Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Eva Šalanská

fotka nenalezena

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Vedoucí Erasmus mobillity pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistenci

Vedoucí OP praxe pro obor porodní asistentka

Kontakt

tel: + 420 47 528 4268; mobil: + 420 776 778 179

email: eva.salanska@ujep.cz; ewwa.salanska@seznam.cz

Konzultace

Pondělí: 13 - 15 hod

Středa: 8 - 9 hod

(Případně po domluvě mimo uvedené dny)

 

STUDIJNÍ PODMÍNKY PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 

Zimní semestr

 

Obor porodní asistenka prezenční forma 1. ročník

Dovednosti v porodní asistenci I - DPA5 ZS 2017/2018

Teorie v porodní asistenci - TPA1 ZS 2017/2018

Porodnická a klinická propedeutika - PGPV5 ZS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka prezenční forma 2. ročník

Porodnictví II - POR25 ZS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka kombinovaná forma 2. ročník

Edukační činnost porodní asistentky - EDUPK ZS 2017/2018

 

Obor všeobecná sestra prezenční forma 2. ročník

OSE o nemocné v gynekologii a porodnictví-  PGPV5 ZS 2017/2018

 

Letní semestr

 

Obor porodní asistenka prezenční forma 1. ročník

Dovednosti v porodní asistenci II - DPA5 LS 2017/2018

Porodnictví I - POR1K LS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka prezenční forma 2. ročník

Komunikace - KOMP5 LS 2017/2018

Příprava ženy k porodu - PŽP5 LS 2017/2018

Seminář k bakalářské práci - SEBPK LS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka prezenční forma 3. ročník

Vybrané kapitoly z porodnické péče - POP5 LS 2017/2018

 

ODBORNÁ PRAXE:

Tutor odborné praxe studijního oboru Porodní asistentka v KZ a.s., MNUL o.z.:

ZK a kontrola čtvrtek, pátek 8:00 - 12:30 hod, Gyn-por. klinika MNUL, Porodní sál, rizikové gravidity
(následně kontrola ostatních pracovišť oboru PA, zkoušející ZK z OP praxe)

Odborná praxe I.

Individuální praxe I.

Odborná praxe II.

Odborná praxe III.

Individuální praxe II.

Odborná praxe IV.

Odborná praxe V.

Odborná praxe VI.

Garant oboru - Mgr. Kamila Madarová

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADAMICKÝ ROK 2016/2017

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMÍCKÝ ROK 2017/2018

Curriculum vitae

Vzdělání:

 • 2011 - 2014 Bakalářské studium; FZS UJEP v Ústí nad Labem, obor Porodní asistentka
 • 2014 - 2016 Magisterské studium; PdF UP v Olomouci, katedra antropologie a zdravovědy,
  obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
 • 2016 Doktorské studium; FZS UPCE v Pardubicích, obor Ošetřovatelství (dosud)

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2012 - 2014 Pomocný vědecký pracovník v Laboratoři pro studium civilizačních chorob FSZ UJEP
 • 2012 - 2014 Pomocný odborný pracovník ve vedení předporodních kurzů FZS UJEP
 • 2014 - 2016 Porodní asistentka (ženská sestra) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - praxe v průběhu pracovního úvazku na odděleních gyn. I, gyn JIP, odd.šestinedělí gyn-por. klinika MNUL (dosud)

 

Odborná způsobilost:

 • Registrovaná porodní asistentka
 • Registrovaná laktační poradkyně (Laktační liga)

 

Certifikáty

Certifikáty: Registrovaná laktační poradkyně (Laktační liga - LALI)

Publikační činnost

 • XXIX Neonatologické dny 2013 (pasivní účast)
 • Nepodkročitelné minimum v péči o fyziologicky těhotnou ženu 2014 (pasivní účast)
 • III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Pardubice 2017 (pasivní účast)
 • Lamková, I., Šalanská E. 2016. Kulturní ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika.
  FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E., Lamková, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. PdF UP Olomouc,
  FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Lamková, I., Šalanská E. 2016. Kulturní ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika. FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E., Lamková, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. PdF UP Olomouc, FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E. 2017. Vnímání a očekávání gravidních žen ve vztahu k blížícímu se porodu. Poster. FZS UPCE v Pardubicích.
 • Šalanská, E. 2017. Vliv věku, parity a životního stylu na vznik a průběh gestačního diabetu. Martin. Slovensko.
 • Šalanská, E. 2017. Komparace využití hodnotících technik PainMatcher a VAS škály při sledování vnímání akutní bolesti v pooperační péči. FZS UJEP v Ústí nad labem.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP