Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Dana Šlechtová, Ph.D.

Vyučované předměty

Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství (OVL2W)

Vnitřní lékařství a ošetřovatelská péče 2 (VNL2X)

Neurologie a ošetřovatelská péče (NEUX)

Fyziologie sem. (FZE5, FZF5)

Ergoterapie v geriatrii (EG)

 

Kontakt

mail: dana.slechtova@ujep.cz

tel: +420 47 528 4215

Konzultace

Středa

14,00 - 15,00

Čtvrtek

14,00 - 15,00

Konzultace  dojednat individuálně po dohodě e-mailem.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP