Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Bc. Radka Vodáková

Kontakt

tel.: +420 475 28 4214

mobil: +420 724 758 544

e-mail: radka.vodakova@ujep.cz

Curriculum vitae

Bc. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta

Studijní program: Specializace v pedagogice

Studijní obor: Český jazyk a literatura, Společenské vědy (dvouoborové)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP