Důležité odkazy
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5
6 7 8 9 10 1112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Přihlásit


Periodika vhodná k publikaci

Níže uvádíme česká a slovenská periodika, potenciálně publikující články z ošetřovatelství a porodní asistence, která jsou buď v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných v ČR", nebo mají IF a nebo jsou ve SCOPUS či ERIH:

Central European Journal of Nursing and Midwifery. -- ISSN 2336-3517 (neboli Ošetřovatelství a porodní asistence)

Central European journal of public health. -- ISSN 1210-7778

Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti. -- ISSN 1210-7832

Československá pediatrie. -- ISSN 0069-2328

Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. -- ISSN 1802-6281

Journal of applied biomedicine. -- ISSN 1214-021X, 1214-0287

Journal of nursing, social studies and public health. -- ISSN 1804-1868 (Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation)

Kontakt : vědecký časopis. -- ISSN 1212-4117

Časopis lékařů českých. -- ISSN 0008-7335

Mefanet journal. -- ISSN 1805-9163

Ošetrovateľstvo : teória, výskum, vzdelavanie. -- ISSN 1338-6263 (pouze v BMČ)

Pediatrie pro praxi. -- ISSN 1213-0494

Praktický lékař : časopis pro další vzdělávání lékařů. -- ISSN 0032-6739

Profese on-line : recenzovaný časopis pro zdravotnické obory. -- ISSN 1803-4330

Zdravotnictví v České republice. -- ISSN 1213-6050

 

Seznam bude průběžně aktualizován, připomínky a náměty vítáme.

 

A zajímavý přehledový článek

http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/4~2011/948-impaktovane-a-domaci-recenzovane-casopisy-v-osetrovatelstvi

 

Seznam titulů, excerptovaných v BMČ:

http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc/seznam-excerpovanych-titulu

 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439

 

Odkazy na WoS, SCOPUS a ERIH jsou zde:

http://fzs.ujep.cz/veda-a-vyzkum/publikacni-aktivity

 

Zpracoval Martin Zeman


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800