Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Alena Kohlová

fotka nenalezena

Kontakt

tel: + 420 47 528 4267

email: alena.kohlova@ujep.cz


Konzultace

Pondělí  13.00 - 15.00

Pátek 13.00 - 14.00

(prosím předem domluvit!!!!)


Studijní podmínky pro ak.rok 2017/2018


Letní semestr

OS2V5 - Ošetřovatelské postupy

KPPV5 - Komunitní péče

OPIM5 - Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně

 

Vzor seminární práce

 

Curriculum vitae

Vzdělání

  • 2017 – zahájení Doktorandského studia, Ošetřovatelství, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

  • 2013 - 2015Magisterské studium, Ošetřovatelství, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava

  • 2010 - 2013 - Bakalářské studium, Ošetřovatelství, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava

  • 1999 - 2003 - Všeobecná sestra, Střední zdravotnická škola Děčín

Odborná způsobilost

  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, Všeobecná sestra

Průběh zaměstnání:

  • 2004 - dosud - KZ, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., - Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny

Certifikáty

  • Péče o chronické rány a defekty, 2005
  • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, 2012

Publikační činnost

Přednášková činnost, abstrakta, postery

Krčmářová A.: Metody vlhkého hojení ran, Konference „Ošetřování operačních ran“ Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, 04/2007

Krčmářová A., Urbanová M.: Bioimpedance – Využití neinvazivní monitorace hemodinamiky na ARO, IX Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí, Pardubice, 04/2007

Krčmářová A., Urbanová M.: Využití hrudní bioimpedance na oddělení ARO. XIV národní kongres ČSARIM, Praha, 09/2007

Kohlová A.: Tým hojení ran, Konference pro sestry „ošetřovatelství včera a dnes aneb kam jsme došli“, Ústí nad Labem, 01/2008

2016

Kohlová, A., Constantinouová, M., -Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou na Ústecku. Vědecká konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách IV“, Ústí nad Labem 10/2016. Sborník abstrakt: ISBN 978-80-7561-018-8

Kohlová, A.,: Co znamená systém 4+1 ve vzdělávání českých sester? Vědecká konference s mezinárodní účastí „Nové trendy v ošetrovaťelstve III“., Trnava, 11/2016. Sborník příspěvků: ISBN 978-80-8082-978-2

2017

Kohlová, A., Mikšová, L., Škulec, R., Černý, V., Beneš, J.: Diagnostická spolehlivost kompresní ultrasonografie v diagnostice hluboké žilní trombózy u nemocných hospitalizovaných na multioborové jednotce intenzivní péče prováděné nelékařským zdravotnickým pracovníkem. Mezinárodní konference „Colours of Sepsis“., Ostrava 01/2017. Sborník příspěvků: ISBN 978-80-88159-51-3

Kohlová, A., Mikšová, L., Škulec, R., Černý, V., Beneš, J.: Diagnostická spolehlivost kompresní ultrasonografie v diagnostice hluboké žilní trombózy. 11. mezinárodná vedecká konference: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin 05/2017. Zborník příspěvků: ISBN 978-80-8187-028-6

Kohlová, A., Mikšová, L., Škulec, R., Černý, V., Beneš, J.: Diagnostická spolehlivost kompresní ultrasonografie v diagnostice hluboké žilní trombózy u nemocných hospitalizovaných na multioborové jednotce intenzivní péče prováděné nelékařským zdravotnickým pracovníkem. Kongres české společnosti intenzivní medicíny. ČSIM 2017. Plzeň 05/2017

Kohlová, A., Mikšová, L., Škulec, R., Černý, V., Beneš, J.: Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou – validizační studie. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. ČSARIM 2017. Brno 09/2017(Nelékařský zdravotnický personál – nejlepší volné sdělení – cena Aleny Stárkové - Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou
Alena Kohlová, Lenka Mikšová Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem)

Kohlová, A., Mikšová, L., Škulec, R., Černý, V., Beneš, J.: Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou – validizační studie. Mezinárodní vědecká konference: Nové trendy ve zdravotnických vědách. Ústí nad Labem 10/2017. ISBN978-80-7561-084-3

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP