: Pacient s diagnózou Morbus Crohn. Fyzioterapie bude zaměřena na léčbu nalezených patologií při vstupním kineziolog. rozboru.

- na 2017-19 téma obsazeno (Kargerová Lucie, FYT K)

 

16. Terapeutické využití vložek do bot u pacienta s Achillodynií.


Anotace: Pacient s bolestí Achillovy šlachy. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena analýza na tenzometrické desce Footscan (změny tlaků chodidla do podložky při chůzi, časově-prostorové charakteristiky chůze, atd.).

- na 2017-19 obsazeno (Serafinová, FYT K)

 

17. Fyzioterapie nestabilních kotníků u dětí školního věku


Anotace: Pacient školního věku s nestabilitou kotníků. V rámci vstupního a výstupního kineziologického rozboru bude též provedena přístrojová analýza.

- na 2017-19 obsazeno (Sekáč David, FYT K)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP