Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Alena Hamanová

fotka nenalezena

Tajemník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

 

Kontakt

email: alena.hamanova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4261

Curriculum vitae

Vzdělání:

2001 - 2005 Střední a Vyšší zdravotnická škola Teplice, obor Všeobecná sestra

2005 - 2008 UJEP v Ústí nad Labem, ÚZS Most, obor Porodní asistentka, Bakalářské strudium

2008 - 2010 UP v Olomouci, PDF, Katedra antropologie a zdravovědy, obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, Navazující magisterské studium

2014 - UP v Olomouci, FZV, Ústav porodní asistence, obor Ošetřovatelství, Doktorské studium

 

Pracovní zkušenosti:

2011 ČČK Teplice, Domov se zvláštním režimem, Pečovatelka

2011 KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z., Interní oddělení, Všeobecná sestra

2011 - 2013 KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z., Konzervativní gynekologie a oddělení rizikových gravidit, Porodní asistentka

2013 UJEP v Ústí nad Labem, FZS, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent

Certifikáty

2015 - Odborná stáž - Funkční vyšetření plic pro sestry a laboranty

Publikační činnost

HAMANOVÁ, A. Validizace ošetřovatelské diagnózy Úzkost u žen s onemocněním prsu. In sborník „3. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách III“. 2015. Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, s. 21. ISBN 978-80-7414-965-8.

HAMANOVÁ, A. Kvalita života žen s condylomata accuminata – projekt disertační práce. In sborník „Profesionalita v ošetřovatelství II“. 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, s. 56-64. ISBN 978-80-244-4862-6.

HAMANOVÁ, A., LAMKOVÁ, I. Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. 2014.  Martin: Jesseniova  LF v Martine.

HAMANOVÁ, A., LAMPLOTOVÁ, L. Sexuální výchova pohledem rodičů. In sborník „Rodina-zdraví-nemoc“. 2016. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 42-45. ISBN 978-80-7454-615-0.

HAMANOVÁ, A., LAMPLOTOVÁ, L. Sex education from the perspective of parents. In sborník „Nové trendy ve zdravotnických vědách IV“. 2016. Ústí nad Labem: UJEP, FZS, s. 51. ISBN 978-80-7561-018-8.

HAMANOVÁ, A., LAMPLOTOVÁ, L., LAMKOVÁ, I. Podpora bondingu porodními asistentkami a dětskými sestrami. In sborník „II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě“. 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 21-30. ISBN 978-80-7395-894-7.

HAMANOVÁ, A., LAMKOVÁ, I., LAMPLOTOVÁ, L. Podpora bondingu porodními asistentkami a dětskými sestrami (poster). In Sborník abstrakt „XXXI. Neonatologické dny“. 2015. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o. s. 22. ISBN 978-80-87562-40-6.

HAMANOVÁ, A., VRÁNOVÁ, V. Informovanost o infekci HPV a sexuální zodpovědnost žen a mužů. In sborník "2. mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách II". 2014. Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, s. 25. ISBN 978-80-7414-746-3.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. Použití měřícího nástroje FSFI u žen v klimakteriu. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. 2014.  Martin: Jesseniova  LF v Martine.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. Přístup žen k prevenci rakoviny prsu a jeho determinace věkem a vzděláním. In Dluholucký, S.; Frčová, B. (eds.). Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému Multifaktoriálné aspekty civilizačních ochorení. 2015. Banská Bystrica: Vydavateľstvo A‐medi management, s.r.o., s. 160 – 168. ISBN 978-80-971836-7-7.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. Hodnocení sexuální dysfunkce u žen v období klimakteria pomocí dotazníku Female Sexual Function Index. In sborník „II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě“. 2015Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 45-51. ISBN 978-80-7395-894-7.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. Korelace modifikovaného Kupperman indexu a Menopause Ratting Scale u českých žen. In sborník „Profesionalita v ošetřovatelství II“. 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, s. 65-77. ISBN 978-80-244-4862-6.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ A. Výskyt kardiovaskulárních rizik u produktivní populace v Ústeckém kraji. In sborník „3. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách III“. 2015. Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, s. 44. ISBN 978-80-7414-965-8.

LAMPLOTOVÁ, L., HAMANOVÁ, A. Zodpovědnost mužů a žen v sexuálním chování v návaznosti na zdravotní gramotnost v oblasti HPV infekce (poster). In sborník „Profesionalita v ošetřovatelství II“. 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, s. 199-201. ISBN 978-80-244-4862-6.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800