Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Ludmila Lamplotová

fotka nenalezena

 

Kontakt

email: ludmila.lamplotova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4263

Konzultace

Konzultační hodiny:   ak.rok 2016 / 2017 letní semestr

Úterý: 11:00 - 12:00hod

Středa:  11:00 - 13:00 hod

V případě nutnosti lze dohodnout  konzultaci mimo  určený čas.

 

Účast na odborné praxi studentek studijního oboru Porodní asistentka v KZ a.s., MNUL o.z.:

čtvrtek 7:30 - 12:30 hod , kmenové pracoviště Gynekologicko-porodnická  klinika  -  odd. rizikových a patologických gravidit a šestinedělí  (následně kontrola ostatních pracovišť oboru PA)

 

Studijní podmínky letní semestr  ak.r. 2016/2017

Porodnictví 1 / sem

Porodnictví 3 / sem

 

  
Curriculum vitae

Vzdělání:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

červenec 2004 – navazující magisterské studium ošetřovatelství oboru:

Učitelství zdravotnických předmětů pro střední školy

červen  2002 -  bakalářské studium ošetřovatelství v oboru: Ošetřovatelství

Střední zdravotnická škola J. E. Purkyně v Mostě

červen  1991 -  kvalifikační studium v oboru: porodní asistentka

červen  1974 -  kvalifikační studium v oboru: všeobecná sestra

Specializační studium: NCO  NZO Brno

r. 1981 Instrumentování na operačním sále

r. 1998 Ošetřovatelská péče o dospělé

r. 2000 Patologické stavy v gynekologii a porodnictví

 

Přehled  odborné praxe:

r. 1974 - 1996    Nemocnice s poliklinikou Most: zdravotní sestra, po získání kvalifikace

v r.1991 jako ženská sestra

r. 1996 - 2006    Střední zdravotnická škola J. E.Purkyně a Vyšší odborná škola v Mostě:

odborná učitelka

od  r. 2006         Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických

studií, Katedra  ošetřovatelství a porodní asistence v Ústí n.Labem:

odborný asistent

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800