Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Erika Fockeová

asistent

Kontakt

erika.fockeova@ujep.cz

tel. +420 47 528 4271

 

Konzultace

Úterý

10:00 - 12:00

Čtvrtek

10:00 - 12:00

Pátek

10:00 - 12:00 (výhradně pro studenty kombinovaného studia)

Konzultace (i ve vypsané hodiny) na základě předběžné emailové dohody!

 

Výukové požadavky na LS 2018

Prezenční forma studia

Teorie ergoterapie (KE/TERG5)

Požadavky k zápočtu:

 • odevzdání zpracované rešerže vztahující se k ergoterapeutické intervenci
 • ústní přezkoušení z praktických poznatků
 • zápočet bude udělen za splnění požadavků od všech vyučujících podílejících se na výuce semináře tj. Mgr. Dončevová, Mgr. Fockeová, Mgr. Pecharová

 

Terapeutické techniky a činnosti II. (KE/TT2E5)

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Vedení deníku s rozborem kreativních technik viz osnova
 • Prezentace deníku s analýzou terapeutických technik, které budou náplní seminářů
 • Povinná aktivní účast na MaRS 2018 - Nemocnice Teplice - základní informace naleznete zde a zde

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II. (KE/ZE25)

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní 80% účast na výuce
 • Ústní praktické přezkoušení
 • Zpracování kineziologického rozboru dle zadání

Kombinovaná forma studia

Terapeutické techniky a činnosti (KE/TTEK5)

Požadavky k zápočtu:

 • 100% účast na výuce
 • Zpracování analýzy prakticky vyzkoušené terapeutické činnosti dle osnovy

Požadavky ke zkoušce:

 • Prezentace vlastní zpracované terapeutické činnosti dle osnovy

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II. (KE/ZE2K5)

Požadavky k zápočtu:

 • 100% účast na výuce
 • Zpracování kineziologického rozboru dle zadání

Požadavky ke zkoušce:

 • Ústní praktické zkoušení

Ergoterapie v indikačních oblastech II. (KE/EI2K5)

Požadavky k zápočtu:

 • 100% účast na výuce
 • písemný test
 • zpracování seminární práce (režimová opatření) dle zadání vyučujícího

Ergoterapie v chirurgii a traumatologii (KE/ECTK5)

Požadavky k zápočtu:

 • 100% účast na výuce
 • zpracování seminární práce (myšlenkové mapy) dle zadání vyučujícího
 • písemný test

Témata bakalářských prací 2017 - 2018

1. Ergoterapeutická intervence v onkologii

2. Ergoterapeutická intervence u karcinomu prsu

3. Ergoterapeutická intervence u osob po fraktuře předloktí

4. Ergoterapeutická intervence u profesionálních hudebníků/sportovců

5. Ergoterapeutická intervence u popálenin

6. Ergoterapeutická intervence u amputací HK

7. Ergoterapeutická intervence po totální endoprotéze ramenního kloubu

8. Návrh bezbariérové úpravy bytu z pohledu ergoterapeuta

9. Ergonomická úprava domácího prostředí

10. Hodnocení domácího prostředí standardizovanou metodikou

11. Ergonomie pracovního místa/pracovního procesu

12. Využití asistenčního psa v ergoterapii

13. Analýza nácviku psaní z pohledu ergoterapie

14. Ergoterapeutická intervence u komplexního bolestivého regionálního syndromu

15. Možnosti ergoterapie po poranění flexorového/extenzorového aparátu ruky

16. Vlastní téma po předchozí domluvě

 

Podklady pro vypracování bakalářské práce:

Na základě konzultace s vedoucím práce student podepisuje souhlas se stanoveným harmonogramem pro vypracování bakalářské práce a zavazuje se k jeho řádnému plnění.

Doporučení: student pravidelně zasílá rozpracované části práce ke kontrole a svou práci konzultuje, platí pravidlo, že do konce roku zadání BP, student disponuje již teoretickou částí, která je kompletně zpracována. Od nového roku se pracuje s částí praktickou. V případě, že do 31.12. AR nebude student disponovat teoretickou částí, nesplňuje podmínky k řádnému odevzdání.

Curriculum vitae

Magisterské:

2015 - 2017

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

obor: Ergoterapie

Magisterská práce: Ženy po operaci karcinomu prsu v produktivním věku a jejich návrat do pracovního procesu z pohledu ergoterapie

Školitel: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová


Bakalářské:

2012 - 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Ergoterapie

Bakalářská práce: Využití ergoterapie u klientky po operaci prsu

Školitel: Mgr. Petra Pecharová


Zaměstnání:

2018 - nyní, Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

2017 - nyní, asistent UJEP

2017 - 2018, ERGO Aktiv, o. p. s

2016 - 2017  CLPA

2015 - SIV.cz

Certifikáty

2018

 • Myofasciální řetězce horní končetiny

2017

 • Základní školní lyžování
 • Kurz Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, WHO

2016

 • Základní kurz Bazální stimulace

2015

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut

2014

 • Terapeutické využití kinesio tapu
 • Kurz znakové řeči

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP