Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Ing. Jan Povolný

fotka nenalezena

správce informačních technologií

Kontakt

Tel.: +420 475 284 244

E-mail: jan.povolny@ujep.cz

Curriculum vitae

Univerzitní a vědecké hodnosti

2013 - Ing. - ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta, obor: Podnikání a administrativa

2002 - Bc. - ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor: Matematické inženýrsrví

Profesní dráha

2018-dosud - FZS UJEP, správce informačních technologií

2015-2017 - FVTM (FSI) UJEP, Technický pracovník ve výpočetní technice

2003-2015 - FVTM UJEP, Vedoucí informačního centra

1996-2012 - IDG Czech, časopis PC World, Computerworld

1999-2002 - Mironet Computers, Ústí nad Labem - linuxový specialista

Odborná činnost

Manažerské informační systémy - implementace dat ze sociálních sítí do modulu CRM

Marketing na sociálních sítích

Problematika heterogenních sítí

Problematika e-learningu / MS Class server, Moodle

MS Sharepoint Services

Operační systém Linux

Projekty

2017 - 2019 projektový manažer mezinárodního projektu ESF - POKROK.digital

2014 - 2015 odborný pracovník v projektu OPVK "Věda pro život, život pro vědu"

2011 - 2013 odborný pracovník v projektu OPVK „Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu“

2006 - RP č.186/3 - Realizace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky předmětů studijního programu 2303 Strojírenská technologie a e-learningu.

Jazyky

Angličtina

Publikační činnost

Odborné časopisy domácí

Pravidelný seriál v časopisu PC World a Computerworld. Pravidelné publikace odborného charakteru tamtéž.

Sborníky domácí

Povolná, L., Povolný, J.: OBSOLESCENCE RISK MITIGATION APPROACHES. Sborník příspěvků mezinárodní konference SELECTED RISKS OF BUSINESS PROCESSES. Praha 2015. str. 63-72, ISBN 978-80-01-05831-2.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP