Historie

Fakulta zdravotnických studií (FZS), dříve Ústav zdravotnických studií (ÚZS), nabízí bakalářská studia v oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Ergoterapie.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ od 1.3.2012

FZS je aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. Terciární vzdělávání plynule navazuje na koncepci edukačního procesu zdravotnických oborů. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na Všeobecnou sestru, Porodní asistentku, Fyzioterapii, Ergoterapii.

 

FZS (dříve ÚZS) působí od září 2008 v budově v ulici Velká Hradební 13, Ústí nad Labem. Nové působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, tak pro ústav samotný.

 

 


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP