Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
12
3 4 5 6 789
1011 12 13 141516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
Přihlásit


Laboratoř pro studium pohybu

Nabídka služeb

Veškerá měření a testování mohou pomoci:

 • trenérům při sestavování specificky zaměřeného tréninkového plánu sportovce
 • sledovat vývoj pohybových dovedností a schopností v čase
 • lékařům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům objektivizovat nejrůznější parametry pohybu (časo-prostorové parametry chůze, úhly ve vybraných kloubech těla, velikost aktivace svalů či posloupnost zapojení vybraných svalů v dané pohybové činnosti, atd.)
 • lékařům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům srovnat stav pohybového aparátu před a po terapeutickém zásahu či před a po operaci
 • seniorům zjistit míru stability/nestability stoje či chůze
 • různými formami terapie pomocí zpětné vazby (nejčastěji zrakové) zlepšit stabilitu stoje a tím snížit riziko pádů, zvláště u seniorů

Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | aktualizováno: 10.března 2016 09:58:22 | Tisk článku

Vybavení laboratoře

 • Vysokofrekvenční kamerový systém pro 3D kinematickou analýzu zn. Qualisys - Tato velice přesná technologie umožňuje získání vysoce kvalitních dat o měřeném objektu, především pak informace o trajektorii, rychlosti, zrychlení a úhlové charakteristiky.
 • Tenzometrický měřicí systém Footscan tlakoměrné desky o rozměrech 0,5 x 2m pro statické či dynamické měření tlaku bosé nebo obuté nohy. Nejčastější použití je při rehabilitaci, lékařském dohledu nad sportovci, výběru správné obuvi a biomechanickém výzkumu. Tento systém umožňuje i měření rovnováhy.
 • Biomonitor ME 6000 sloužící k měření akčních potenciálů např. z kosterního svalstva. Sběr elektromyografických a fyziologických signálů může probíhat bezdrátovou technologií WiFi až v 16-ti kanálech současně.
 • Silové desky Kistler o rozměrech 0,6 x 0,4m pro vyšetření stability člověka při statických či dynamických činnostech, stabilometrie.
 • Videoprezentaci laboratoře najdete zde.

 

Vedoucí laboratoře: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D., tel: 475 28 4246, 724 073 054

Statistik: RNDr. Karel Hrach, Ph.D., tel: 475 28 4250

Technický pracovník: Mgr. Zdeněk Čeřovský, tel: 475 28 4244

Biomedicínský inženýr: Ing. Jaroslav Zdobinský, tel: 475 28 4255

Telefonní kontakt laboratoře: 475 284 249

 


 


Mgr. Zdeněk Čeřovský | aktualizováno: 13.ledna 2017 08:14:04 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800