Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

fotka nenalezena

Pracovní pozice


vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

(člen Vědecké rady FZS UJEP, člen etické komise FZS UJEP)

Kontakt

email: ivana.lamkova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4220

mobil: +420 702 282 737

Konzultace

Pondělí

9,00 - 10,00 hod.

Čtvrtek

12,00 - 14,00 hod.

Možnost individuální dohody předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Úřední hodiny vedoucí katedry


Pondělí
13,00 - 14,00 hod.
Úterý
11,00 - 12,00 hod.
Čtvrtek
11,00 - 12,00 hod

Žádám o dodržování jak konzultačních, tak úředních hodin.

 

Vyučované předměty

Anatomie

Gynekologie

Komunikace

Multikulturní ošetřovatelství

Odborná praxe

Ošetřovatelská péče v gynekologii

Reprodukční a sexuální zdraví

Primární a komunitní péče v porodní aistenci

 

Studijní podmínky pro akademický rok 2018/2019

- aktuální požadavky ke splnění zapsaného předmětu naleznete v IS STAG, sekce studijní materiály

 

BPV5 Bakalářská práce

PBVK5 Bakalářská práce

SEBP5 Bakalářská práce

PKP1P5 Primární a komunitní péče v porodní asistenci I.

PGPV5 Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

PGP1P5 Ošetřovatelská péče v gynekologii I.

GYP5 Vybrané kapitoly z gynekologieké péče

PKP2P5 Primární a komunitní péče v porodní asistenci II.

AN2P5 Anatomie seminář

MUOV5 Multikulturní ošetřovatelství

MUOP5 Multikulturní ošetřovatelství

KOMK5 Komunikace

RSV5 Reprodukční a sexuální zdraví

MUVK5 Multikulturní ošetřovatelství

 

Curriculum vitae

2006 - 2011  Ph.D., obor Ošetřovatelství, FZS TRUNI, doktorské studium

1996 - 1998  obor Porodní asistentka, VOŠ a SZŠ J. E. Purkyně, Most

1991 - 1996  Mgr., obor Pedagogika a ošetřovatelství, FF UK Praha, magisterské studium

1989 - 1991  obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, PF MU Brno

1975 - 1979  obor Dětská sestra, SZŠ J. E. Purkyně, Most

 

Odborná způsobilost


Registrovaná porodní asistentka (RM)

Registrovaná všeobecná sestra (RN)

Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry

 

Stáže/mobility


2012 – výuková mobilita v programu Erasmus na Prešovské univezritě v Prešově

2010 – výuková mobilita v programu Erasmus na Trnavské univezritě v Trnavě

 

Certifikáty

2018 Certifikovaný kurs Management 21. století

2017 Zvládání emocí a redukce stresu (Brno, certifikát)

2015 Kurs Psychologie porodu (Praha, certifikát)

2013 Výskumné metódy v ošetrovatelstve, pozorovanie a jeho využitie (JLF UK, Martin, osvědčení)

2012 Nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (certifikát)

2011 Výskumné metódy v ošetrovatelstve, dotazník a jeho využitie (JLF UK, Martin, osvědčení)

2010 Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2009 Kurz - Team building (NCONZO, Brno, osvědčení)

2008 Kurz - Stress management (NCONZO, Brno, osvědčení)

2006 Výukový modul Využití počítačových sítí ve výuce (certifikát)

2006 Výukový modul Počítačová grafika a digitální fotografie (certifikát)

2006 Výukový modul Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti (certifikát)

2005 Nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2005 Kurz - Team building (NCONZO, Brno, osvědčení)

2004 Vzdělávací kurz Závislost, únik, agrese (osvědčení)

2004 Kurz - Stress management (NCONZO, Brno, osvědčení)

2004 Základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, certifikát

2004 Úvodní výukový modul Školení poučených uživatelů (ICT znalosti a dovednosti, certifikát)

2004 Vzdělávací kurz Závislost, únik, agrese (osvědčení)

2004 Tematický kurz – Základy optimální komunikace III. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2004 Tematický kurz – Základy optimální komunikace II. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2003 Tematický kurz – Základy optimální komunikace I. (IPVZ, Brno, osvědčení)

2002 Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem III. (Praha, osvědčení)

2002 Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem II. (Praha, osvědčení)

2001 Kurz Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem I. (Praha, osvědčení)

2001 Kurz: Zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl (MNUL, osvědčení)

200 Problematika zdraví žen – Lékařské, sociologické a etické aspekty (IPVZ, Praha, osvědčení)

2000 Kvalifikační kurz Výchova ke zdraví (IPVZ, Praha, osvědčení)

1998 Příprava absolutoria a studijních oborů diplomovaná porodní asistentka, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra (IDVPZ, Brno, osvědčení)

 

 

 

Publikační činnost

LAMKOVÁ, I. 2017. Kulturní způsobilost sestry pohledem členů minorit. In sborník „Nové trendy ve zdravotnických vědách V. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7561-084-3

LAMKOVÁ, I. MADAROVÁ, K. 2017. Vliv drogové závislosti na graviditu. In indexovaný Sborník IV. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času. Univerzita Pardubice. Pardubice.

LAMKOVÁ I., MADAROVÁ, K. 2017. Multicultural aspects pregnancy and childbirth. In sborník Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti - IHCO 2017. Bratislava

LAMKOVÁ, I., ŠALANSKÁ, E. 2016. Kulturně ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika. In sborník příspěvků z III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o psychiku ve zdraví a nemoci. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-979-1

ŠALANSKÁ, E., LAMKOVÁ, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. In Sborník příspěvků z X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostravská univerzita v Ostravě. s. 206 – 211. ISBN 978-80-7464-826-7

LAMKOVÁ, I. 2016. Pregnancy and childbirth in Roma ethnicity. In Sborník příspěvků IX. mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: FZV JCU. s. 94 – 96. ISBN 978-80-7394-600-5

LAMKOVÁ, I. 2016. Sestra a kulturně ohleduplná péče. In sborník „Nové trendy ve zdravotnických vědách IV. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7561-018-8

LAMKOVÁ, I. 2015. "Péče o ženu při fyziologickém šestinedělí". In Propedeutika porodnictví. Skripta. UJEP: Fakulta zdravotnických studií. Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-994-8

LAMKOVÁ, I. 2015."Objektivizace posuzování změn u žen v klimakteriu při využití hodnotících nástrojů". In Reflexe programu „zdraví 2020“ v Ošetřovatelství a Porodní asistenci. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-XXX-X

LAMKOVÁ, I. 2015. Výskyt kardiovaskulárních rizik u produktivní populace v Ústeckém kraji. In sborník „Nové trendy ve zdravotnických vědách III“. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, Fakulta zdravotnických studií. str. 44-46. ISBN 978-80-7414-965-8

HAMANOVÁ, A. LAMPLOTOVÁ, L. LAMKOVÁ I. 2015. Podpora bondingu porodními asistenkami a dětskými sestrami. In sborník II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. s. 21-30 ISBN: 978-80-7395-895-4

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Korelace modifikovaného Kupperman indexu a Menopause Ratting Scale u českých žen. In sborník příspěvků Profesionalita v ošetřovatelství II., mezinárodní konference. Olomouc: UPOL, s. 65-77, ISBN: 978-80-244-4862-6 (CD), ISBN: 978-80-244-4863-3 (Online: PDF), DOI 10.5507/fzv.15.24448626, 246 s.

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Hodnocení sexuální dysfunkce u žen v období klimakteria pomocí dotazníku Female Sexual Function Index. In Sborník příspěvků z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 37-44. ISBN 978-80-7395-894-7.

LAMKOVÁ, I. HAMANOVÁ, A. 2015. Přístup žen k prevenci rakoviny prsu a jeho determinace věkem a vzděláním. In Dluholucký, S.; Frčová, B. (eds.). Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému Multifaktoriálné aspekty civilizačních ochorení. Banská Bystrica: Vydavateľstvo A‐medi management, s.r.o., s. 160 – 168. ISBN 978-80-971836-7-7.

LAMKOVÁ, I., A. HAMANOVÁ. 2014. The use of FSFI Measuring Instruments in Women During Menopause. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. Martin: Jesseniova  LF v Martine.

HAMANOVÁ, A., LAMKOVÁ, I. 2014. Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. Matin: Jesseniova  LF v Martine.

LAMKOVÁ, I., CHRÁSKOVÁ, J. 2014. Age and education of women as the main determinants of access to secondary prevention of breast cancer. In sborník SGEM Conference on Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. Sofia, BG.

CHRÁSKOVÁ, J., LAMKOVÁ, I., 2014.  Ošetřovatelství. Studijní opora. Projekt: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ reg. č. CZ 1.0.7/2.2.00/29.0023 období: 2012 – 2015. Poskytovatel: MŠMT.

LAMKOVÁ, I. 2014. Vybrané kapitoly z komunikace. Studijní opora. Projekt: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ reg. č. CZ 1.0.7/2.2.00/29.0023 období: 2012 – 2015. Poskytovatel: MŠMT.

LAMKOVÁ, I., VOGELOVÁ, E. 2014. Vybrané kapitoly z multikulturního ošetřovatelství. Studijní opora. Projekt: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ reg. č. CZ 1.0.7/2.2.00/29.0023 období: 2012 – 2015. Poskytovatel: MŠMT.

 

Projekty

2017

Hlavní řešitel rozvojového projektu MZ ČR, "Edukace mužů a žen v období mladší dospělosti o samovyšetření prsou a varlat".

Garant projektu KÚ „ Podpora zdraví občanů Ústeckého kraje“

Garant projektu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

spoluřešitel U21 KA 04 Podpora a rozvoj zdravotnických studijních programů; Garant programu VS PF

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP