Erasmus+ výběrové řízení

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Fakulta zdravotnických studií UJEP vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst pro studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2018/2019.


Termín konání výběrového řízení je:

 

27. 2. 2018, od 14:00 hodin

učebna č. 45


!!! V případě, že máte zájem o výjezd a nemůžete se zúčastnit výběrového řízení, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu !!!

Podmínky:

 • student musí být řádně zapsán do studia,
 • v době zahájení studijního pobytu musí mít ukončen 1. rok studia tj. splnění minimálně 45 KB (u praktické stáže lze vycestovat již v 1. ročníku),
 • po dobu pobytu musí být zapsán ke studiu na domácí vysílající škole (nesmí studium přerušit ani ukončit),
 • znalost daného jazyka, ve kterém bude studium probíhat (u praktické stáže doklad o znalosti jazyka, ve kterém bude stáž probíhat),
 • obor studia v zahraničí musí odpovídat oboru, který student studuje na FZS,
 • max. délka pobytu/stáže je 12 měsíců,
 • studenti, kteří jsou momentálně na studijním pobytu/praktické stáži v zahraničí, se mohou do výběrového řízení přihlásit elektronickou formou – student musí odůvodnit přínos opakovaného výjezdu.

Postup:

 • student si vybírá ze seznamu partnerských VŠ (naleznete v příloze – Informační leták) pro studijní pobyty,
 • u praktické stáže si musí zahraniční instituci student najít sám (do 30. 4. 2018 musí doložit smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem),
 • volná místa vyplývají z Inter-institucionálních smluv, které FZS uzavřela se zahraničními vysokými školami na programovací období 2014/15-2020/21 (seznam s odkazem na web naleznete v příloze)
 • Přihlášku je nutné podat přes internetové stránky https://erasmus.ujep.cz/ a to nejpozději do 1. března 2018. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!!!!
 • v případě většího zájmu o zahraniční instituci, než je kapacita uvedená v Inter-institucionální smlouvě, rozhoduje studijní průměr studenta (u studentů prvního ročníku za předchozí semestr, u ostatních za uplynulý akademický rok),
 • úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.

 

Zvláštní ujednání:

Děkan fakulty vypsal udělení mimořádného stipendia ve výši 7.000,00 CZK pro studenty, kteří úspěšně absolvují zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž. Stipendium bude vyplaceno po příjezdu ze zahraniční stáže na základě žádosti o mimořádné stipendium a doložení dokladu o dosažení studijních výsledků.


Dotazy vyřídím v průběhu výběrového řízení, které proběhne

dne 27. 2. 2018 od 14:00 do ca 16:00 v místnosti č. 45,

případně e-mailem nebo osobně v kanceláři č. 17b v úředních hodinách před samotným výběrovým řízením.


Ráda bych všechny zájemce o výjezd poprosila, aby měli již v den výběrového řízení představu, kam by chtěli vyjet.

Nejpozději 3 dny po výběrovém řízení je nutné odeslat seznam vybraných uchazečů na rektorát.


VŠICHNI STUDENTI FZS JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!!


Bc. Lenka Křížová, Erasmus+ koordinátorka pro FZS


Bc. Lenka Křížová | aktualizováno: 8.února 2018 14:43:31 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800