Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Jaroslava Bredlová

fotka nenalezena

Odborná asistentka

Kontakt

email: jaroslava.bredlova@ujep.cz

Konzultace

Konzultace: Od 2.1. 2018 jsem na mateřské dovolené. Konzultaci je nutné si domluvit předem emailem!

 

Bakalářská práce (BF5)

Zápočtové požadavky:

 • prezentace projektu BP 16.10.2017 v učebně č. 39 od 14:00
 • odevzdání zpracovaných kapitol BP - Přehled teoretických poznatků, Cíl a úkoly práce, rozpracovaná kazuistika do 31.1. 2018 (zapsat se k termínům vypsaným ve STAGU)

 

Rok zadání BP 2017/18
 • PÁLOVÁ Michaela -Fyzioterapeutické ovlivnění ženské funkční sterility
 • EFLEROVÁ Kateřina - Vliv fyzioterapie na dysmenorheu
 • MATĚJKOVÁ Denisa - Fyzioterapie u ženské stresové inkontinence
 • TONCAR Petr - Poúrazová fyzioterapie basketbalistů po plastice LCA

 

Curriculum vitae

Doktorské:

10/2016 - současnost

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Obor: kinantropologie

Forma studia: kombinovaná

Téma disertační práce: Terapeutické ovlivnění močové inkontinence pomocí extrakorporální magnetické stimulace a pohybové terapie

Školitel: Doc. Phdr. Blanka Hošková, CSc.

 

Magisterské:

2010 - 2012

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové inkontinence na různých pracovištích v ČR

Školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

 

Bakalářské:

2006 - 2009

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Využití fyzioterapie u funkční sterility ženy

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

 

Specializace:

Problematika pánevního dna, především neplodnost a inkontinence (léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence).

sportovní fyzioterapie s využitím všech možných moderních pomůcek jako je např. TRX, BOSU, PROPRIOFOOT a FLEXIBAR,kinezio a lymfotaping a lymfatické drenáže.

Dlouhodobě spolupracuji s centrem Paraple v Praze.

 

Zaměstnání:

2015 - současnot odborná asistenka FZS UJEP
2013 - 2015  Rehabilitace Kateřina s. r. o.  - pobočka REHKAT

2012 - 2013 Foot & Sports Clinic Marbella  (Španělsko)

2011 - 2012  Ortopedická ambulance poliklinika Barrandov, Centrum Paraple

2011            MONADA klinika komplexní rehabilitace

2010            DEMOSTHENES centrum komplexní péče

2009            Ústecká poliklinika s. r. o.

Publikační činnost

ABSOLVOVANÉ KURZY A ŠKOLENÍ

2017

 • Dech a diastáza (MUDr. S. Musilová)
 • ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY THROUGH THE LIFESPAN - aktivní účast
 • Pánevní dno (Mgr. D. Müller)
 • 17. Ústecká rehabilitační konference - aktivní účast
 • RCT roller core training (P. Maroušek)

 • Svalové řetězce 1 (Mgr. D. Müller)
 • Inkontinence u mužů a současné možnosti její léčby (Phdr. I. Palaščáková Špringrová, MUDr. P. Drlík)
 • DNS Sport II (Mgr. L. Oplatková)
 • Tajemství pánevního dna I. a II. pro fyzioterapeuty (R. Sahani Skálová)

 

2016

 • Funkční core workout  (M. Pražák)
 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem) - aktivní účast

 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín) - aktivní účast

 • Feldenkraisova metoda (Z. Frank)
 • Dornova metoda a Breussova masáž (R. Al Aref)
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS) - aktivní účast
 • DNS Sport I (Mgr. J. Veselá)
 • XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny v Ústí nad Labem - aktivní účast
 • Spirální kineziologie (Bc. Š. Haškovec, Mgr. H. Vašíčková)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – část E a závěrečná zkouška u Bc. V. Bezvodové)

2015

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – (část A,B,C,D – Mgr. V. Verchozinová,
 • Odborný kurz Hlas a dech (J. Lewitová)

 • 15. Ústecká rehabilitační konference- pasivní účast

2014

 • Mobilizační techniky a léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové (PhDr. E.Haladová, V. Jedličková)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy u dětí a dospělých (PhDr. I. Pallová, Ph.D.)
 • Trénink svalů pánevního dna PFMT - workshop (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D)
 • Fit v těhotenství - workshop (D. Císařová, Dis.)
 • Fit po porodu - workshop (Mgr. Z. Woleková)
 • 14. Ústecká rehabilitační konference - pasivní účast
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém (Mgr. T. Suchomel)
 • Manuální lymfodrenáž (prof. MUDr. I. Dylevský, E. Hrubá)

2013

 • Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna a inkontinence (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D, D. Císařová Dis.)

2012

 • Terapie funkčních poruch pánevního dna (PaedDr. K. Marková)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (Mudr. et Mgr. R. Válka a Bc. J. Kobrová)

2011

 • Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (PhDr. A. Herbenová)
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury (PaedDr. K. Kračmarová)
 • Jizvy a jejich léčba, fyzioterapie (PhDr. M. Prokešová, Ph.D.)

 

Přednášková činnost

2017

 • Konference na FTVS – ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY TROUH THE LIFESPAN (22. 9. 2017) - aktivní účast (poster - Nácvik všedních denních činností u dětského klienta s diagnózou morbus Pelizaeus Merzbacher)
 • Výukový pobyt na univerzitě POLYTECHNIC INSTITUTE OF LEIRA, The School of Health Sciences v rámci programu ERASMUS + (17. - 22. 9. 2017)
 • 17. Ústecká rehabilitační konference - aktivní účast  - přednáška Vliv nejen dědičnosti na Dupuytrenovu  kontrakturu a možnosti její léčby (26.5. 2017)
 • Výukový pobyt na univerzitě Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu,  Wydział Fizjoterapii v rámci programu ERASMUS + (8. - 12. 5. 2017)
 • Školení na Univerzitě Univerzitě Kauno Kolegija, University of Applied Sciences, v rámci programu ERASMUS + (2. - 6. 4. 2017)
 • Zvaná přednáška v rozsahu 2 hodin na Fakultě zdravotnických studií, Univerzity Pardubice pro studijní program Porodní asistentka na téma "Fyzioterapie u poruch pánevního dna“ (15. 3. 2017)

2016

 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem, 20. 10. 2016) - Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen
 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín, 13. 10. 2016) - Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie.
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS, 16. - 17. 9. 2016) - Fit v těhotenství a po porodu
 • Výukový pobyt ERASMUS + (Universidade da Coruña, Španělsko, 18. - 22. 4. 2016  - Metoda L. Mojžíšové)
 • XXXII Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny (Ústí nad Labem 7. 4. 2016)- teoretická část workshopu: J. Liehne, K. Pacáková, J. Bredlová -  Repetitivní periferní magnetická stimulace v léčbě poruch pánevního dna,  J. Bredlová - Fyzioterapeutické přístupy v terapii stresové inkontinence žen, praktická část workshopu: Fyzioterapie u inkontinence močové
 • Výuka na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích (14. 3. 2016)-Fyzioterapie u poruch pánevního dna

Publikační činnost

2017

 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Nácvik všedních denních činností u dětského klienta s diagnózou morbus Pelizaeus Merzbacher. In: Sborník příspěvků z konference pořádané dne 22. září 2017 v Praze, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2017, s 41 - 43. ISBN 978-80-87647-39-4.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Vliv nejen dědičnosti na Dupuytrenovu  kontrakturu a možnosti její léčby. In: Sborník abstraktů: 17. Ústecká rehabilitační konference, Ústí nad Labem (BOS. org s.r.o.), 1. vyd., s. 13-16, ISBN 978-80-87562-66-6.

2016

 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CD-ROM), 2016, s 16 - 18. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie. In: Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc. Zlín: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (CD-ROM), 2016, s 17 -22. ISBN 978-80-7454-615-0.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Fit v těhotenství a po porodu. In: Sborník příspěvků z konference pořádané dne 16. a 17. září 2016 v Praze, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (CD- ROM), 2016, s 6. ISBN 978-80-87647-30-1.

Projekty, grantové soutěže

2016

 • Garant projektu SGS FZS 2016 – Vliv reflexního hlazení plosky nohy na stabilitu hlezenního kloubu u rekreačních běžců (Helena Vlková)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP