Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Ing. Jaroslav Zdobinský

nar. 2.11.1991 v Mladé Boleslavi

 

Laboratoř pro studium pohybu: Biomedicínský inženýr

Laboratoř pro studium chronických onemocnění: Biomedicínský inženýr

Kontakt

email: jaroslav.zdobinsky@ujep.cz

tel.: +420 475 28 4255

mob.: +420 602 185 622

kancelář 17b, Velká Hradební 13, Ústí n.L.

Curriculum vitae

Ing. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika

Studijní obor: Biomedicínský inženýr


Bc. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika

Studijní obor: Biomedicínský technik


 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP