Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Kamila Machaloušová

Kontakt

tel.: +420 47 528 4231

mob.: +420 725 316 840

email: kamila.machalousova@ujep.cz

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP