Osobní stránky zaměstnanců

zpět

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

profesor

Kontakt

martin.sames@kzcr.eu

Konzultace

Konzultační hodiny dle individuální domluvy na emailu.

Vyučované předměty:  Ošetřovatelství v neurologii (ONEUQ), Ošetřovatelství v neurochirurgii (ONCHW)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP