Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. et Mgr. Michal Vostrý

fotka nenalezena

nar. 1991 v Karlových Varech

 • Asistent a tajemník Katedry ergoterapie FZS UJEP
 • Vědecký pracovník s podílem na výuce PF UJEP
 • Externí vyučující CCV PF UJEP
 • Senátor - akademický senát UJEP
 • Ergoterapeut, speciální pedagog - poradce, etoped a psychoped

__________________________________________________________________________________________________

 

Členství


 • Česká asociace ergoterapeutů (reg. č. 476)
 • Registr zdravotnických pracovníků (reg. č. 007-0158-1177)
 • Asociace speciálních pedagogů ČR (reg. č. 26061991)
 • Neurorehabilitační společnost Slovenska - NeuroRehab
 • Pedagogická komora

__________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Mobil: + 420 721 282 123

Tel.: +420 47 528 4264, + 420 604 302 315 - v pracovní době

Email: Michal.Vostry@ujep.cz

Kancelář: č. 34, FZS UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem

Kancelář: č. 203, PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem (čtvrtek a pátek dopoledne)

__________________________________________________________________________________________________

Konzultace

pondělí: 13:00 hod. - 14:30 hod.

středa: 13:00 hod. - 14:30 hod.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Výuka LS FZS 2017/2018


Protetika (KE/PROK5, KE/PROT5)

 • Aktivní 80% účast na výuce (kombinovaná forma 100%), zápočet: praktické prokázání znalostí, písemný test, exkurze*, moodle*

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod II. (KE/ZE25, KE/ZE2K5)

 • Aktivní 80% účast na výuce (kombinovaná forma 100%), zápočet: praktické prokázání znalostí, písemný test, moodle*

Kineziologie (KE/KIE15)

 • Aktivní 80% účast na výuce, praktické prokázání znalostí, moodle*

Využití moderních technologií v ter. ger. klientů (KE/MTGE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet formou kolokvia

Ortopedie a protetika (KE/ORPE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočtový test

Ergonomie (KE/ENE5)

 • Aktivní 80% účast na výuce, zápočet: test

 

Výuka LS PF 2017/2018


Speciální pedagogika I (KPG/4226)

Interkulturní vzdělávání v MŠ (KPG/4229)

Psychopedie (KPG/4406)

Základy supervize v pomáhajících profesích (KPG/4120)

Speciální pedagogika (KPG/6031)

Sociální pedagogika (KPG/4014)


CCV/G4139
Ed. jedinců se zdrav.post.,zdrav.znev.I
KFE/HPE2
Hygiena práce a ergonomie II
KFE/IE25
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/IPE2K
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/IE2K5
Individuální odborná souvislá praxe II
KFE/KIE15
Kineziologie I
KFE/OPE4K
Odborná souvislá praxe IV
KFE/SPE45
Odborná souvislá praxe IV
KFE/ORT
Ortopedie a protetika
KFE/ORPE5
Ortopedie a protetika
KFE/PROT
Protetika
KFE/TERG5
Teorie ergoterapie
KFE/TVZPE
Tělesná výchova zdravotně postižených
KFE/MTF5K
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGE
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGE5
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGF
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTGF5
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/MTFK
Využití mod. tech. v ter. ger. klientů
KFE/ZE2K5
Základy fyzioterapie a vyšetř. metody

!PODMÍNKY K PŘEDMĚTŮM!

!VZOR PROTOKOLU PRO PRAXE!

__________________________________________________________________________________________________

 

Bakalářské práce a pokyny k vypracování


 

Doporučení: student pravidelně zasílá rozpracované části práce ke kontrole a svou práci konzultuje, platí pravidlo, že do Vánoc roku zadání BP, student disponuje již teoretickou částí, která je kompletně zpracována. Od nového roku se pracuje s částí praktickou. V případě, že do 15.12. AR nebude student disponovat teoretickou částí, nesplňuje podmínky k řádnému odevzdání.

__________________________________________________________________________________________________

 

Curriculum vitae

 

2016 - doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Ph.D.
 • Téma disertační práce: Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2016 – doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu PhDr.
 • Téma rigorózní práce: Rozvoj kognitivních funkcí u seniorů s diagnózou Alzheimerovy choroby
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2015 – 2017 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Speciální pedagogika – poradenství
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titulu Mgr.
 • Téma diplomové práce: Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2014 – 2016 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
 • Téma diplomové práce: Efektivita edukačních intervencí u osob s Alzheimerovou chorobou
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2011 – 2014 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Ergoterapie
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Bc.
 • Téma bakalářské práce: Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby
 • Školitel: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

2007 – 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

 • Obor: Masér sportovní a rekondiční
 • Ukončení: maturitou

__________________________________________________________________________________________________

Certifikáty

 

Hypnóza I., II., III., IV.  a V. část

 • Školitel: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

SM systém – I. a II. část

 • Školitel: MUDr. Richard Smíšek

Mobilizační techniky I. a II. část

 • Školitel: Mgr. Dana Olejniková

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

 • Školitel: Mgr. Jitka Suchá

Rehabilitace ruky

 • Školitel: Mgr. Milada Kukačková

Kinesiotaping

 • Školitel: Bc. Tomáš Nedoma

Základy manipulace a rehabilitace (ošetřovatelská rehabilitace) s klienty, škola zad

 • Školitel: Bc. Milan Prudký

__________________________________________________________________________________________________

 

Zvané přednášky


Faculty of Social Sciences and Health, Constantine the Philosopher University in Nitra (11. května 2018)

 • Téma: Kognitivní rehabilitace z pohledu jednotlivých složek ucelené rehabilitace s ohledem na využití moderních technologií
 • Sympozium: Den sester

 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace (17. dubna 2018)

 • Téma: Edukace a rozvoj osob se zdravotním znevýhodněním se zaměřením na DMO a MR
 • Učitelský sbor 1. - 2. stupně


Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace (23. března 2018)

 • Téma: Ergonomie ve školním prostředí
 • Učitelský sbor 1. - 2. stupně

 

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (08. prosince 2017)

 • Téma: Rehabilitace kognitivních funkcí z pohledu ucelené rehabilitace jako součást terapie osob s demencí
 • Obor: Speciální andragogika - bakalářský a magisterský studijní program

 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (15. března 2017)

 • Téma: Testování geriatrických klientů v oblasti kognitivních funkcí
 • Obor: Zdravotně sociální péče/zdravotně sociální pracovník - bakalářský studijní program

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Erasmus+ (výukové zahraniční pobyty)

 


Faculty of Social Sciences and Health, Constantine the Philosopher University in Nitra (05. března - 09. března 2018)

 • Téma: prezentace oboru ergoterapie, ergoterapie u geriatrických klientů s ohledem na vybranou diagnózu (demence), testování klientů z pohledu ergoterapie a interpretace výsledků v praxi,
 • Obor: Ošetřovatelství - magisterský a bakalářský obor (prezentace v anglickém a českém jazyce)

 

Faculty of Health, Catholic University of Ruzomberok (11. prosince - 14. prosince 2017)

 • Téma: prezentace oboru ergoterapie, ergoterapie u geriatrických klientů a práce s vybranou diagnózou, testování geriatrických klientů z pohledu ergoterapie
 • Obor: Fyzioterapie - magisterský obor (prezentace v anglickém a českém jazyce)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Projekty


Zhodnocení ergoterapeutické intervence se zaměřením na geriatrickou klientelu v ÚK

 • Zařazení: hlavní řešitel
 • Číslo projektu: UJEP-IGS-2018-72-001-1
 • Termín: 1.3.2018 - 31.12.2018

 

OP VVV "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce"

 • Zařazení: odborný pracovník pro přípravu akreditace a realizace programu učitelství KA04
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002408
 • Termín: od 1.05.2017 - 31.08.2017

_____________________________________________________________________________________

Konference

THE 11th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION - 2018 (Seville, Spain)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH VI. - 2018 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

THE 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES - 2018 (Palma de Mallorca, Spain)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY - 2018 (Brno)

 • Aktivní účast

VIII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2018 (Ružomberok, Slovensko)

 • Aktivní účast, workshop, předseda XI. sekce,

THE 12th ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: INTED2018 - 2018 (Valencia, Spain)

 • Aktivní účast

KONFERENCE PŘI PŘÍLEŽITOST MEZINÁRODNÍHO DNE SESTER: DEN SESTER - 2018 (Nitra, Slovensko)

 • Zvaná přednáška, aktivní účast

INTERDISCIPLINÁRNÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: QUAERE - 2018 (Hradec Králové)

 • Aktivní účast

QOU VADIS ZDRAVOTNÍCTVO III. MEDZINÁRODNÍ VEDECKÁ KONFERENCIA - 2017 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY - 2017 (Brno)

 • Aktivní účast

VIII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: AKTUÁLNÉ OBLASTI SPOLEČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMU - 2017 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V. - 2017 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

17. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - REHABILITACE RUKY - 2017 (Ústí na Labem)

 • Aktivní účast

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2017 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

VII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2017 (Kúpele Lúčky, Slovensko)

 • Aktivní účast, předseda XIII. sekce

VII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: PŘÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME - 2016 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

28. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ - 2016 (Praha)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV. - 2016 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2016 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH II. - 2014 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH I. - 2013 (Ústí nad Labem)

 • Pasivní účast

__________________________________________________________________________________________________

 

Publikační činnost

 • VOSTRÝ, M., 2018. Education of seniors with respect to their cognitive functions. Palma, Mallorca, Spain: INTED2018 Proceedings, ISBN 978-84-09-02709-5, ISSN 2340-1117. DOI:10.21125/edulearn.2018.0089
 • VOSTRÝ, M., 2018. Selected opportunities for access to geriatric clients from the perspective of assisting professions. Journal of Education Culture and Society, 8(1), 89-95. DOI: https://doi.org/10.15503/jecs20181.89.95
 • VOSTRÝ, M. a K. PANČOCHA, 2018. Rehabilitation of individual components of cognitive functions in seniors with selected diagnosis. In Magnanimitas. Quaere: Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 656-661, 6 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Ovlivnění jemné motoriky u seniorů s diagnózou Alzheimerova choroba s ohledem na kognitivní funkce za využití ergoterapeutických a speciálně-pedagogických postupů. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, s. 136-142, 7 s. ISBN 978-80-558-1293-9.
 • VOSTRÝ, M. et al., 2018. Efektivita edukační intervence u osob trpících Alzheimerovou chorobou. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, 1. vyd., 194 s. ISBN 978-80-7561-117-8.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Educational competence in geriatric clients with regard to selected issues. Valencia, Spain: INTED2018 Proceedings, ISBN 978-84-697-9480-7, ISSN 2340-1079. DOI: 10.21125/inted.2018.2455
 • VOSTRÝ, M., 2018. Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou totální endoprotézou. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Cognitive rehabilitation as a tool in the fight against Alzheimer´s disease from the point view of assisting professions. In Beáta Balogová a Martin Hamadej. Aktuálne oblasti společnskovědného výzkumu, Zborník příspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 11. októbra 2017 v Prešově, s. 139-146, 175 s. ISBN 978-80-555-1989-0.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation using modern media. GRANT journal, Magnanimitas, roč. 6, č. 2, s. 84-86. ISSN 1805-0638.
 • VOSTRÝ, M., 2018. Edukace seniorů v oblasti moderních médií jako součást ucelené rehabilitace osob s diagnózou demence. In: Zborník abstraktov: VIII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Ružomberok (ALMIL s.r.o.): Neurorehab, s. 63-64. ISBN 978-809719387-4.
 • VOSTRÝ, M., KYNŠTOVÁ H., a P. PECHAROVÁ, 2017. Možnosti ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Neurorehab2017: monografie s tématickým zameraním na neurorehabilitáciu. Kútniky: ALMIL s.r.o., s. 235, ISBN 978-80-971938-6-7. (kapitola v monografii)
 • VOSTRÝ, M., MEDUNOVÁ (VÍZKOVÁ), G., a P., PECHAROVÁ, 2017. Testování a hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou Alzheimerova choroba pomocí testu Purdue Pegboard. In: Zborník, Quo vadis zdravotníctvo III. Slovensko: Fakulta zdravotnických odborov Prešovskej university v Prešově, 1. vyd. Slovensko: Prešov, s. 239-245, 305 s., ISBN 978-80-555-1868-8.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Ovlivnění depresivních stavů u osob trpících demencí. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 5. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 62, ISBN 978-80-7561-084-3.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 5. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 62, ISBN 978-80-7561-084-3.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešově, 1. vyd. Prešov, s. 175-179, 184 s. ISBN 978-80-555-1809-1.
 • VOSTRÝ, M., 2017. Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2017. Trénování pozornosti a orientace u osob s Alzheimerovou chorobou - lehkého typu, pomocí ICT. In: Rehabilitácia, roč. 54, č. 1, s. 34-50 (80 s.), ISSN 0375 -0922.
 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a L. DONČEVOVÁ, 2017. Rehabilitace pomocí ICT osob s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na deprese. In Beáta Balogová a Zuzana Poklembová. Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, Zborník príspěvkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešově, 1. vyd. Prešov, s. 180-184, 184 s. ISBN 978-80-555-1809-1.
 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a G. MEDUNOVÁ, 2017. Hodnocení jemné motoriky u seniorů s diagnózou demence testem Purdue Pegboard. In: Sborník abstraktů: 17. Ústecká rehabilitační konference, Ústí nad Labem (BOS. org s.r.o.), str. 20, ISBN 978-80-87562-66-6.
 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ, 2017. Působnost ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Zborník abstraktov: VII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Kúpele Lúčky (ALMIL): Neurorehab, s. 71, ISBN 978-80-971938-4-3.
 • VRUBEL, M., VOSTRÝ, M., a M., VÍTKOVÁ et al., 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. Brno: Masarykova univerzita, 140 s., ISBN 978-80-210-8468-1. (kapitola v monografii)
 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu demence. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Slovenská republika: Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social health spectrum, ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Efektivita ergoterapeutické intervence za pomoci ICT u osob s Alzheimerovou chorobou. In: Sborník příspěvků z 28. celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů, Praha: Česká asociace ergoterapeutů, s. 70, ISBN 978-80-905252-4-5.
 • VOSTRÝ, M., 2016. Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 101, ISBN 978-80-7561-018-8.
 • VOSTRÝ, M., 2014. Ergoterapie u Alzheimerovy choroby se zaměřením na ICT. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 34, ISBN 978-80-7414-746-3.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP