Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

docent

Kontakt

tel. +420 477 112 314, email: tomas.binder@kzcr.eu

Konzultace

Vyučované předměty:  Ošetřovatelská péče v gynekologii I. a II. (PGIP5, PG2P5), Porodnictví a ošetřovatelská péče I. a II. (POR15, POR25), Ošetřovatelství v gynekologii II. (OGY2W).

Konzultační hodiny dle individuální domluvy na emailu.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP