Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Gabriela Medunová

asistent, tajemník Katedry fyzioterapie

Kontakt

gabriela.medunova@ujep.cz

tel. +420 47 528 4226

mobil: +420 702 203 778

Konzultace

Středa

8:00-9:00, 13:00-14:00

Čtvrtek

13:00-14:00

Další konzultace možná dle individuální domluvy.


Výuka

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II (ZF25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností

Témata seminářů:
1. Svalový test dle Jandy - horní končetina.
2. Svalový test dle Jandy - ruka.
3. Svalový test dle Jandy - dolní končetina, trup.
4. Svalový test dle Jandy - trup.
5. Svalový test dle Jandy - sv. mimické.
6. Hodnocení postavy, stoje.
7. Vyšetření stoje dle Jandy.
8. Vyšetření stoje dle Jandy.
9. Vyšetření chůze.
10. Vyšetření pohybových stereotypů.
11. Opakování


Fyzikální terapie II (FT25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů
 • průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce v MNUL

 • praktický zápočet z provedení reflexních masáží, TMT a míčkové facilitace

Témata seminářů:

1. - 3. Praktické seznámení s přístroji fyzikální terapie a jejich nastavením
4. - 6. Praktická aplikace fyzikální terapie ve skupině studentů
7. - 8. reflexní masáž - zádová, hrudní, pánevní sestava a sestava pro šíji
9. Techniky měkkých tkání, automobilizační techniky pro krční a bederní páteř
10. Míčková facilitace dle Jebavé

 

Kineziologie II (KIF25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období LS 2016/2017

Témata seminářů:

 1. Orientační vyšetření pacienta
 2. Orientační vyšetření HKK, speciální testy
 3. Orientační vyšetření DKK, speciální testy

 

Ortopedie a protetika (ORTF5)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů
 • účast na stážích

Témata seminářů:

1. Preventivní a režimová opatření - u osob s vadným držením těla
2. Preventivní a režimová opatření - u osob s TEP kyčelního a kolenního kloubu
3. - 4. Protézy na horních končetinách
5. - 6. Protézy na dolních končetinách
7. Ortotika, calceotika, adiuvatika
8. Stáž na operačním sále
9. Stáž na ortopedickém oddělení
10. Opakování

 

Zdravotní tělesná výchova (ZTV)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů

Témata seminářů:

1. Cvičební jednotka pro kolenní a kyčelní kloub
2. Cvičební jednotka pro ramenní kloub a svalový korzet
3. Nácvik jednotlivých typů dýchání
4. Cvičební jednotka při oslabení srdečně cévního systému
5. Cvičební jednotka při diagnóze Mb. Bechtěrev
6. Cvičební jednotka s overballem, therabandem, gymballem

 


 

Témata bakalářských prací

 1. Fyzioterapie po úrazu hlezenního kloubu
 2. Využití kineziotapu v prevenci a léčbě sportovních zranění
 3. Fyzioterapie u dětí s VDT
 4. Sportovní fyzioterapie (Téma zvolené po předchozí konzultaci)
 5. Možnosti konzervativní léčby hernie disku z pohledu fyzioterapeuta
 6. Vertebrogenní onemocnění (Téma zvolené po předchozí konzultaci)

 

Curriculum vitae

Magisterské:

2014 - 2016

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studíí

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Ovlivnění svalových dysbalancí u sportujících dětí pomocí fyzioterapie

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Bakalářské:

2010 - 2013

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Fyzioterapie po sportovním úrazu hlezenného kloubu

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Zaměstnání:

2016 - dosud UJEP, odborný asistent

2015 - 2016  Demosthenes s. r. o.

2013 - 2015  ACME, Agentura domácí péče

 

 

Certifikáty

2017

 • Odborné sympozium- Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny
 • Terapie VAS- léze meziobratlové ploténky (Dr. Švejcar)

2016

 • Bazální stimulace a ergoterapie u nezralých novorozenců (odborný seminář)
 • Konference Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.

2015

 • Rehabilitační konference Asociace studentů fyzioterapie- Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad

 • 15. Ústecká rehabilitační konference

2014

 • Terapeutické využití kinesiotapu (Bc. Jitka Kobrová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

2013

 • Instruktor fitness (PaedDr. Petr Tlapák, CSc.)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800