Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Gabriela Vízková

asistent, tajemník Katedry fyzioterapie

Kontakt

gabriela.medunova@ujep.cz

tel. +420 47 528 4226

mobil: +420 702 203 778

Konzultace

Středa

8:00-9:00, 13:00-14:00

Čtvrtek

13:00-14:00

Další konzultace možná dle individuální domluvy.


Výuka

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II (ZF25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností

Témata seminářů:
1. Svalový test dle Jandy - horní končetina.
2. Svalový test dle Jandy - ruka.
3. Svalový test dle Jandy - dolní končetina, trup.
4. Svalový test dle Jandy - trup.
5. Svalový test dle Jandy - sv. mimické.
6. Hodnocení postavy, stoje.
7. Vyšetření stoje dle Jandy.
8. Vyšetření stoje dle Jandy.
9. Vyšetření chůze.
10. Vyšetření pohybových stereotypů.
11. Opakování


Fyzikální terapie II (FT25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů
 • průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce v MNUL

 • praktický zápočet z provedení reflexních masáží, TMT a míčkové facilitace

Témata seminářů:

1. - 3. Praktické seznámení s přístroji fyzikální terapie a jejich nastavením
4. - 6. Praktická aplikace fyzikální terapie ve skupině studentů
7. - 8. reflexní masáž - zádová, hrudní, pánevní sestava a sestava pro šíji
9. Techniky měkkých tkání, automobilizační techniky pro krční a bederní páteř
10. Míčková facilitace dle Jebavé

 

Kineziologie II (KIF25)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období LS 2016/2017

Témata seminářů:

 1. Orientační vyšetření pacienta
 2. Orientační vyšetření HKK, speciální testy
 3. Orientační vyšetření DKK, speciální testy

 

Ortopedie a protetika (ORTF5)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů
 • účast na stážích

Témata seminářů:

1. Preventivní a režimová opatření - u osob s vadným držením těla
2. Preventivní a režimová opatření - u osob s TEP kyčelního a kolenního kloubu
3. - 4. Protézy na horních končetinách
5. - 6. Protézy na dolních končetinách
7. Ortotika, calceotika, adiuvatika
8. Stáž na operačním sále
9. Stáž na ortopedickém oddělení
10. Opakování

 

Zdravotní tělesná výchova (ZTV)


Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na výuce seminářů

Témata seminářů:

1. Cvičební jednotka pro kolenní a kyčelní kloub
2. Cvičební jednotka pro ramenní kloub a svalový korzet
3. Nácvik jednotlivých typů dýchání
4. Cvičební jednotka při oslabení srdečně cévního systému
5. Cvičební jednotka při diagnóze Mb. Bechtěrev
6. Cvičební jednotka s overballem, therabandem, gymballem

 


 

Témata bakalářských prací

 1. Fyzioterapie po úrazu hlezenního kloubu
 2. Využití kineziotapu v prevenci a léčbě sportovních zranění
 3. Fyzioterapie u dětí s VDT
 4. Sportovní fyzioterapie (Téma zvolené po předchozí konzultaci)
 5. Možnosti konzervativní léčby hernie disku z pohledu fyzioterapeuta
 6. Vertebrogenní onemocnění (Téma zvolené po předchozí konzultaci)

 

Curriculum vitae

Magisterské:

2014 - 2016

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studíí

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Ovlivnění svalových dysbalancí u sportujících dětí pomocí fyzioterapie

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Bakalářské:

2010 - 2013

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Fyzioterapie po sportovním úrazu hlezenného kloubu

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Zaměstnání:

2016 - dosud UJEP, odborný asistent

2015 - 2016  Demosthenes s. r. o.

2013 - 2015  ACME, Agentura domácí péče

 

 

Certifikáty

2017

 • MEDsport sympozium 2017- Podiatrie a pohybový aparát
 • Odborné sympozium- Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny
 • Terapie VAS- léze meziobratlové ploténky (Dr. Švejcar)

2016

 • Bazální stimulace a ergoterapie u nezralých novorozenců (odborný seminář)
 • Konference Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.

2015

 • Rehabilitační konference Asociace studentů fyzioterapie- Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad

 • 15. Ústecká rehabilitační konference

2014

 • Terapeutické využití kinesiotapu (Bc. Jitka Kobrová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

2013

 • Instruktor fitness (PaedDr. Petr Tlapák, CSc.)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800