Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Ing. Miloš Němeček

fotka nenalezena

tajemník a proděkan pro rozvoj

Kontakt

email: milos.nemecek@ujep.cz

tel: +420 47 528 4222, +420 724 007 998

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP