Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Jaroslava Bredlová

fotka nenalezena

Odborná asistentka

Kontakt

email: jaroslava.bredlova@ujep.cz

Konzultace

Konzultace: Od 2.1. 2018 jsem na mateřské dovolené. Konzultaci je nutné si domluvit předem emailem!

Akademický rok 2017/2018 - zimní semestr

Prezenční forma studia

Fyzikální terapie I (FT15)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce - Lázně Teplice v Čechách a.s.
 • praktický zápočet z provedení klasických masáží

Témata seminářů:

 1. základní hmaty klasické masáže
 2. klasická masáž - sestava pro DK zezadu, zpředu, sestava pro HK, sestava pro šíji a hlavu, sestava pro hrudník, břicho
 3. praktická výuka v Lázních Teplice v Čechách a.s. - 3. skupina 11.10 (Kamenné lázně) , 4. skupina 18.10 (Císařské lázně) vždy od 14:00

Rehabilitační propedeutika (RPF5)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné prokázání praktických dovedností
 • praktický zápočet z náplně seminářů

Témata seminářů:

1. obecné principy při vyšetř. metodách hybného systému - palpace hmatných bodů označení rovin těla a směrů

2. vyšetření antropometrie

3. vyšetření pohyblivosti páteře

4. goniometrie kloubů HK, DK a krční páteře

5. metoda SFTR

6. vyšetření zkrácených struktur

7. vyšetření hypermobility

Fyzioterapie I (FZ15)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období ZS 2017/2018
 • splnění minizápočtových podmínek u všech vyučujících  - Mgr. Bredlová, Mgr. Lhotská, Dr. Tichá
 • napsání testu z obsahu přednášek Mgr. Lhotské v 1. termínu, v dalších pokusech ústní přezkoušení

Témata seminářů:

 1. principy metody, indikace a kontraindikace metody L. Mojžíšové
 2. palpace žeber - ventrálně a dorzálně, palpace spasmů na břišní stěně, adduktorech kyčel. kl. a gluteálních svalech, palpace skalénových svalů, palpace kostrče a pánevního dna
 3. cvičební jednotka dle L. Mojžíšové
 4. opakování

Metody kinezioterapie I (MK15)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • prokázání praktických dovedností během výuky a při závěrečné praktické zkoušce (student si losuje z každé probrané oblasti jednu otázku)

Témata seminářů:

 1. Vyšetření a ošetření měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie)
 2. Vyšetření a ošetření měkkých tkání (PIR svalů trupu a DK)
 3. Vyšetření a ošetření měkkých tkání (PIR svalů HK)
 4. Trakce
 5. Vyšetření a mobilizace v oblasti pánve
 6. Vyšetření a mobilizace periferních kloubů DK
 7. Vyšetření a mobilizace periferních kloubů  HK

Neurologie I (NEF15)
Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností do 15. 12. 2018, primářka Vachová udělí zápočet po splnění požadavků od Mgr. Bredlové

Témata seminářů:

 1. Vyšetření  reflexů - hlavové nervy, myotatické reflexy, exteroreceptivní reflexy kožní, elementární reflexy posturální
 2. Vyšetření pyramidových jevů iritačních (spastických) a zánikových na HKK a DKK
 3. Terapie metodou sestry Kenny u parézy n. medianus, n. ulnaris a n. radialis
 4. Terapie metodou sestry Kenny u parézy n. femoralis, n. tibialis a n. peroneus
 5. Vyšetření mimických svalů u parézy n. facialis a terapie metodou sestry Kenny
 6. Vyšetření mozečku a extrapyramidového systému
 7. Vyšetření čití - povrchové a hluboké
 8. Vyšetření stoje a chůze z neurologického hlediska
 9. Opakování

Doporučuji si prostudovat tyto studijní materiály: Neurologické vyšetření v rehabiliataci pro fyzioterapeuty

Metody kinezioterapie II (MK25)

Požadavky ke zkoušce:

 • aktivní 80% účast na přednáškách
 • zkouška - z probraných témat, 1. pokus písemně, 2. a 3. pokus ústně

Témata seminářů:

 1. Metoda dle McKenzieho
 2. Bobathův koncept u dětí a dospělých
 3. Metoda reflexní lokomoce Dr. Vojty
 4. Vývojová kineziologie dle Koláře
 5. Dynamická neuromuskulární stabilizace
 6. Bazální programy a podprogramy dle Jarmily Čápové

 

Odborná souvislá praxe I (SPF15)

Zápočtové požadavky:

 • Dodání podkladů pro splnění praxe SPF15 a 1 protokolu z praxe osobně do 27.11.2017
 • písemné zpracování  1 protokolu z praxe - odebrání anamnéz (NO, OA, RA, PA, GA, UA, AA atd.), viz zaslaný vzor na třídní email
 • 100% účast na odborné praxi, pokud je student nemocen, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

Zimní TV kurz (ZTVF, ZTKF5, ZTF5, ZTVE5, ZTVE, ZTKE5)

 • Termín: 25.2 - 2. 3. 2017 Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš
 • Cena ubytování 2570 kč (á 2570kč, polopenze, možnost vegetariánského stravování - nutno mě předem informovat)
 • Doprava: vlastní
 • Zaslat do 31.10.2017 2570kč na číslo účtu: 100200392/0800 VS: fyzioterapie 7221301010101, ergoterapie 7221401010101 a mě zaslat emailem potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Náplň kurzu: seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy sjezdového i běžeckého lyžování a didaktikou lyžování handicapovaných (vozíčkáři)
 • Zápočtové požadavky: Aktivní účast na lyžařském výcviku

Rehabilitace v porodní asistenci (REHP5)

Zápočtové požadavky: aktivní 80% účast na seminářích, průběžné prokázání praktických dovedností, praktické předvedení vybrané cvičební jednotky – u těhotných, v šestinedělí a u močové inkontinence

Zkouškové požadavky: písemný test - prokázání přehledu a orientace v probrané problematice

Témata přednášek:

 1. RHB v prevenci močové inkontinence – posilovací a relaxační techniky SPD
 2. RHB v období těhotenství
 3. RHB v období šestinedělí
 4. Léčebná RHB u premenstruačního syndromu
 5. Léčebná RHB v období klimaktéria

Témata seminářů:

 1. RHB plán těhotných v jednotlivých trimestrech
 2. RHB v šestinedělí, pohybový program – diastáza břišních svalů, symfezeolýza

Kombinovaná forma studia

Fyzioterapie I (FZK5)

Téma semináře: Metoda L. Mojžíšové

 1. principy metody L. Mojžíšové
 2. indikace a kontraindikace metody L. Mojžíšové
 3. palpace žeber - ventrálně, dorzálně, palpace spasmů - břišní stěna, adduktory kyčel. kl., gluteální svaly, palpace kostrče
 4. cvičební jednotka dle L. Mojžíšové

Fyzioterapie II (FYZ2K5)

Téma semináře: Metoda L. Mojžíšové

 1. vyšetření a terapie mobilizace žeber dle L. Mojžíšové
 2. vyšetření a terapie Lp, Thp, C/Thp a pánve dle L. Mojžíšové
 3. funkční řetězení svalových spazmů

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody I (ZF1K5)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní účast na seminářích, praktické prokázání dovedností u závěrečného přezkoušení
 • zpracování videozáznamů - pasivní pohyb, dechová gymnastika, polohování, reedukace posturálních funkcí do 12.1.2018
 • Studijjní materiál

Témata seminářů:

1. úvod do předmětu, vymezení základních pojmů, anamnéza, krátkodobý program fyzioterapie

2. dechová gymnastika

3. aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

4. pasivní pohyb

5. polohování

6. reedukace posturálních funkcí

Zimní TV kurz (ZTKF5)

Vzhledem k mým mateřským povinnostem přebírá organizaci lyžařského kurzu Mgr. Dončevová

 • Termín: 25.2 - 2. 3. 2017 Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš
 • Cena ubytování 2570 kč (á 2570kč, polopenze, možnost vegetariánského stravování - nutno mě předem informovat)
 • Doprava: vlastní
 • Zaslat do 31.10.2017 2570kč na číslo účtu: 100200392/0800 VS: fyzioterapie 7221301010101, ergoterapie 7221401010101 a mě zaslat emailem potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Náplň kurzu: seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy sjezdového i běžeckého lyžování a didaktikou lyžování handicapovaných (vozíčkáři)
 • Zápočtové požadavky: Aktivní účast na lyžařském výcviku

Rehabilitace v porodní asistenci (REHPK)

Zápočtové požadavky: aktivní 80% účast na seminářích, průběžné prokázání praktických dovedností, praktické předvedení vybrané cvičební jednotky – u těhotných, v šestinedělí a u močové inkontinence

Zkouškové požadavky: písemný test - prokázání přehledu a orientace v probrané problematice

Témata přednášek:

 1. RHB v období těhotenství a šestinedělí
 2. RHB v prevenci močové inkontinence

Témata seminářů:

 1. RHB plán těhotných v jednotlivých trimestrech
 2. RHB v šestinedělí, pohybový program – diastáza břišních svalů, symfezeolýza
 3. RHB plán v prevenci močové inkontinence

Vedení bakalářských prací

Bakalářská práce (BF5)

Zápočtové požadavky:

 • prezentace projektu BP 16.10.2017 v učebně č. 39 od 14:00
 • odevzdání zpracovaných kapitol BP - Přehled teoretických poznatků, Cíl a úkoly práce, rozpracovaná kazuistika do 31.1. 2018 (zapsat se k termínům vypsaným ve STAGU)

Rok zadání BP 2017/18
 • PÁLOVÁ Michaela -Fyzioterapeutické ovlivnění ženské funkční sterility
 • EFLEROVÁ Kateřina - Vliv fyzioterapie na dysmenorheu
 • MATĚJKOVÁ Denisa - Fyzioterapie u ženské stresové inkontinence
 • TONCAR Petr - Poúrazová fyzioterapie basketbalistů po plastice LCA

 

Rok zadání BP 2016/17

prezenční forma studia

 • BURIAN Vojtěch – Vliv SM systému dle Smíška na výhřez meziobratlové ploténky
 • Dudková Michaela - Komplexní fyzioterapie u pacienta s Dupuytrenovou kontrakturou
 • FIŠAROVÁ Markéta – Fyzioterapie jako součást komplexní léčby u dysfunkce pánevního dna
 • HOLUBOVSKÁ Michaela - Fyzioterapie jako součást komplexní léčby ženské močové inkontinence
 • SKLENÁŘOVÁ Eliška  -Fyzioterapie u etážové zlomeniny radia
 • VÁŇOVÁ Barbora - Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní
 • POPELKOVÁ Simona – Fyzioterapie jako součást komplexní péče u popáleninového traumatu

kombinovaná forma studia

 • SEDLISKÁ Jana – Fyzioterapie jako součást komplexní léčby ženské močové inkontinence
 • KOMÁRKOVÁ Marie - Ošetření hrudní páteře metodou L. Mojžíšové a SMS systémem

 

Rok zadání BP 2015/16 a dále

 • KADLIČEK Marek Dis. – Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 • ČAPKOVÁ Martina – Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 • PIPKOVÁ Diana - Vliv Vliv Bothmerovy gymnastiky na pohybový aparát dětí s vadným držením těla
 • KÁBRTOVÁ Jitka Dis. – Rehabilitační postupy u vertebrogenních pacientů se zaměřením na metodu L. Mojžíšové
 • KARDOVÁ Michaela - Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene
 • BARTOŠOVÁ Sabina – Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramena
 • FIBICHOVÁ Dita - Komplexní fyzioterapie po amputaci dolní končetiny

Curriculum vitae

Doktorské:

10/2016 - současnost

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Obor: kinantropologie

Forma studia: kombinovaná

Téma disertační práce: Terapeutické ovlivnění močové inkontinence pomocí extrakorporální magnetické stimulace a pohybové terapie

Školitel: Doc. Phdr. Blanka Hošková, CSc.

 

Magisterské:

2010 - 2012

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové inkontinence na různých pracovištích v ČR

Školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

 

Bakalářské:

2006 - 2009

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Využití fyzioterapie u funkční sterility ženy

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

 

Specializace:

Problematika pánevního dna, především neplodnost a inkontinence (léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence).

sportovní fyzioterapie s využitím všech možných moderních pomůcek jako je např. TRX, BOSU, PROPRIOFOOT a FLEXIBAR,kinezio a lymfotaping a lymfatické drenáže.

Dlouhodobě spolupracuji s centrem Paraple v Praze.

 

Zaměstnání:

2015 - současnot odborná asistenka FZS UJEP
2013 - 2015  Rehabilitace Kateřina s. r. o.  - pobočka REHKAT

2012 - 2013 Foot & Sports Clinic Marbella  (Španělsko)

2011 - 2012  Ortopedická ambulance poliklinika Barrandov, Centrum Paraple

2011            MONADA klinika komplexní rehabilitace

2010            DEMOSTHENES centrum komplexní péče

2009            Ústecká poliklinika s. r. o.

Publikační činnost

2017

 • Dech a diastáza (MUDr. S. Musilová)
 • ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY THROUGH THE LIFESPAN - aktivní účast
 • Pánevní dno (Mgr. D. Müller)
 • 17. Ústecká rehabilitační konference - aktivní účast
 • RCT roller core training (P. Maroušek)

 • Svalové řetězce 1 (Mgr. D. Müller)
 • Inkontinence u mužů a současné možnosti její léčby (Phdr. I. Palaščáková Špringrová, MUDr. P. Drlík)
 • DNS Sport II (Mgr. L. Oplatková)
 • Tajemství pánevního dna I. a II. pro fyzioterapeuty (R. Sahani Skálová)

 

2016

 • Funkční core workout  (M. Pražák)
 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem) - aktivní účast

 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín) - aktivní účast

 • Feldenkraisova metoda (Z. Frank)
 • Dornova metoda a Breussova masáž (R. Al Aref)
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS) - aktivní účast
 • DNS Sport I (Mgr. J. Veselá)
 • XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny v Ústí nad Labem - aktivní účast
 • Spirální kineziologie (Bc. Š. Haškovec, Mgr. H. Vašíčková)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – část E a závěrečná zkouška u Bc. V. Bezvodové)

2015

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – (část A,B,C,D – Mgr. V. Verchozinová,
 • Odborný kurz Hlas a dech (J. Lewitová)

 • 15. Ústecká rehabilitační konference- pasivní účast

2014

 • Mobilizační techniky a léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové (PhDr. E.Haladová, V. Jedličková)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy u dětí a dospělých (PhDr. I. Pallová, Ph.D.)
 • Trénink svalů pánevního dna PFMT - workshop (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D)
 • Fit v těhotenství - workshop (D. Císařová, Dis.)
 • Fit po porodu - workshop (Mgr. Z. Woleková)
 • 14. Ústecká rehabilitační konference - pasivní účast
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém (Mgr. T. Suchomel)
 • Manuální lymfodrenáž (prof. MUDr. I. Dylevský, E. Hrubá)

2013

 • Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna a inkontinence (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D, D. Císařová Dis.)

2012

 • Terapie funkčních poruch pánevního dna (PaedDr. K. Marková)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (Mudr. et Mgr. R. Válka a Bc. J. Kobrová)

2011

 • Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (PhDr. A. Herbenová)
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury (PaedDr. K. Kračmarová)
 • Jizvy a jejich léčba, fyzioterapie (PhDr. M. Prokešová, Ph.D.)

 

Přednášková činnost

2017

 • Konference na FTVS – ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY TROUH THE LIFESPAN (22. 9. 2017) - aktivní účast (poster - Nácvik všedních denních činností u dětského klienta s diagnózou morbus Pelizaeus Merzbacher)
 • Výukový pobyt na univerzitě POLYTECHNIC INSTITUTE OF LEIRA, The School of Health Sciences v rámci programu ERASMUS + (17. - 22. 9. 2017)
 • 17. Ústecká rehabilitační konference - aktivní účast  - přednáška Vliv nejen dědičnosti na Dupuytrenovu  kontrakturu a možnosti její léčby (26.5. 2017)
 • Výukový pobyt na univerzitě Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu,  Wydział Fizjoterapii v rámci programu ERASMUS + (8. - 12. 5. 2017)
 • Školení na Univerzitě Univerzitě Kauno Kolegija, University of Applied Sciences, v rámci programu ERASMUS + (2. - 6. 4. 2017)
 • Zvaná přednáška v rozsahu 2 hodin na Fakultě zdravotnických studií, Univerzity Pardubice pro studijní program Porodní asistentka na téma "Fyzioterapie u poruch pánevního dna“ (15. 3. 2017)

2016

 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem, 20. 10. 2016) - Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen
 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín, 13. 10. 2016) - Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie.
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS, 16. - 17. 9. 2016) - Fit v těhotenství a po porodu
 • Výukový pobyt ERASMUS + (Universidade da Coruña, Španělsko, 18. - 22. 4. 2016  - Metoda L. Mojžíšové)
 • XXXII Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny (Ústí nad Labem 7. 4. 2016)- teoretická část workshopu: J. Liehne, K. Pacáková, J. Bredlová -  Repetitivní periferní magnetická stimulace v léčbě poruch pánevního dna,  J. Bredlová - Fyzioterapeutické přístupy v terapii stresové inkontinence žen, praktická část workshopu: Fyzioterapie u inkontinence močové
 • Výuka na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích (14. 3. 2016)-Fyzioterapie u poruch pánevního dna

Publikační činnost

2017

 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Nácvik všedních denních činností u dětského klienta s diagnózou morbus Pelizaeus Merzbacher. In: Sborník příspěvků z konference pořádané dne 22. září 2017 v Praze, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2017, s 41 - 43. ISBN 978-80-87647-39-4.

2016

 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie. In: Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc. Zlín: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (CD-ROM), 2016, s 17 -22. ISBN 978-80-7454-615-0.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Fit v těhotenství a po porodu. In: Sborník příspěvků z konference pořádané dne 16. a 17. září 2016 v Praze, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (CD- ROM), 2016, s 6. ISBN 978-80-87647-30-1.

Projekty, grantové soutěže

2016

 • Garant projektu SGS FZS 2016 – Vliv reflexního hlazení plosky nohy na stabilitu hlezenního kloubu u rekreačních běžců (Helena Vlková)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800