Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

docent

Kontakt

tel.: +420 296 511 501

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP