Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Kontakt

zdenek.havel@ujep.cz

tel.: +420 475 28 4230

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP