Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.

odborný asistent

Zápočtové požadavky z anatomie : docházka 80% (tzn.max. 2 absence za semestr, absence může být udělena i za nepřipravenost na cvičení a je na stejné úrovni jako absence kvůli nemoci), splnění 2 zápočtových testů za semestr, při nesplnění testu má student ještě další 2 možnosti ústního zkoušení.

Zápočtové požadavky FYZT3 :pro získání zápočtu v zimním semestru je nutné splnit požadavky všech vyučujích předmětu tzn. Vaníková, Jelínek, Charvátová. Z teoretických přednášek rehabilitace v neurologii (přednáší Charvátová) bude písemný test. Další požadavky sdělí ostatní vyučující.

Konzultace

Po předchozí domluvě.

 

Curriculum vitae

  • 2012 - Rigorozní zkouška v oboru kinantropologie (PhDr.)
  • 2006 – 2011 : postgraduální studium na UK FTVS, obor kinantropologie, katedra sportů v přírodě
  • 2005 - semstrální stáž na Universidad de Vigo, Španělsko (absolvování kurzu manipulační terapie)
  • 2004 – 2006 : následné magisterské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace, Masarykova Universita v Brně, lékařská fakulta
  • 2000 – 2004: bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace, 2.lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Certifikáty

Odbroné certifikované kurzy:

Koncept bazálních programů a podprogramů Jarmily Čápové

Kineziotaping - metoda MTC

Fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence u žen

Dornova metoda

Publikační činnost

KRAČMAR, B, NOVOTNÝ, P. O, MRŮZKOVÁ, M., DUFKOVÁ (Charvátová)A., Lidská lokomoce přes pletenec ramenní, Rehabilitácia, Vol.44., No.1., 2007, s.3 – 13., ( uvedeno v RIV).

SEDLISKÁ, V., KRAČMAR, B., DUFKOVÁ (Charvátová) A., NOVOTNÝ, P. O., Terénní kineziologická analýza zapojení vybraných svalů dolních končetin při pohybové aktivitě – zatáčení na carvingových lyžích, Rehabilitácia, Vol. 44., No.3., 2007, s.145 – 150., ( uvedeno v RIV).

Bačáková R., Dufková A., KRAČMAR, B., Aktivace musculus latissimus dorsi při práci horní končetiny, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Vol.15., No.3., 2008, s.110 - -113.

KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M., DUFKOVÁ (Charvátová), A.. A human locomotion through shoulder girdle. Acta Universitatis Carolinae - Kinantropologica, 2008, sv. 1, s. 1–1. ISSN1211-2658.

MRŮZKOVÁ M.,KRAČMAR B.,VATĚROVÁ H.,DUFKOVÁ (Charvátová)A.,VYSTRČILOVÁ M., Lokomoce na vozíku, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu, Universita Karlova v Praze, Karolinum 2009, s.120 – 127, ISBN 978-80-246-1553-0

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800