Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
1234
5 67891011
12 13 14 15 16 1718
19 20 21 22232425
262728
PřihlásitOsobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.

odborný asistent

Zápočtové požadavky z anatomie AN1E5, AN1F5 : docházka 80% (tzn.max. 2 absence za semestr, absence může být udělena i za nepřipravenost na cvičení a je na stejné úrovni jako absence kvůli nemoci), splnění 2 zápočtových testů za semestr, při nesplnění testu má student ještě další 2 možnosti opravy, a to formou ústního zkoušení. Sylabus předmětu vložen ve STAGU

Požadavky na předmět MK15 : splnění zápočtových požadavků dle pokynů vyučujícíh jednotlivých seminářů, ke zkoušce bude nutno splnit písemný test z učiva probraného na přednáškách.

 

Požadavky na zápočet předmětu MK25 : pro slpnění zápočtu bude nutné prokázat praktické a teoretické znalosti z obsahu jednotlivých seminářů u praktické zkoušky.

Zápočtové požadavky na předmět AN1EK5 : je nutná 100% účast na seminářích a splnění zápočtového testu ze zadaného učiva. Pro splnění testu jsou 3 možnosti, všechny písemnou formou.

 

Zápočtové požadavky na předmět bakalářská práce:

Prezentace  části BP v týdnu od 16.10 2017

Odevzdání literární rešerše a kineziologického rozboru pacienta do 1.1. 2018

 

Témata pro Bakalářské práce:

Fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním

Fyzioterapie u pacientů s močovou inkontinencí

Fyzioterapie u pacientů s DMO

Fyzioterapie pacientů po CMP

Fyzioterapie u pacienta s parkinsononovou nemocí

Fyzioterapie u pacienta s roztroušenou sklerózou

Je možná i volba vlastního tématu BP, pokud si student nevybere z témat nabízených

 

 

Konzultace

PO: 8 - 9hod

Čt a pá po předchozí domluvě.

 

Curriculum vitae

  • 2012 - Rigorozní zkouška v oboru kinantropologie (PhDr.)
  • 2006 – 2011 : postgraduální studium na UK FTVS, obor kinantropologie, katedra sportů v přírodě
  • 2005 - semstrální stáž na Universidad de Vigo, Španělsko (absolvování kurzu manipulační terapie)
  • 2004 – 2006 : následné magisterské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace, Masarykova Universita v Brně, lékařská fakulta
  • 2000 – 2004: bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace, 2.lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Certifikáty

Odbroné certifikované kurzy:

Koncept bazálních programů a podprogramů Jarmily Čápové

Kineziotaping - metoda MTC

Fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence u žen

Dornova metoda

Publikační činnost

KRAČMAR, B, NOVOTNÝ, P. O, MRŮZKOVÁ, M., DUFKOVÁ (Charvátová)A., Lidská lokomoce přes pletenec ramenní, Rehabilitácia, Vol.44., No.1., 2007, s.3 – 13., ( uvedeno v RIV).

SEDLISKÁ, V., KRAČMAR, B., DUFKOVÁ (Charvátová) A., NOVOTNÝ, P. O., Terénní kineziologická analýza zapojení vybraných svalů dolních končetin při pohybové aktivitě – zatáčení na carvingových lyžích, Rehabilitácia, Vol. 44., No.3., 2007, s.145 – 150., ( uvedeno v RIV).

Bačáková R., Dufková A., KRAČMAR, B., Aktivace musculus latissimus dorsi při práci horní končetiny, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Vol.15., No.3., 2008, s.110 - -113.

KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M., DUFKOVÁ (Charvátová), A.. A human locomotion through shoulder girdle. Acta Universitatis Carolinae - Kinantropologica, 2008, sv. 1, s. 1–1. ISSN1211-2658.

MRŮZKOVÁ M.,KRAČMAR B.,VATĚROVÁ H.,DUFKOVÁ (Charvátová)A.,VYSTRČILOVÁ M., Lokomoce na vozíku, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu, Universita Karlova v Praze, Karolinum 2009, s.120 – 127, ISBN 978-80-246-1553-0

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800