Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Daša Maniaková

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Kontakt

email: dasa.maniakova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4239

Konzultace

KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ: email dasa.maniakova@ujep.cz

 

 

 

Vyučované předměty:

Letní semestr 2017/2018:

 

Ošetřovatelské postupy II. - OS2V5

OSE v interních oborech II. - PI2V5

OSE v interních oborech - PA

Posuzování a diagnostika v ošetřovatelské praxi - PDO2

Curriculum vitae

Vzdělání:

2000  Střední zdravotnická škola Poprad , obor všeobecní sestra

2004  Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotnických odborů – Bc.

2009  Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv.Alžběty v Bratislave – Mgr.

 

Pracovní zkušenosti:

2000 – 2001 Nemocnice s poliklinikou Poprad, interní oddělení

2004 – 2009 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, léčebna dlouhodobo nemocných

2009 – 2010 Fakultní nemocnice Motol, Praha, kardiologická klinika

2010 – 2014 Nemocnice na Bulovce, Praha, klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

2014 – dosud Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, kardiologická klinika

Publikační činnost

MANIAKOVÁ, Daša a LIBEŠOVÁ, Lucie. Lázeňská péče v České republice 2014. In: Ošetrovateľstvo – Tradície a perspektivy 2016: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Piešťany: Slovenské Liečebné kúpeľe, 2016. s. 354-359. ISBN 978-80-8132-151-1

 

LIBEŠOVÁ, Lucie a MANIAKOVÁ, Daša. Historie lázeňství v České republice. In: Ošetrovateľstvo – Tradície a perspektivy 2016: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Piešťany: Slovenské Liečebné kúpeľe, 2016. s. 185-192. ISBN 978-80-8132-151-1

 

LIBEŠOVÁ, Lucie a MANIAKOVÁ, Daša. Rizikové faktory domácího prostředí a pády seniorů. In: Rodina-Zdraví-Nemoc: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2016. s. 95-100. ISBN 978-80-7454-615-0

 

MANIAKOVÁ, Daša . Interpersonální vztah: sestra – studentka vysokoškolského studia ošetřovatelství. In: Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.: sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2016. s. 58-59. ISBN 978-80-7561-018-8.

 

MANIAKOVÁ, Daša. Připravovaná novelizace vzdělávání sester v ČR 4+1. In: Nové trendy v ošetrovateľstve III., sborník z mezinárodní konference. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, 2016. s.40-41. ISBN 978-80-8082-987-2.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP