Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Lucie Dončevová

 

 

 

Kontakt

e-mail: lucie.doncevova@ujep.cz

Tel. do kanceláře FZS UJEP: +420 47 528 42 47

 


 

 

Konzultace

ve zkouškovém období dle individuální domluvy formou e-mailu

 

VÝUKOVÉ POŽADAVKY LETNÍ SEMESTR 2017

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

KE/TERG5

Náplň semináře pod vedením Mgr. Dončevové: Jemná motorika ruky

 1. Zpracování rešerše  - práce s Web of Science, Scopus, Pubmed, Educus…, odkazy na čerpání vhodných odborných ergoterapeutických periodik
 2. charakteristika jemné motoriky, kineziologie ruky, klasifikace úchopů dle stěžejních autorů, fáze úchopů
 3. hodnocení jemné motoriky ruky, hodnocení somatosenzorických funkcí
 4. praktická ukázka a vyzkoušení vybraných standardizovaných testů jemné motoriky ruky

Požadavky k zápočtu:

- odevzdání zpracované rešerže vztahující se k ergoterapeutické intervenci

- ústní zkoušení

- okruhy ke zkoušení zde

- zápočet bude udělen za splnění požadavků od všech vyučujících podílejících se na výuce semináře tj. Mgr. Dončevová, Mgr. Vostý, Mgr. Pecharová

 

KE/TT2E5

Požadavky k zápočtu:

- 80% docházka

- Vedení deníku s rozborem kreativních technik viz osnova zde

- Prezentace deníku s analýzou terapeutických technik, které budou náplní seminářů

- Povinná účast na MaRS 2017 - Nemocnice Teplice - základní informace naleznete zde

Požadavky ke zkoušce:

- Písemný test

- Témata do testu zde

 

KE/ZE25

Požadavky k zápočtu:

- 80% docházka

- Ústní praktické zkoušení

- Okruhy ke zkoušení zde

 

KE/EIR5

Požadavky k zápočtu:

- 80% docházka

- Písemný test

- Témata do testu budou upřesněna

 

KE/SPE65

Požadavky k zápočtu:

- 100% docházka

- Odevzdání deníků praxe do 20.3. 2017

- Komisionální zkouška – prezentace kazuistiky (požadavky ke zpracování zde), před nástupem na praxi budete formou mailu informováni, na kterém pracovišti si vyberete klienta pro zpracování kazuistiky, prezentace kazuistiky proběhne po ukončení praxe – termín bude upřesněn

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

KE/ECTK5

požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast na semináři – výroba termoplastických dlah

- Písemný test – okruhy do testu zde

 

KE/ETCHK

Požadavky k zápočtu:

80% docházka

aktivní účast ve výuce

Požadavky ke zkoušce:

Písemný test

Okruhy do písemného testu zde

KE/OE6K5

Požadavky k zápočtu:

- 100% docházka

- Odevzdání deníků praxe do 20. 3. 2017

 

EIOK1 předmět ze ZS

zápočet

80% docházka

aktivní účast při výuce

zkouška

Okruhy do písemného testu zde

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2016 - 2017

(5 studentů prezenční formy studia; 5 studentů kombinované formy studia)

1. Rozvoj a stimulace jemné motoriky ruky (u dětí/dospělých)

2. Roboticky asistovaná rehabilitace a její využití v ergoterapii (se zaměřením na HK/DK)

3. Ergoterapie u dětí s kombinovaným postižením

4. Ergoterapie u dětí předškolního věku

5. Ergoterapie jako součást komplexní lázeňské péče u dětských klientů

6. Možnosti ergoterapie u klientů po cévní mozkové příhodě

7. Ergoterapie u revmatoidní artritidy /JIA

8. Ergoterapeutická intervence u amputací HK/DK

9. Nácvik všedních denních činností (u vybrané diagnózy)

10. Využití reminiscenční terapie v ergoterapii

11. Ergoterapie u syndromu karpálního tunelu

12. Prevence pádů u dětí/seniorů

13. Využití kreativních  činností (u dětí, dospělých a seniorů) z pohledu ergoterapie

14. Ergoterapeut - člen multidisciplinárního týmu u dětí s dětskou mozkovou obrnou

15. Ergoterapie u dětí s parézou brachiálního plexu

16. Ergoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou

17. Dlahování ruky jako součást ergoterapeutické intervence

18. Ergoterapie u poranění šlachového(extenzorového/flexorového) aparátu ruky

19. Ergoterapie a autoterapie u pacientů po fraktuře v distální části předloktí

20. Edukace a vedení k samostatnosti jako součást ergoterapeutické intervence u dětí diabetem

21. Možnosti ergoterapie po totální endoprotéze kyčelního kloubu

22. Přístup senzorická integrace v ergoterapii

23. Interaktivní Magic Box v ergoterapii dětí s motorickým a kognitivním deficitem

24. PANat metoda jako součást ergoterapeutické intervence v neurorehabilitaci

25. Volné téma (dle předchozí konzultace) Curriculum vitae

Odborné a profesní zaměření:

 • Ergoterapie v pediatrii - dětská neurologie.
 • Specializace k diagnostice a terapii poruch senzorické integrace (koncept dle A. Joan Ayres pro děti s ADHD, centrálně podmíněnými poruchami, motorickou dyspraxií , autismem, Asperger syndrom, Downův syndrom  a dalšími syndromy.

 

Zahájení doktorského studia 2014

Zaměření na problematiku úrazovosti dětí s poruchami pozornosti ve vztahu k zdravotně sociální oblasti.

Magisterské:

2011 Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. NMgr. Speciální pedagogika – poradenství a diagnostika

Bakalářské:

2007 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Bc. Ergoterapie

 

Zaměstnání

2017 - dosud ergoterapeut - Dětská neurologie a Rehabilitace Klubíčko s.r.o. MUDr. Rennerové Ústí nad Labem

2007 – 2017 ergoterapeut Dětská léčebna Nové lázně Teplice v Čechách

2008 – 2013 externí vyučující UJEP v Ústí nad Labem, FZS

2013 – odborný asistent UJEP v Ústí nad Labem, FZS

 

Působení v rámvi UJEP

2015 - 2018 člen AS FZS UJEP

2015 - Člen Etické komise FZS UJEP


Členství v odborných společnostech:

Člen České asociace ergoterapeutů (ČAE)

 

Další vzdělávání a kurzy:

17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky, 2017. Aktivní příspěvek

VII Mezinárodný Neurorehabilitačný kongres Neurorehab 2017 (Slovensko, Kúpele Lúčky) - aktivní příspěvek

Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících, 2016 (Praha - Státní zdravotnický ústav)

Odborný seminář - Bazální stimulace e ergoterapie u nezralých novorozenců, 2016 (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV", 2016 - aktivní příspěvek

Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc Zlín, 2016 - aktivní příspěvek

Celostátní ergoterapeutická konference 2016 - aktivní příspěvek

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III" , 2015 - aktivní příspěvek

II. Sympozium roboticky asistované rehabilitace: "Robotika: integrální součást neurorehabilitace", 2015.

Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách II" , 2014 - aktivní příspěvek

26. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2014.

25. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2013 - aktivní příspěvek

Neurorehabilitace. 13. Ústecká rehabilitační konference, 2013.

Problematika cervikobrachiální oblasti. 12. Ústecká rehabilitační konference, 2012.

Posturální poruchy a rehabilitace dětí a dospívajících. 11. Ústecká rehabilitační konference, 2011.

Diagnostika a terapie bolestí dolních zad. 10. Ústecká rehabilitační konference, 2010.

Kreativita a inovace. 21. celostátní konference ČAE, 2009.

Ergoterapie 2008. 20. celostátní konference ČAE, 2008.

 

 

 

 

Certifikáty

SENZORICKÁ INTEGRACE 2°, 2017 (mgr. Aleksandra Owczarz-Jankovska)

TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KINEZIO TAPU, 2017 (Mgr. Jitka Kobrová, MUDr. Mgr, Jan Válka)

KURZ REHABILITACE RUKY, 2016 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

NESPECIFICKÉ MOBILIZACE, 2016 (Zdenka Jebavá)

SENZORICKÁ INTEGRACE 1°, 2016 (dr n. med. Maria borkowska, mgr Aleksandra Owczarz-Jankovska)

Mirror Therapy a Mentální trénink, 2016 (Matthias Tomczak, M.Sc.)

ZÁKLADNÍ KURZ PANAT, 2015 (Renata Vodičková, DiS.)

ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE, 2015 (Bc. Helena Dvořáková, Dis.)

MÍČKOVÁ FACILITACE - odborný seminář, 2015 (Zdenka Jebavá)

SPIRALDYNAMIK® Basic Med, 2015 (Lenka Kazmarová)

DLAHOVÁNÍ RUKY - Odborný kurz, 2014 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

KURZ POHYBOVÉ TERAPIE HRUDNÍKU, PLETENCE RAMENNÍHO A HORNÍ KONČETINY DLE PRINCIPŮ KONCEPTU SPIRALDYNAMIK, 2014 (Bc. Štěpán Haškovec)

KURZ MUZIKOTERAPIE "Cesta k harmonii", 2014 ( Mgr. Markéta Gerlichová )

KINESTETICKÁ MOBILIZACE I (Modul 1 a 2) "preventivní/rehabilitační metody", 2014 (Mgr. Hana Nedělková)

TRAINING CERTIFICATE - TheraSuit Method - Universal Exercise Unit Pediatric Intenzive Therapy, 2013 (Izabela Koscielny)

ČASNÁ REHABILITACE RUKY - Odborná stáž – Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, 2012.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut s platností do 2017.


 

 

Publikační činnost

 • DONČEVOVÁ L. Úrazovost dětí s disabilitou a možnosti ergoterapeuta v prevenci úrazů. In: Sborník abstraktov - VII. Mezinárodný neurorehabiltačný kkongres Neurorehab 2017. Kúpele Lúčky, a.s. ISBN 978-80-971938-4-3.

   

 • DONČEVOVÁ L. Injury rate of students with disabilities and ways of prevention.
 • Sociálno-zdravotnícke spektrum,
 • Social Health Spectrum
 • Sociálno-zdravotnícke spektrum
  , 2017. ISSN 1339-2379.
  Social Health Spectrum
 • DONČEVOVÁ L., PECHAROVÁ P. Interaktivní magicbox v ergoterapii dětí. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • DONČEVOVÁ L., RŮŽIČKOVÁ Z. Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín, 2016. ISBN 987 - 80 - 7454 - 615 -0.
 • VOSTRÝ M., L. DONČEVOVÁ. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu Alzheimerovy choroby. Sociálno zdravotnícke spektrum. 2016. ISSN 1339-2379
 • DONČEVOVÁ L., BUCHTELOVÁ E., PECHAROVÁ P. Cooperation of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy in the therapy of children with cerebral palsy.  Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 1–2, 2016, pp. 7–19. ISSN 1804–1868.

 • DONČEVOVÁ L. Robotická terapie jako součást komplexní rehabilitace v Nových lázních, Teplice. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • KYNŠTOVÁ H., PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Zmapování přehledu ergoterapeutické profese v ústeckém regionu. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L., 2015. Laboratorní měření ve fyzioterapii II: analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Kapitola v monografii - Testováni motoriky horni končetiny a dolní končetiny klientky s Ievostrannou hemiparézou Tapping Testem. UJEP, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7414-983-2.
 • PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Nové trendy v rehabilitaci klientů s Alzheimerovým onemocněním. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L. Úloha ergoterapeuta v reminiscenční terapii. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - II. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014. ISBN 978-80-7414-746-3.

Další vědecká činnost:

 • Řešitel projektu IGA FZS, 2017 - 2018. Analýza úrazových dat a návrh preventivních opatření u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Garant studentské grantové soutěže, 2017 - Hlavní řešitelka Tereza Musilová. téma výzkumného projektu: Hodnocení funkce ruky po traumatickém poranění vybranými testy jemné motoriky
 • Garant studentské grantové soutěže, 2016 - Hlavní řešitel Karolína Pospíšilová. Téma výzkumného projektu: RAR v ergoterapii dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 • Spoluúčast (pomocná vědecká síla KFE FZS UJEP) v projektu Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice - Nové postupy a metody v ergoterapii a fyzioterapii, 2015
 • Řešitel projektu IGA FZS: Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou, 2015
 • Spoluřešitel projektu IGA FZS: Uplatnění ergoterapeutů v Ústeckém kraji, 2013

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800