Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Lucie Dončevová

fotka nenalezena

 

 

 

Odborné a profesní zaměření

Ergoterapie v pediatrii - dětská neurologie.

Specializace k diagnostice a terapii poruch senzorické integrace (koncept dle A. Joan Ayres pro děti s ADHD, centrálně podmíněnými poruchami, motorickou dyspraxií , autismem, Asperger syndrom, Downův syndrom  a dalšími syndromy.


Působení v rámvi UJEP

Odborný asistent Katedry ergoterapie

2017 - 2019 Předseda disciplinární komise

2015 - 2018 člen AS FZS UJEP

2015 - Člen Etické komise FZS UJEP

2017 - Tutor katedry - Spolupráce se zahraničními studenty, kteří studují na FZS UJEP KE

2018 - Garant doplňkové činnosti na FZS UJEP  - Senzorická integrace s prvky ergoterapie

Členství v odborných společnostech:

Člen České asociace ergoterapeutů (ČAE)

 

 


Kontakt

e-mail: lucie.doncevova@ujep.cz


Tel. do kanceláře FZS UJEP: +420 47 528 42 47

 


 

 

Konzultace

Úterý: 8.30 - 10. 00 h.

Středa: 11. 00 - 12. 30 h.

- delší konzultaci nutné předem domluvit (např. konzultace Bc. prací)

Konzultace ve zkouškovém období: vhodné předem domluvit formou e-mailu


 

VÝUKOVÉ POŽADAVKY ZIMNÍ SEMESTR 2017

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

 

Zimní TV kurz (ZTKF5)

 • Termín: 25.2 - 2. 3. 2017 Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš
 • Cena ubytování 2570 kč (á 2570kč, polopenze, možnost vegetariánského stravování - nutno mě předem informovat)
 • Doprava: vlastní
 • Zaslat do 31.10.2017 2570kč na číslo účtu: 100200392/0800 VS: fyzioterapie 7221301010101, ergoterapie 7221401010101 a mě zaslat emailem potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Náplň kurzu: seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy sjezdového i běžeckého lyžování a didaktikou lyžování handicapovaných (vozíčkáři)
 • Zápočtové požadavky: Aktivní účast na lyžařském výcviku

 

 

 

VÝUKOVÉ POŽADAVKY LETNÍ SEMESTR 2018

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

 

TEORIE ERGOTERAPIE KE/TERG5

Stěžejní náplň semináře pod vedením Mgr. Dončevové: Jemná motorika ruky

 

1. Charakteristika jemné motoriky, kineziologie ruky, klasifikace úchopů dle stěžejních autorů, fáze úchopů

2. Hodnocení jemné motoriky ruky, hodnocení somatosenzorických funkcí, praktická ukázka a vyzkoušení vybraných standardizovaných testů jemné motoriky ruky

3. Mirror Therapy v traumatologii ruky

Požadavky k zápočtu:

- ústní zkoušení

- okruhy ke zkoušení zde

- zápočet bude udělen za splnění požadavků od všech vyučujících podílejících se na výuce semináře tj. Mgr. Dončevová, Mgr. Fockeová, Mgr. Pecharová

 

TERAPEUTICKÉ TECHNIKY A ČINNOSTI II - KE/TT2E5

Požadavky k zápočtu:

- 80% docházka

- Vedení deníku s rozborem kreativních technik viz osnova zde

- Prezentace deníku s analýzou terapeutických technik, které budou náplní seminářů

- Povinná aktivní účast na MaRS 2018 - Nemocnice Teplice - základní informace naleznete zde

zde

Požadavky ke zkoušce:

- Písemný test

- Témata do testu zde

 

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY IIKE/ZE25

Požadavky k zápočtu:

- 80% docházka

- Ústní praktické zkoušení

- Okruhy ke zkoušení zde

 

ERGOTERAIE V INTERNĚ A REVMATOLOGII - KE/EIR5

Požadavky k zápočtu:

- 80% docházka

- Písemný test

- Témata do testu zde

 

KINEZIOLOGIE I - KE/KIE15

Přednášky - požadavky k zápočtu:

- Ústní praktické zkoušení

- Okruhy ke zkoušení zde

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI - KE/SPE65

Požadavky ke zkoušce:

- 100% docházka

- Odevzdání deníků praxe v termínu dle harmonogramu FZS UJEP

- Komisionální zkouška – prezentace kazuistiky (požadavky ke zpracování zde), před nástupem na praxi budete formou mailu informováni, na kterém pracovišti si vyberete klienta pro zpracování kazuistiky, prezentace kazuistiky proběhne po ukončení praxe – termín bude upřesněn

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI - KE/OE6K5

Požadavky ke zkoušce:

- 100% docházka

- Odevzdání deníků praxe v termínu dle harmonogramu FZS UJEP

- Komisionální zkouška – prezentace kazuistiky (požadavky ke zpracování zde), před nástupem na praxi budete formou mailu informováni, na kterém pracovišti si vyberete klienta pro zpracování kazuistiky, prezentace kazuistiky proběhne po ukončení praxe – termín bude upřesněn

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2017 - 2018

(5 studentů prezenční formy studia; 5 studentů kombinované formy studia)

1. Rozvoj a stimulace jemné motoriky ruky (u dětí/dospělých)

2. Roboticky asistovaná rehabilitace a její využití v ergoterapii (se zaměřením na HK/DK)

3. Ergoterapie u dětí s kombinovaným postižením

4. Ergoterapie u dětí předškolního věku - Pro prezenční studium obsazeno

5. Ergoterapie jako součást komplexní lázeňské péče u dětských klientů

6. Možnosti ergoterapie u klientů po cévní mozkové příhodě - Pro prezenční studium obsazeno

7. Ergoterapie u revmatoidní artritidy /JIA - Pro prezenční studium obsazeno

8. Ergoterapeutická intervence u amputací HK/DK

9. Nácvik všedních denních činností (u vybrané diagnózy)

10. Využití reminiscenční terapie v ergoterapii - Pro kombinované studium obsazeno

11. Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu

12. Prevence pádů u dětí/seniorů - Pro prezenční studium obsazeno

13. Využití kreativních  činností (u dětí, dospělých a seniorů) z pohledu ergoterapie - Pro kombinované studium obsazeno

14. Ergoterapeut - člen multidisciplinárního týmu u dětí s dětskou mozkovou obrnou

15. Ergoterapie u dětí s parézou brachiálního plexu - Pro prezenční studium obsazeno

16. Ergoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou

17. Dlahování ruky jako součást ergoterapeutické intervence

18. Ergoterapie u poranění šlachového(extenzorového/flexorového) aparátu ruky

19. Ergoterapie a autoterapie u pacientů po fraktuře v distální části předloktí

20. Edukace a vedení k samostatnosti jako součást ergoterapeutické intervence u dětí diabetem

21. Možnosti ergoterapie po totální endoprotéze kyčelního kloubu

22. Přístup senzorické integrace v ergoterapii

23. Interaktivní Magic Box v ergoterapii dětí s motorickým a kognitivním deficitem

24. PANat metoda jako součást ergoterapeutické intervence v neurorehabilitaci

25. Domácí péče o dítě se zdravotním postižením jako součást ergoterapeutické intervence (v případě zájmu o toto téma zařizuji rodinu - prostřednictvím Rehabilitace Klubíčko s.r.o., kde byste působyly jako dobrovolníci).

26. Volné téma (dle předchozí konzultace) - Pro prezenční studium obsazeno

 

Podklady pro vypracování bakalářské práce:

 

Na základě konzultace s vedoucím práce student podepisuje souhlas se stanoveným harmonogramem pro vypracování bakalářské práce a zavazuje se k jeho řádnému plnění.


Curriculum vitae

Zahájení doktorského studia 2014

Zaměření na problematiku úrazovosti dětí s poruchami pozornosti ve vztahu k zdravotně sociální oblasti.

Magisterské:

2011 Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. NMgr. Speciální pedagogika – poradenství a diagnostika

Bakalářské:

2007 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Bc. Ergoterapie

 

Zaměstnání

2017 Dětská neurologie a Rehabilitace Klubíčko s.r.o. MUDr. Rennerové Ústí nad Labem

2007 – 2017 ergoterapeut Dětská léčebna Nové lázně Teplice v Čechách

2008 – 2013 externí vyučující UJEP v Ústí nad Labem, FZS

2013 – odborný asistent UJEP v Ústí nad Labem, FZS

 

Další vzdělávání a kurzy:

Mezinárodní konference NEUROREHAB 2018. Aktivní příspěvek (workshop)

29. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 2017. Aktivní příspěvek

17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky, 2017. Aktivní příspěvek

VII Mezinárodný Neurorehabilitačný kongres Neurorehab 2017 (Slovensko, Kúpele Lúčky) - aktivní příspěvek

Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících, 2016 (Praha - Státní zdravotnický ústav)

Odborný seminář - Bazální stimulace e ergoterapie u nezralých novorozenců, 2016 (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV", 2016 - aktivní příspěvek

Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc Zlín, 2016 - aktivní příspěvek

Celostátní ergoterapeutická konference 2016 - aktivní příspěvek

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III" , 2015 - aktivní příspěvek

II. Sympozium roboticky asistované rehabilitace: "Robotika: integrální součást neurorehabilitace", 2015.

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách II" , 2014 - aktivní příspěvek

26. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2014.

25. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2013 - aktivní příspěvek

Neurorehabilitace. 13. Ústecká rehabilitační konference, 2013.

Problematika cervikobrachiální oblasti. 12. Ústecká rehabilitační konference, 2012.

Posturální poruchy a rehabilitace dětí a dospívajících. 11. Ústecká rehabilitační konference, 2011.

Diagnostika a terapie bolestí dolních zad. 10. Ústecká rehabilitační konference, 2010.

Kreativita a inovace. 21. celostátní konference ČAE, 2009.

Ergoterapie 2008. 20. celostátní konference ČAE, 2008.

 

ERASMUS +

2017 Univerzity of Applied Health Sciences -Zdravstveno veleučiliště Zagreb- Department of Occupational Therapy, (prezentace na téma: Occupational Therapy in children with postural problems and respiratory difficulties)

 

Certifikáty

MYOFASCIÁLNÍ ŘETĚZCE HORNÍ KONČETINY (Bc. Štěpán Haškovec, 2018)

INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ ( Asociace instruktorů sportů na sněhu ČR, školitel Ing. Pavel Mrzena, 2018)

SENZORICKÁ INTEGRACE 2°, 2017 (mgr. Aleksandra Owczarz-Jankovska)

NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNI STIMULACE, 2017 (Institut bazální stimulace s.r.o.)

TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KINEZIO TAPU, 2017 (Mgr. Jitka Kobrová, MUDr. Mgr, Jan Válka)

KURZ REHABILITACE RUKY, 2016 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

NESPECIFICKÉ MOBILIZACE, 2016 (Zdenka Jebavá)

SENZORICKÁ INTEGRACE 1°, 2016 (dr n. med. Maria borkowska, mgr Aleksandra Owczarz-Jankovska)

Mirror Therapy a Mentální trénink, 2016 (Matthias Tomczak, M.Sc.)

ZÁKLADNÍ KURZ PANAT, 2015 (Renata Vodičková, DiS.)

ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE, 2015 (Bc. Helena Dvořáková, Dis.)

MÍČKOVÁ FACILITACE - odborný seminář, 2015 (Zdenka Jebavá)

SPIRALDYNAMIK® Basic Med, 2015 (Lenka Kazmarová)

DLAHOVÁNÍ RUKY - Odborný kurz, 2014 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

KURZ POHYBOVÉ TERAPIE HRUDNÍKU, PLETENCE RAMENNÍHO A HORNÍ KONČETINY DLE PRINCIPŮ KONCEPTU SPIRALDYNAMIK, 2014 (Bc. Štěpán Haškovec)

KURZ MUZIKOTERAPIE "Cesta k harmonii", 2014 ( Mgr. Markéta Gerlichová )

KINESTETICKÁ MOBILIZACE I (Modul 1 a 2) "preventivní/rehabilitační metody", 2014 (Mgr. Hana Nedělková)

TRAINING CERTIFICATE - TheraSuit Method - Universal Exercise Unit Pediatric Intenzive Therapy, 2013 (Izabela Koscielny)

ČASNÁ REHABILITACE RUKY - Odborná stáž – Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, 2012.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut s platností do 2017.


 

 

Publikační činnost

 • DONČEVOVÁ L. Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez ADHD. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Social Health Spectrum, 2018. ISSN 1339-2379.
 • DONČEVOVÁ L. Kapitola v monografii: Úrazovost dětí s disabilitou a možnosti ergoterapeuta v prevenci úrazů, 2017. ISBN
 • DONČEVOVÁ L. Úrazovost dětí s disabilitou a možnosti ergoterapeuta v prevenci úrazů. In: Sborník abstraktov - VII. Mezinárodný neurorehabiltačný kongres Neurorehab 2017. Kúpele Lúčky, a.s. ISBN 978-80-971938-4-3.

   

 • DONČEVOVÁ L. Injury rate of students with disabilities and ways of prevention.
 • Sociálno-zdravotnícke spektrum,
 • Social Health Spectrum
 • Sociálno-zdravotnícke spektrum
  , 2017. ISSN 1339-2379.
  Social Health SpectrumPECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ, L. Roboticky asistovaná rehabilitace – Tereziny lázně Dubí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • DONČEVOVÁ L., PECHAROVÁ P. Interaktivní magicbox v ergoterapii dětí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • DONČEVOVÁ L., RŮŽIČKOVÁ Z. Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín, 2016. ISBN 987 - 80 - 7454 - 615 -0.
 • VOSTRÝ M., L. DONČEVOVÁ. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu Alzheimerovy choroby. Sociálno zdravotnícke spektrum. 2016. ISSN 1339-2379
 • DONČEVOVÁ L., BUCHTELOVÁ E., PECHAROVÁ P. Cooperation of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy in the therapy of children with cerebral palsy.  Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 1–2, 2016, pp. 7–19. ISSN 1804–1868.

 • DONČEVOVÁ L. Robotická terapie jako součást komplexní rehabilitace v Nových lázních, Teplice. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • KYNŠTOVÁ H., PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Zmapování přehledu ergoterapeutické profese v ústeckém regionu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L., 2015. Laboratorní měření ve fyzioterapii II: analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Kapitola v monografii - Testováni motoriky horni končetiny a dolní končetiny klientky s Ievostrannou hemiparézou Tapping Testem. UJEP, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7414-983-2.
 • PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Nové trendy v rehabilitaci klientů s Alzheimerovým onemocněním. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L. Úloha ergoterapeuta v reminiscenční terapii. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - II. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014. ISBN 978-80-7414-746-3.

Další vědecká činnost:

 • OP VVV "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce" reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408

  • Zařazení: odborný pracovník pro pro oblast praxí KA04
  • Zařazení: odborný pracovní pro podaktivity KA04
 • Řešitel projektu IGA FZS, 2017 - 2018. Analýza úrazových dat a návrh preventivních opatření u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Garant studentské grantové soutěže, 2017 - Hlavní řešitelka Tereza Musilová. téma výzkumného projektu: Hodnocení funkce ruky po traumatickém poranění vybranými testy jemné motoriky
 • Garant studentské grantové soutěže, 2016 - Hlavní řešitel Karolína Pospíšilová. Téma výzkumného projektu: RAR v ergoterapii dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 • Spoluúčast (pomocná vědecká síla KFE FZS UJEP) v projektu Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice - Nové postupy a metody v ergoterapii a fyzioterapii, 2015
 • Řešitel projektu IGA FZS: Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou, 2015
 • Spoluřešitel projektu IGA FZS: Uplatnění ergoterapeutů v Ústeckém kraji, 2013

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP