Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Bc. Lenka Křížová

referentka pro zahraniční vztahy, vědu a edici
fakultní ERASMUS+ koordinátor

Kontakt

E-mail: lenka.krizova@ujep.cz

Tel: 475 284 266

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP